Dakong kumpanya sa mina nga nagguba sa kinaiyahan gisilotan sa NPA!

Madaugon nga gisilotan sa usa ka yunit sa NPA ilawom sa MT. Cansermon Command niining Enero 2, 2019, ala una pasado sa kabuntagon ang Pilipinas Eco-friendly Mining Corporation (PEMC) usa sa dagkong mga kumpanya sa mina nga nag-operate sa bukirong bahin sa lungsod sa Ayungon, Negros Oriental.

Ang PEMC nagsupply og silica sa pulo ka dagkong cement factories sa tibuok nasud ug ika-kinse nga kumpanya nga adunay pinakadakong ginansya sa pagmina. Ang Cebu-based businessman nga si Mark Y. Yu usa sa nagpanag-iya ug presidente sa PEMC. Ang PEMC nanguna nagmina og silica (usa sa gigamit para sa pagproduce og cement) ug usa sa nagpadayon nga pinakamapangdaot nga open-pit mining nga nag-operate sa bukirong bahin sa Ayungon. Naglangkub sa 4,717 ektarya ang target kuhaan og dunang-manggad ug minerales sa dili mag-ubos lima ka dagkong kumpanya sa mina ug usa na niini ang PEMC. Nag-operate ang PEMC sa boundary sa Brgy. Banban ug Mabato, tanan sakop sa Ayungon. Magdislokar sa halos 3-5 ka baryo, maghatag kadaot sa halos 2,000 ektarya nga uma ug palangabuhian duol sa area, magguba sa halos sobra liboan ektarya nga talamnan sa Brgy. Banban ug maghatag usab kadaot sa kabaybayonan ug palangabuhian sa mga mangingisda tuga sa silt (labod o yanang) nga nagaguba sa kasapaan, kasubaan, irrigation padulong sa kababayonan. Daghan na ang reklamo gikan sa lumulupyo nga ipahunong ang mga minahan tungod sa di maayong epekto niini sa ilang kaumahan.

Samtang naghugakom sa dagkong ginansya ang mga kapitalista ug kumpanya sa mina, ang mamumuo nag-antus sa ubos o baratong suholan, walay benipisyo ug walay kasegurohan sa ilang panrabaho. Nahulga usab sa kadaot nga tugahon ang mag-uuma, mangingisda ug lumulupyo sa palibot.

Ang NPA isip rebolusyonaryong hukbo sa katawhan, ilawom sa absolutong pagpamuno sa PKP nagpatuman sa palisiya sa demokratikong gobyerno sa katawhan nga silotan ang mga kumpanya nga nakahimo ug dakong kadaot sa kinaiyahan, nagdislokar sa katawhan ug labina sa ilang palangabuhian.
Kini nga aksyon magserbi nga pahimangno sa tanan nga kumpanya sa mina dire sa Negros.
Ang NPA andam nga ipakig-away ang interes ug kaayuhan sa katawhang Pilipinhon, nagaasdang sa nasudnong soberanya batok sa mga langyawng plunderer ug dagkong kapitalista.

Mabuhay ang ika-50 ka tuig sa Partido Komunista sa Pilipinas!
Mabuhay ang katawhang nakigbisog!
Mabuhay ang tinuod nga hukbo sa katawhan!

Dakong kumpanya sa mina nga nagguba sa kinaiyahan gisilotan sa NPA!