Dugang Naman nga mga Biktima sang Kapintas sang 61st IB kag 12th IB

 

Nadugangan naman ang listahan sang pagpang-abuso sang 61st IB kag 12th IB PA sa isla sang Panay.

Sa Sityo Takas, Brgy. Bagay, Igbaras, Iloilo, sadtong Mayo 11, 2020, alas 12 sa udto, ginsakit nila si John Mark Esapol, 32 anyos kag ginpisa-pisa interogar si Waldo Odango Jr., 46 anyos. Lunsay sila mga sibilyan nga mangunguma sa nasambit nga baryo.

Samtang, sa Sityo Igculibao, Brgy. Cabladan, Sibalom, Antique, sining damlag lang, Mayo 22, 2020 natabo ang pagkuot kag pagpamahog sa 2 ka mangunguma nga mag-asawa. Iligal sila nga gindakop mga alas-6 sang sirom kag ginbuy-an mga alas-11 na sa tungang-gab-i.

Antes sang ini nga mga insidente, natabo man ang pagpang-abuso sang militar sadtong Abril 18, 2020 nga kun sa diin ginpatay nila ang isa ka lider mangunguma nga konsehal sa Brgy. Onop, Miag-ao, Iloilo kag kadungan sini, may 11 pa ka mga mangunguma nga taga Brgy. Igpanulong kag Tordesillas, Sibalom, Antique ang ginpangdakop, ginpangtortyur kag ginpasakaan sang mga himu-himo nga kaso. Upod man sa ginpangdakop ang 5 ka menor de edad nga ila man ginpatu-patuan nga mga child warrior sang NPA.

Ang mga pagpang-abuso nga ini natabo sa pihak sang kapigaduhon kag pag-antus sa krisis sang COVID-19. Imbes nga dapat tutukan sang gubyernong Duterte ang pagtapna sang COVID-19 kag buligan ang pumuluyo, padayon kag pinasingki nga militarisasyon ang ginapatuman sini. Indi ayuda ang ginadala nila sa kaumhan kundi pagsabwag sang kakugmat kag kapintas. Wala ini nagapangilin nga maggasto sang 75 bilyones para sa pagpamakal sang mga moderno nga armas kag kagamitan militar, samtang sa pihak nga bahin, palpak ang ginapatuman nga Social Amelioration Program. Maski sa tunga sang COVID-19 nga pandemya, handum kag dumot sini sa gihapon ang mapintas nga pagwasak sa rebolusyonaryo nga kahublagan. Tuyo sini nga “pahubsan sang tubig ang isda”, amo nga maski sin-o diri sa kaumhan, kapin sa mga kabaryuhanan nga ginahulagan sang NPA, may katalagman nga mangin biktima sang mga pasista, bayaran nga mga suldado ni Duterte. Wala sang pili nga pagbayolar sa tawhanon nga kinamatarung ang ila ginalarga kapin sa masang mangunguma.

Ginahingalitan lamang sang rehimeng US-Duterte ang kahimtangan nga may krisis sang COVID-19 para ipatuman sang militar kag kapulisan sini ang ala Martial Law nga lockdown kag mga restriksyon. Nagapabor lamang ini sa labi nga pagpamintas agud limitahan kag lubos nga lupigon ang pagbato sang pumuluyo.
Apang, mas gamhanan ang pagbato sang minilyon nga ginagutom nga pumuluyo amo nga sa baylo, wala sang liwan nga pakadtuan ini kundi ang labi nga pagbaskog sang armado nga paghimakas kag ang labi nga paglapad sang pulang gahum nga nagahatag sang masanang nga buwas-damlag sa pumuluyo halin sa kadulom sang pagpang-ipit sang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema.

Indi magkahahadlok. Sa baylo, manindugan kag magbato!
Batu-an ang inutil nga rehimeng US-Duterte!
Labi nga isulong ang Armado nga Paghimakas!
Mag-entra sa New People’s Army!

Dugang Naman nga mga Biktima sang Kapintas sang 61st IB kag 12th IB