Depensahan ang Rebolusyonaryong Teritoryo Batok sa COVID-19 kag Pagpang-atake sang Pasistang Militar!

Mabaskog nga ginamanduan sang Mount Cansermon Command New People’s Army sa South Central Negros Guerrilla Front ang tanan nga yunit sang New People’s Army, yunit milisya kag iban pa nga yunit gerilya idalum sa nasambit nga kumand sa pag-obserbar sang “untat-lupok” magsugod Marso 26, 2020 alas 12:01 sang kaagahon tubtob Abril 15, 2020 alas 11:59 sang gab-i. Lubos nga ipatuman ang mando sang Communist Party of the Philippines (CPP) kadungan man sa mando sang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army sa isla sang Negros. Subong man pagrespeto sa panawagan sang United Nations angot sa kalibutanon nga pagpakig-away kontra-COVID-19.

Likawan ang paghimo sang mga armadong aksyon batok sa AFP, PNP, para-militar kag iban pa nga mga pasistang yunit sang reaksyonaryong estado. Samtang hugot nga himuon sang mga yunit gerilya ilabe na sang New People’s Army upod ang bug-os nga rebolusyonaryong organisasyon masa ang aktibo nga pagdepensa batok sa mga kalakasan kag pagpang-atake sang mersenaryong AFP, PNP kag iban pa nga makinaryas sang US-Duterte nga rehimen batok sa pumuluyo kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan.

Sa pihak sang mahinay kag inutil nga serbisyo sosyal sang rehimeng US-Duterte, lubos man paandaron ang mga komitiba kag sub-komite sa ikaayong-lawas sang mga napundar nga rebolusyonaryong gahum sang pumuluyo sa kaumahan; pagtib-ong kag pag-angkon sang mga sandigan kag demokratikong interes sang kadam-an nga pumuluyong Pilipino dira sa pag-giit sang nagakaigo nga subsidyo kaangay sang pagkaon, bulong, finance assistance kag iban pa tanda sang katumanan sang matuod nga serbisyo sosyal kadungan sa ululupod nga pagpakig-away sa makahalalit nga COVID-19.

 

Depensahan ang Rebolusyonaryong Teritoryo Batok sa COVID-19 kag Pagpang-atake sang Pasistang Militar!