Dili lehitimong engkwentro, nag-medikal misyon ang NPA dihang naglunsad ang AFP og naghingaping pangatake gikan sa kahanginan – NDFP-NCMR

Ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa North Central Mindanao Region nagkundena sa pinakabug-at nga termino sa gihulagway niining “overkill” nga atake sa mga tropa sa 23rd Infantry Battalion ubos sa 402nd Brigade sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa usa ka yunit sa New People’s Army nga naglunsad og medical mission taliwala sa krisis sa Covid-19.

Gikastigo usab sa NDFP-NCMR ang AFP sa tinuyong sayup nga pagtaho nga ang nahitabo kaniadtong Mayo 10 sa Gingoog City, Misamis Oriental usa ka lehitimong enkwentro tali sa NPA ug sa ground troops sa AFP. Sukwahi sa mga taho, walay nahitabong pinusilay tali sa mga sundalo sa AFP ug NPA. Ang pamahayag sa militar nga ang ilang mga tropa naengkwentro sa NPA sa usa ka panagsangka human nagresponde sa mga taho kuno gikan sa mga lumulupyo sa lugar usa ka dakong bakak.

Temporaryong nagkampo ang yunit sa NPA sa erya panahon sa paglunsad sa medical mission isip tubag sa pangayo sa mga lumulupyo dihang gitake sila sa AFP pinaagi sa air strike ginamit ang FA-50 jetfighter nga naghulog og 225.8 kilo nga mga bomba gikan alas-3:46 hangtud alas-9:00 sa buntag. Ang nahisgutang medical mission kabahin sa pagtubag sa NPA sa mga direktiba sa Communist Party of the Philippines (CPP) sa tanang rebolusyonaryong yunit medikal sa paglunsad og mga medical mission ug mga paningkamot alang sa crisis management sa hilit nga mga komunidad sa kabanikanhan taliwala sa krisis sa Covid-19.

Mga tropang militar potensyal nga mga tigdala/transmitters sa Covid-19 sa mga erya sa kabanikanhan

Ang maong yunit sa NPA nagresponde sa mga taho ug reklamo gikan sa mga lumulupyo sa kusog nga militarisasyon ug deployment sa tropa sukad nikaylap ang Covid-19. Nagpadayag og dakong kabalaka ang mga lumulupyo sa komunidad ug lungsod nga ang militar potensyal nga nagadala og virus ug mahimong mga transmitter niini tungod kay ang mga tropa naggikan sa mga syudad, nagbahas-bahas sa ilang mga komunidad nga walay face masks ug protective gear, ug nagbalewala sa mga lakang-paglikay sama sa social distancing ug hustong sanitasyon.

Ang dugang deployment sa tropa nakabalda usab sa mga kinabuhi ug panginabuhi sa mga tawo pinaagi sa pagmontar og mga tsekpoynt, pag-imposar og mga kurpyu ug population control ug ang implementasyon sa hinungog, dili praktikal ug dili produktibong tulo-ka-oras nga pagtrabaho sa mga mag-uuma matag adlaw.

Ang overkill nga atake sa AFP nagresulta sa kamatayon sa 10 ka Pulang manggugubat, lakip kanila ang mga maisog nga medical officers. Ang namartir nga mga rebelde sayud kaayo sa mga hulga sa ilang seguridad ilabina kay ang rehiyon sa kasamtangan usa sa prayoridad nga mga target sa all-out war sa rehimeng Duterte batok sa mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan nga nagkinaiya sa focused military operations ug naghingapin nga paggamit sa hilabihan ka mahal nga pwersang pang-eryal. Pero tungod kay natuhop sa NPA ang pinakataas nga komitment sa pag-alagad sa katawhan, ang yunit sa NPA niadto sa erya pag-atiman sa panglawas ug kaayuhan sa mga masa.

Gihatag sa NDFP-NCMR ang iyang pinakataas nga pasidungog sa mga namartir nga mga Pulang manggugubat ug nagapadangat sa iyang kinasingkasing nga pahasubo sa ilang mga pamilya, mga kauban ug mga masa nga ilang gialagaran hangtud sa katapusan nilang gininhawa.

Dili lehitimong engkwentro, nag-medikal misyon ang NPA dihang naglunsad ang AFP og naghingaping pangatake gikan sa kahanginan - NDFP-NCMR