Divertionary sa matuod nga isyu ang palayag ni President Rodrigo Duterte nga magdeklarar siya sang Martial law sa pungsod

 

Divertionary sa matuod nga isyu ang palayag ni President Rodrigo Duterte nga magdeklarar siya sang Martial law sa pungsod bangud sang mga pagpang-atake sang New People’s Army sa tropa sang Armed Forces of the Philippines suno kay Ka JB Regalado, tagpamaba sang Leonardo Panaligan Command Central Negros.

Gin-athag man ni Regalado nga “aktibo nga pagdepensa” lamang ang ginhimo sang NPA sa panahon nga nagapang-atake ang pasistang AFP sa mga teritoryo sang NPA samtang nga nagapatigayon ini sang mga medikal nga aktibidad kag produksyon kabahin na sa pangkabilugan nga pagpakig-away sa Coronavirus pandemic kag lapnagon nga gutom.

Suno ni Regalado, ang isyu subong paano sabton, atipanon kag sustentuhon sang gobyerno ni Duterte ang pumuluyo nga malawig na nga naga-antus sa kapigaduhon kag ginkwarantina pa sa tagsa sini ka mga puluy-an diin wala sang may makaon kag biktima pa sang nagkalain-lain nga porma sang human rights violations samtang nagapakig-away sa COVID-19.

Dugang pa ni Regalado imbes nga magkonsentrar ang gobyerno sa pagapanguna ni Duterte sa pag-away sa COVID-19 padayon pa ini nga nagapatigayon sang red-tagging kag pagpapriso sa mga aktibista bangud sang himu-himo naman nga mga kaso. Padayon nga extra judicial killings sa mga inosenteng sibilyan sa iya gyera kontra-druga kag padayon nga pagpamatay sa mga aktibista. Subong man ang pagpasingki pa sang kontra-insurhensiya nga kampanya batok sa CPP/NPA/NDF paagi sa paglunsar sang wala untat nga operasyon militar sa kaumahan.

Siling ni Regalado, ang kamatuoran inutil ang rehimen sa pagsolbar sa padako kag padako pa nga kaso sa pungsod nga apektado sang COVID-19 pandemic sa kada adlaw nga naglab-ot na sa malapit sa 7,000 ka indibidwal sa bilog nga pungsod. Dugang pa nga solbaron ni Duterte ang minilyon-milyon nga dismayado kag diskontento nga pumuluyong Pilipino nga padayon pa nagahangla sa ginasugid sini nga ayuda.

Nagakahulugan nga ginhingalitan ni Duterte upod sa utok-pulbura nga mga opisyal sang AFP kag PNP ang isyu sa COVID sa pagdeklarar sang martial law hambal ni Regalado. Mas nagdalum kag nagalala pa ang korapsyon sa militar, mga ahensya kag iban pa nga burukrasya sang gobyerno bangud sang panghingalit sa kampanya kontra-COVID.

Desperado si Duterte upod sa AFP, PNP kag iban pa nga state security forces sa pagdugmok sa rebolusyonaryong kahublagan. Kag kapaslawan lang ang madangatan sang sini nga rehimen tubtob matapos ang iya termino nga papason ang NPA sa masobra 5 na ka dekada nga armadong paghimakas sa pungsod suno pa ni Regalado.

Tamparos sa guya ni Duterte ang iya deklarasyon sa pagpatuman sa Martial law sa pungsod taliwas sa iya daan nga mga palayag sang bag-o pa siya sa poder.

Nagapakita lang nga wala man sang sinseridad ang rehimeng US-Duterte sa pag-ugat sang gyera sibil kag armadong konplikto sa pungsod dira sa pagpatigayon sang Peacetalks suno ni Regalado.

Lubos ginapanawagan ni Regalado sa tanan nga yunit sang NPA, milisya sang banwa, iban pa nga yunit gerilya, rebolusyonaryong organisasyon masa upod sa malapad nga masa sang pumuluyo nga ipadayon ang pag-alagad sa pumuluyo sa pagpakig-away sa Coronavirus. Kag handaan pulitiko-militar agud paslawon ang Martial law sang pasista kag tiranikong US-Duterte.###

Divertionary sa matuod nga isyu ang palayag ni President Rodrigo Duterte nga magdeklarar siya sang Martial law sa pungsod