Desperadong operasyon ng 2nd IBPA, MICO at PNP Monreal para puuhin ang tuloy-tuloy na pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa Masbate at Iligal na pag aresto sa mga sibilyan, nagpapatuloy sa isla ng Ticao

 

Nito lamang Pebrero 10, 2020, bandang alas tres ng madaling araw, sa So. Tagaytay, Bo. Maglambong, Monreal, Masbate ay iligal na inaresto ang apat na mga residente ng pinagkumbinang pwersa ng 2nd IBPA, MICO at PNP Monreal MPS. Sina Alex Almozara, Jun Betangcor, Gina Almozara at Aljon Alminana ay inaakusahang mga kasapi ng JRC-BHB ng mga sundalo at pulis. Maliban sa pag-aresto ay iligal ding hinalughog ang kanilang mga kabahayan na nagresulta sa pagkasira ng ilan nilang mga kagamitan at kabahayan.

Bago pa ito, nauna nang inaresto si Vicky Almozara noong nakaraang araw na residente naman ng kalapit na So. Cogon ng parehong barangay. Pinaratangan ding kasapi ng JRC-BHB Masbate ang biktima.

Ang ganitong klase ng pananakot sa mamamayan ay manipestasyon ng paggamit ng estado ng pwersa upang takutin at supilin ang mga demokratikong karapatan ng mamamayan. Tanda din ito na di kayang buwagin ng pasistang estado ang lumalawak at lumalalim na pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa lugar sa partikular at sa buong probinsya ng Masbate sa pangkabuuan.

Kaugnay dito, mariing kinokondena ng mamamayang Masbatenyo kasama ang Jose Rapsing Command –BHB Masbate ang iligal na pang-aaresto sa limang mga sibilyanng residente ng Bo. Maglambong, Monreal, sa isla ng Ticao. Sama-sama nating ipanawagan na papanagutin ang 2nd IBPA, MICO at PNP Masbate.

Nananawagan ang JRC-BHB sa mga halal ng bayan ng Monreal, Masbate na tulungan niyo ang mga biktima ng karahasan ng berdugo, pasista at ubod sinungaling na 2nd IBPA, MICO at PNP Masbate PPO. Inosente at walang kinalaman sa JRC-BHB ang mga nabanggit na sibilyan para sila ay dakpin at lalung-lalo na sirain ang kanilang mga gamit.

Nananawagan din ang JRC-BHB sa mamamayang Masbatenyo na magkaisa at magtulungan na labanan ang tumitinding karahasan ng estado sa ilalim ng pamumuno ng pasista at mamamatay taong rehimeng US-Duterte.

AFP-PNP JTF-ELCAC, Biguin!
Isulong ang Demokratikong Rebolusyong Bayan!
Mabuhay ang Rebolusyong Pilipino!

 

Desperadong operasyon ng 2nd IBPA, MICO at PNP Monreal para puuhin ang tuloy-tuloy na pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa Masbate at Iligal na pag aresto sa mga sibilyan, nagpapatuloy sa isla ng Ticao