De facto Martial Law sa Negros mas nagalala!

 

Mabaskog nga ginakondinar sang NDF-Negros ang gintingob nga operasyon sang 3rd IDPA, PNP, CIDG-6 sa isa ka singkronisado nga pagpang-atake sa mga opisina sang mga legal progresibo nga organisasyon sang Gabriela Partylist, Bayan Muna kag Anakpawis sa Bacolod City kag opisina sang NFSW sa Escalante City, Negros Occidental. Ginpangdakup ang masobra 62 ka mga katapuan kag lider masa sang progresibo nga organisayon, human rights defender, cultural groups kag may masobra 40 ka indibidwal nga hasta sa karon wala pa makit-an.

Ginadingot man sa ila ang kinamatarung sa pagbisita sa ila abogado, pag-interbyu sa hanay sang mass media kag ang pagbisita sang pamilya sang mga nadakpan. Athag nga magahimu naman sila sang isa ka scripted drama agud piliton kag pahugon ang pipila ka mga nadakpan para nga gamiton sa pagbinutig para sa pagpasaka sang kaso sa korte.

Isa man ka tinalawan nga pagpagpang-atake sang AFP-PNP-CIDG ang malisyoso nga paghimu sang patu-pato nga mga akusasyon nga ang ginpangdakup kuno mga matag-as nga lider sang NPA kag ang nasambit nga mga talatapan amo ang halanasan para mang-rekrut sang NPA. Ginakabig nga kabutigan kag makahuluya ang ginpahayag ni Maj. Gen. Antonio Parlade Jr. kag ni Capt. Cenon Pancito III, 3rd IDPA public affairs officers bangud sa pagsabwag sang maitom nga propaganda para hatagan rason ang ila hinimo-himu nga kaso.

Nangin may kahilabtanan man si Police Officer Lt. Col. Jovie Espenido sa planado nga crackdown sa mga militante nga organisasyon, pareho sa iya amo nga utok-pulbora nga si Duterte nga nagmado sadto nga hilway nga himuon niya ang pagpamatay sa Bacolod City.

Paagi sa depektoso kag indi makatarungan nga search warrant nga ginpapanaug ni Judge. Cecilyn Burgos-Villavert, Quezon City Regional Trial Court Branch 89, Quezon City, nga nangin kakunsabo sang militar para mangin panabon sa itanum nga ebidensya sa pagpang-target sa mga legal demokratiko nga organisasyon.

Sa National Task Force – End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) kag JTF-Negros padayon nga ginagamit ang tanan nga ahensya sang gobyerno para sa kontra-insurhensya sa idalum sang Oplan Kapanatagan sa papaniktik, pagpamatay, pato-pato nga kaso. Ang Bacolod City kag bilog nga isla sang Negros, kabahin man sa ila priority area para isabotahe kag wasakon ang hayag ligal demokratiko nga kahublagan sang pumuluyo.

Wala sang kinalain ang natabu sadto sa Oplan Sauron 1 kag 2, Oplan Branstark kag ang illegal nga pagpangdakup sa 9 ka aktibista nga nagrekurida sa Escalante City. Ini tanan ala tokhang style nga pagtanum sang ebidensya, himu-himu nga mga kaso, pagpasibangud kag pagpamatay tungod kuno nga “NANLABAN”. Ini mga serye kag dugang pa sa mga inhustisya kag mas nagpalala sa kahimtangan sa paglapas sa tawhanon nga kinamatarung.

Indi matuod nga sila mga katapu ukon opisyal sang NPA, nagapanghanas kag nagapatuhaw sang pinansya kag materyal nga suporta sa NPA kag iban pa. Ang matuod, nga sila ang maukod nga nagapamatok sa mga kontra-pumuluyo nga polisiya sang rehimen Duterte. Sila man ang nagapakig-away batok sa mga kalakasan nga ginahimu sang AFP/PNP sa inosente nga mga sibilyan.

Si Duterte ang numero uno nga rekruter para sa NPA bangud sa nagalala nga krisis sa ekonomiya kag politika, madata nga paglapak sa tawhanon nga kinamatarung kag inhustisya. Ang nagakadunot na nga sistema sa katilingban ang nagatulod sa pumuluyo nga magpili sang husto nga banas, nga mag-intra sa NPA.

Indi sayop pero ginakabig nga illegal ang mangin katapu sang mga progresibo nga organisasyon sa pihak bahin nga ang handom sini amo ang magserbisyo para sa interes sang mamumugon sa uma, mga mangunguma kag iban pa nga kubos nga sektor sa katilingban nga maka-angkon sang hustisya sosyal.

Sa MO#32 kag EO#70 nga sa esensya de facto Martial Law sa isla sang Negros, gamiton ang tanan nga rekurso sang mapintas nga estado agud pahipuson ang tanan nga kritiko ni Duterte, progresibo man, aktibista ukon oposisyon. Bisan mga negosyante, midya, taong simbahan, propesyunal, estudyante, sugar planters kag ordinaryo nga mga sibilyan indi hilway sa terorismo sang estado.

Nagahara-hara ang kapintas sang rehimen Duterte para wasakon ang NPA kag rebolusyonaryo nga hublag sa Negros sa katapusan sang tuig 2019. Ini isa lamang ka ilusyon nga matunaw lang pareho sang aso. Ang Negrosanon padayon nga magahimakas kag makig-away agud tapuson ang ini nga mapiguson nga rehimen sang pasista-diktadurya ni Duterte.

Pagpanawagan sa tanan nga pumuluyong Negrosanon, sa kautoran naton nga yara sa tawong simbahan, abogado, midya, propesyuanal, iban pa nga human rights advocates kag (peace loving citizen) may pagpalangga sa kalinong nga depensahan ang tawhanong nga kinamatarung batok sa mersinaryo pasista nga tropa sang US-Duterte nga rehimen. Dapat nga isahon ang malapad nga alyansa para ibuyagyag kag iligwin ang pinakabat-ulan nga rehimen Duterte.

Dapat mag-isa ang Negrosanon agud wasakon ang kahadlok. Depensahan ang kinamatarung. Kung indi kita manindugan para sa aton kinamatarung, sin-o ang magdepensa kag makig-away para sa aton hanay. Magmata na Negrosanon, indi naton tugutan nga maghari ang pasismo, terorismo kag tiraniko nga paghari sang US-Duterte nga rehimen. Hugton naton ang aton hanay tungod sa pag-isa sang gamhanan nga kusog sang pumuluyo amo ang makapukan sa de facto Martial Law sa Negros kag sa bug-os nga pungsod.

De facto Martial Law sa Negros mas nagalala!