Duha ka Caa giunay-pusil sa iyang kauban

Giunay og pamusil sa usa ka Caa nga nailang si alyas Avila ang iyang mga kaubanang Caa samtang nagduty didto sa patrol base sa Sityo Andap, Mahaba, Marihatag, Surigao del Sur kaniadtong Mayo 31, 2022 sa may alas 9:30 sa gabie. Patay ang ilang team lider sa Caa nga nailang si First Sargeant Cojena samtang ana sa kritikal nga kondisyon ang laing usa ka Ca nga si Dodong Corvera.

Matod sa mga nakasaksi gikan nanggiinom sa makahubog nga ilimnon ang suspetsado kuyog sa iyang mga barkada. Pag-uli niya didto sa patrol base gipamusil niya ang mga nanggiduty nga kaubanan niya nga nagresulta gilayon sa pagkapatay ug pagkasamad sa mga biktima.

Bag-ong pinasa si Caa Avila sa patrol base sa Andap. Kanhing nakaduty kini siya didto sa Ca detatsment sa Mahaba.

Kini nga panghitabo dili na bag-ong kaso sa pag-inunayay’g pusil sulod sa mga kampo detatsment. Naay kahimtang nga ang myembro sa Caa mao ang nagpusil sa iyang kadreman tug ana pod kadreman ang namusil sa mga mga myembro sa Caa. Klaro kayo ang kawalay panaghiusa sulod mismo sa ilang mga han-ay. Sa kasagaran ginaresolba nila ang ilang mga bangi pinaagi sa pagdapat og kusog sa isig usa.

Sa pikas bahin luoy kayo ang kahimtang sa mga Cafgu. Luyo nga instrument sila sa estado aron pahimuslan ug daogdaogon ang katawhan, sila mismo gipahimuslan ug gidaogdaog usab sa mga opisyal sa AFP. Nagdawat sila sa grabe kaubos kayo nga sweldo, walay benepisyong madawat, ginahimo pa silang mga paon panahon sa mga operisyong militar ug ginahimo silang mga suloguon sa ilang mga kadreman sulod sa mga kampo detatsment.

Maong nag-awhag ang rebolusyonaryong kalihukan sa mga Cafgu nga moundang na sa inyong trabaho. Manginabuhi kamong matarong sa bukid, dili ang paghatod na hinuon og dugang pang kagubot ug kahasol diha sa baryo.

Duha ka Caa giunay-pusil sa iyang kauban