Dalawang pulis at isang police informant, kolateral sa operasyong militar ng 83rd IB

Buong sigasig ang PRO5 sa kampanyang linisin ang kanilang imahe matapos ang kalunus-lunos at palpak na engkwentro sa pagitan ng mga elemento ng 83rd IB at mga pulis. Pinalalabas na ang pangyayari sa Payak, Bato nitong Hulyo 15 ay engkwentro sa pagitan ng yunit ng Edmundo Jacob Command (EJC) at pinagsamang lakas ng militar at pulis. Dalawang elemento ng pulis, isang militar at isang police informant ang napaslang sa nasabing engkwentro at marami pa ang nasugatan.
Maaari na sanang akuin ng BHB-EJC ang pagbigo sa tangkang pagsalakay ng militar at pulis, sa Payak lalo’t ipinamalita na ito ng 83rd IB. Ngunit, higit na mahalaga para sa rebolusyonaryong kilusan ang pagkamit ng katarungan para sa mga kapamilya ng mga nasawi.
Walang ibang dapat managot sa pagkasawi ni PMSgt. Javier, Ronnel Sestoso kundi ang kumand ng 9th ID at PRO5 sa paglulunsad ng isang koordinadong operasyong militar. Sa kabila ng pagbisita at pangako ng marangal na libing ng PRO Regional Director Escobal, kinakailangang singilin ng mga kapamilya’t kaibigan ng mga nasawi ang buong kumand ng 9th IBPA at PRO5 sa pagtalikod nito sa obligasyong papanagutin ang mga upisyal ng nag-atas ilunsad ang operasyon.
Hinihikayat ng NDF-Bikol ang mga kagawad ng midya na tulungan ang mga kapamilya ng mga elementon ng pulis na maitulak ang imbestigasyon sa naturang inisdente.
Dalawang pulis at isang police informant, kolateral sa operasyong militar ng 83rd IB