Duha ka misengkwentro sa han-ay sa 10th IB

Adunay misengkwentro sa duha ka grupo sa army nga sakop sa 10th IB PA didto sa Brgy. Petianan, Don Victoriano, Misamis Occidental sa may alas dos sa hapon sa Enero 30. Usa (1) ang patay ug daghang mga samdon sa bahin sa 10th IB PA. Nahitabo kini nga engkwentro sa duha ka grupo sa 10th IB sa pagtuo nga BHB ang milabay sa ilang ambus posisyon kay wala nila kini maklaro kay baga ang gabon niadtong panahona.

Upat pud ang patay ug may mga samdon sa mga pwersa sa 10th IB PA sa nahitabong usa ka misengkwentro sa duha ka grupo sa 10th IB PA didto sa Brgy. Tonggo Tudela, Misamis Occidental kadtong Disyembre 28, 2020. Patay ang usa ka 2nd Lieutenant, usa ka Corporal ug duha ka laing sundalo (wala makuha ang mga ranggo ug wala makuha ang mga ngalan niini).

Ang 18 ka sundalong grupo sa 10th IB PA nga naka-ambus sa laing grupo sa mao gihapon nga batalyon nga dugay nagtago sa lasang, ayha nagreport sa ilang hedkwarter. Ang nagsuporta sa pagkaon sa nagtagong 18 ka sundalo nga naka-ambus mao ang nahaduol nga detatsment sa baryo.

Nahitabo ang engkwentro panahon sa ilang operasyon militar. Ang naambusan nga grupo sa army sa 10th IB PA mao ang nagkuha sa mga butang sa mga membro sa BHB. Napatyan sab kini og usa ka sundalo kay nahagbong sa taas nga pangpang. Kini nga grupo ang milabay sa nag-ambus nga 18 ka pwersa sa 10th IB PA, dala ang ilang patay. Tungod kay gabii sila nakalabay sa nag-ambus nga 18 ka pwersa sa 10th IB PA, nagtuo kini nga mga pwersa sa BHB ang milabay.

Duha ka misengkwentro sa han-ay sa 10th IB