CSP/PDT Operations ng 20th IB, sinalubong ng sunod-sunod na aksyong militar

Naging matagumpay ang inilunsad na sunod-sunod na mga aksyon militar ng pinagsama-samang pwersa ng Bagong Hukbong Bayan, Yunit Milisya at Special Operations Group (SOG) laban sa mga elemento ng 20th IB na nagkakampo sa loob ng mga komunidad ng Las Navas, Northern Samar.

Nitong Abril 16, 2019, isa ang patay at isa ang sugatan mula sa 20th IB ng paputukan sila ng BHB sa Brgy Quirino, Las Navas. Dagdag pa rito, pinaputukan din ang mga sundalong nakatira sa Brgy. San Francisco, Las Navas kung saan isa rin ang nagtamo ng malalang sugat.

Dalawa naman ang patay sa isinagawang espesyal na operasyon noong Abril 17, 2019 sa Brgy Catotoogan, Northern Samar kung saan dalawang ding .45 calibre ang nakumpiska ng SOG. Kabilang ang mga sundalong napatay sa mga aktibong kabahagi ng mga iligal na aktibidad sa baryo gaya ng sugal.

Humigit kumulang sa 10 aksyong militar ang isinagawa laban sa mga elemento ng 20th IB na namalagi sa mga nasabing baryo kung saan hindi bababa sa platoon size ang kanilang naging kaswalti (patay at sugatan) simula pa nung 2017.

Ang nasabing aksyong militar ay sagot sa matagal nang reklamo ng mga residente sa mga nasabing baryo na direktang kinakampuhan ng mga elemeno ng 20th IB gayundin sa mga kalapit na baryo, bunsod ng mga paglabag ng mga sundalo sa karapatang pantao sa tabing ng Community Support Program/Peace and Development Team (CSP/PDT) na program sa ilalim ng Oplan Kapayapaan ng rehimeng US-Duterte. Ang pagkampo ng mga sundalo sa loob ng baryo at sa kabahayan ng mga sibilyan ay labag sa karapatan ng mga sibilyan na ligtas at mapayapang pamumuhay, na laman ng international humanitarian law at Protocol I at II ng Geneva Conventions at pinirmahang CARHRIHL sa pagitan ng GRP at NDFP.#

CSP/PDT Operations san 20th IB, gintapo san susrunod nga aksyon militar

Madinaugon nga iginlansar san gintig-ob nga pwersa san Bagong Hukbong Bayan (BHB), Yunit Milisya ngan Special Operations Group (SOG) an sunud-sunod nga aksyon militar kontra sa mga elemento san 20th IB nga nagkakampo sulod san mga komunidad san Las Navas, Northern Samar.

San Abril 16, 2019, sayo nga elemento san 20th IB an patay ngan sayo naman an samaran san paputkan sira san BHB sa Brgy Quirino, Las Navas. Kadungan sini, ginpaputkan liwat an mga sundalo nga naistar sa Brgy San Francisco, Las Navas diin sayo an grabe nga samaran.

Patay naman an duha (2) nga sundalo sa ginhimo nga espesyal nga operasyon sadton Abril 17, 2019 sa Brgy Catotoogan, Northern Samar diin duha liwat nga .45 calibre an nakumpiska san SOG. Ini nga mga sundalo in aktibo nga napartisipar ngan nagpapaguhap san mga iligal nga aktibidad sa kabaryuhan sugad san huygo.

Sobra-kumulang sa 10 nga aksyon militar an ginhimo kontra sa mga elemento san 20th IB nga naukoy sa nasabi nga baryo diin diri mamenos sa platoon size an ira nagin kaswalidad (patay ngan samaran) tikang pa sadton 2017.

An nasabi nga aksyon militar in baton sa maiha na nga reklamo san mga molupyo sa mga nasabi nga baryo nga direkta nga ginkakampuhan san mga elemento san 20th IB ngan sugad man san mga agpiki nga baryo dara san mga panalapas sa tawhanon nga katungod sa tahub san Community Support Program/Peace and Development Team (CSP/PDT) nga programa ilarum san Oplan Kapayapaan san rehimen US-Duterte. An pagkampo san mga sundalo sa sulod san baryo ngan sa mga panimalay san mga sibilyan in talapas sa katungod san mga sibilyan sa kalibrihan sa kinabuhi ngan murayaw nga pag-ukoy nga gin-uunod san  internasyunal nga makatawo nga balaud ngan Protocol I ngan II Geneva Conventions ngan ginpirmahan nga CARHRIHL giutan san GRP ngan NDFP.#

CSP/PDT Operations ng 20th IB, sinalubong ng sunod-sunod na aksyong militar