Diumanong Death Squad ng NPA sa Rizal, Pagtatakip ng Rehimeng Duterte sa Baras 5 Massacre

Bumubula ang bibig sa kasinungalingan ni DILG Sec. Eduardo Año. Tuluy-tuloy ang pagpapakalat ng kwento ng masugid na kontra-rebolusyonaryong propagandista ng rehimeng Duterte tungkol sa rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan ng Rizal.

Upang bigyang-katwiran ang brutal na masaker na ginawa ng pasistang 2nd ID ng AFP at ng PNP-Rizal sa Baras noong Disyembre 17, ipinagkakalat ni Año na kasapi ‘di umano ng “death squad” ng CPP-NPA ang Baras 5. Ginawa pa niyang medalya ng tagumpay ng reaksyunarong gobyerno ang walang-awang pagkakapaslang sa lima.

Mariing kinukundena ng Narciso Antazo Aramil Command – NPA – Rizal (NAAC-NPA-Rizal) ang patuloy na pambababoy ni Año at ng pasistang tropa ng AFP-PNP sa Baras 5. Hindi na nakuntento ang mga ito sa pagpaslang sa lima at ngayon ay naglulubid pa ng kwento upang pilit na ilihis ang atensyon ng mamamayan sa teroristang kalikasan ng masaker sa Baras 5. Nagawa pang abutin ni Año ang kongklusyong bahagi ng death squad ang lima nilang pinatay gayong malinaw ang mga patunay na sibilyan ang mga biktima ng masaker sa Baras 5.

Malinaw ang resulta ng aming sariling imbistigasyon na nagtatrabaho bilang mga manggagawa sina Carlito, Jonathan, Niño, Vilma at Wesley. Caretaker at head security ng farm si Carlito at mga security guard naman sina Jonathan at Niño. Hindi man lamang isinaalang-alang ang kalagayang nagpapagamot mula sa malubhang karamdaman sina Vilma at Wesley. Dagdag pa, maysakit na kanser sa lalamunan si Vilma at matagal nang iniinda ang malalang arthritis na nagdudulot ng pamamaga ng kanyang dalawang tuhod habang may tuberculosis sa buto at kidney failure si Wesley.

Tanging si Duterte at ang reaksyunaryong estado lamang ang may mga binuong death squad na tumatarget sa mga sibilyan, kalaban sa pulitika, mga kritiko, progresibo, aktibista at mga rebolusyunaryo. Kilala sa pagsasagawa ng napakaraming extra judicial killings (EJK) ang Davao Death Squad (DDS) na binuo ni Duterte noong Mayor pa lamang siya ng Davao City at naghahasik ng lagim sa probinsyang ito. Mismong nanggaling sa kanyang bibig ang pagbubuo ng Duterte Death Squad (DDS) sa buong bansa, upang ipantapat sa Sparrow Unit ng NPA ngunit ang totoo ay upang gamitin sa mga EJK na ang target ay mga kritiko’t kalaban ni Duterte sa pulitika.

Sa kabilang banda, bilang isang belligerent force, may paggalang at pagrespeto ang NPA sa buhay, karapatan, at interes ng uring anakpawis, maging sa mga kabilang sa armadong pwersa ng AFP-PNP alinsunod sa International Humanitarian Law (IHL) at CARHRIHL. Bukod dito, nagpapatupad ng displinang bakal ang NPA batay sa pinakamataas na panuntunang huwag gumawa ni anumang katiting na paglabag sa interes ng masa.

Bahagi ng desperasyon ni Duterte na makapanatili sa kanyang paghahari ay ang walang tigil na pagbubuga ng mga fake news na malaon nang nalantad sa mamamayan.

Kaisa ng CPP-NPA ang mamamayan ng Rizal sa pagkakamit ng katarungan at sa hangaring wakasan ang kanyang tiranikong paghahari. Ipinakita ng dalawang matagumpay na taktikal na opensibang inilunsad ng NAAC laban sa pasistang 80th IBPA sa Sityo Matam, Brgy. Puray ng Rodriguez noong Enero 4, 2021 na anumang pakana ng rehimen ay bibiguin ng mamamayan at rebolusyunaryong kilusan.

Lalo pang paiigtingin ng NAAC at buong rebolusyunaryong kilusan sa Rizal ang pagsusulong ng armadong pakikibaka. Sa pamamagitan nito, titiyakin na makakamit ng mga biktima at ng mamamayan ang katarungan sa inhustisya na kanilang sinapit at dinaranas.###

Diumanong Death Squad ng NPA sa Rizal, Pagtatakip ng Rehimeng Duterte sa Baras 5 Massacre