Dagdag na badyet ng NTF-ELCAC, dagdag na pasismo at korapsyon

Kinukundena ng NDF-Rizal ang panukalang paglalaan ng rehimeng Duterte ng higit na malaking pondo para sa NTF-ELCAC sa 2022. Lumaki tungong P28 bilyon mula P19 bilyon ang badyet ng walang silbing task force sa gitna ng pinaliit na badyet sa kalusugan at iba pang batayang serbisyong mas kailangan ng mamamayan ngayong pandemya. Salaminan ito ng matinding pagsasawalambahala ng reaksyunaryong estado sa mamamayan at sa nalantad na garapalang pangungurakot sa pondong nakalaan sa pagtugon sa pandemya.

Hindi nasapatan ang mga kurakot at pasista sa kwestyonableng P19 bilyong badyet noon ng NTF-ELCAC. Sa halip na tugunan ang panawagan para sa kagyat na ayuda sa mga nawalan ng trabaho, magsasaka at maliliit na negosyante sa panahon ng lockdown at papalalang pandemya, pinili ng rehimeng Duterte na dagdagan ang pondo para sa kontra-rebolusyonaryong gera na sa kaibuturan ay paghahasik ng terorismo sa bayan. Tiyak na mapupunta lamang ang malaking bulto ng perang ito sa bulsa ng mga walang kabusugang heneral ng AFP sa tabing ng peke at sapilitang pagpapasuko, karahasan at korupsyon. Palolobohin ng rehimen ang kailangang pondo para diumano sa pagpapaunlad ng “cleared barangays” sa ilalim ng pinagyayabang na Barangay Development Program at iba pang pekeng proyekto upang bigyang-katwiran ang pondong ito.

Walang naging pakinabang ang mamamayang Rizaleño sa mga dambuhalang pondong inilaan para sa NTF-ELCAC. Ang kaban ng bayan na dapat na pinakikinabangan at bumubuhay sa mamamayan lalo sa kasagsagan ng krisis ay, sa aktwal, ginagamit para ipahamak sila habang tuluy-tuloy na ninanakawan ng mga burukrata.

Dapat palakasin ang panawagan ng mamamayan para ilaan ang pondo ng NTF-ELCAC sa ayuda pangunahin ng mahihirap at benepisyo at dagdag na sahod ng mga manggagawang pangkalusugan. Nananawagan din kami sa mga tapat na lingkod-bayan na patuloy na usisain ang pondo ng gubyerno upang ilantad at panagutin ang mga tiwali. Higit sa lahat, dapat pag-ibayuhin ang pagkilos ng mamamayan ng Rizal upang tuluyang ibagsak ang rehimeng Duterte. Kasuklam-suklam ang limang taong pandarahas at pagsasawalambahala sa kanila kapalit ng pagpapasasa ni Duterte at mga alipores nito. Ang tanging nararapat kay Duterte ay ibagsak sa poder at panagutin sa lahat ng kanyang mga krimen.###

Dagdag na badyet ng NTF-ELCAC, dagdag na pasismo at korapsyon