Duterte: Inutil kag Wala Kapasidad Mag-atubang sa Epidemya — Concha Araneta, NDF-Panay

Translation/s: English

Nagapaabot ang NDF-Panay sang iya hantop nga pagsimpatiya sa pumuluyo nga nagaagi subong sang dugang nga kabudlayan kag kapiotan nga dulot sang mga tikang kag polisiya sang gobyernong Duterte sa pag-atubang sang epidemya sang COVID-19.

Masyado ka athag subong nga inutil kag indi kapable ang administrasyon ni Duterte sa pag-uyat sining sakuna halin sa paghanda asta nga naglab-ot na sa 187 ang mga kaso subong sang COVID-19 sa pungsod nga may 14 nga napatay.

Makahalanusbo ang sistema sa ikaayong lawas sa Pilipinas sa diin sa baylo nga dugangan ang badyet sini, ginbuhinan ni Duterte sang 10 bilyones ang iya badyet kumparar sa 2019. Madamo nga mga ospital pangpubliko ang ginpaidalom sa PPP ukon public-private-partnership sa diin ginasukot na ang mga pasyente sa baylo nga libre ang serbisyo. Bangod sang lapnagon nga korapsyon, ang mga ospital publiko wala sang bulong kag ang mga kagamitan pangmedikal kulang, guba ukon indi gani masyado ka dumaan na nga indi makasabat sang kadamuon kag kakinahanglanon sang mga pasyente. Sa ini nga sitwasyon, paano mahambal ni Duterte nga handa kag kapable ang gobyerno mag-atubang sa COVID-19.

Suno sa sekretaryo sang DOH nga si Francisco Duque kinahanglan ang 3.1 bilyones para sa COVID-19. WALA sang dugang nga pundo nga ginpagua si Duterte bisan may 4 bilyones siya nga pundo nga magamit ano man nga oras. Wala siya magkuha sang dugang nga mga doktor, nars kag health workers nga linibo ang kinahanglan, wala naghanda sang linibo nga testing kits para sa COVID-19 (2,000 lang ang testing kits sang DOH), wala ginsentralisa sang gobyerno ang pagbakal sang mga alcohol, face mask kag iban nga dis-infectant agod siguraduhon ang suplay sini para sa mga ospital kag mga health workers kag agod maregulate ang distribusyon sini sa mga pamalay. Wala nagtalana sang subsidyo sa mga pumuluyo nga maapektuhan ang matag-adlaw nga inkam bangod sang ëlockdowní, pagbuhin sang mamumugon sang iban nga kompanya, paglimite sang pasahero sang jip, bus, traysikol kag motor. Wala nagsuplay sang libre nga tubig sa mga komunidad nga wala tubig. Paano nila mamentenar ang katinlo sang lawas kag palibot kon halos wala sila tubig?

Bangod wala sang ginpagua nga pundo ang nasyunal nga gobyerno, gintugyan ni Duterte ang paggasto para sa COVID-19 sa mga LGU asta sa barangay nga lebel nga kabos man ang mga pundo kag resorsa. Subong wala sang suplay sang alcohol, disinfectant kag face mask para sa mga barangay health workers nga amo ang nagapamalay-balay para mag-monitor sa mga komunidad. Bisan ang PGH (Phil General Hospital) nag-alarma na nga wala na sila sang suplay sang alcohol.

Ang sabat ni Duterte amo ang Martial Law sa ngalan sang ëlockdowní ukon ëenhanced community quarantineí nga gina-imponer sa pumuluyo sang PNP kag AFP. Pagpangdakop kag dugang nga kabudlayan ang ginaantus sang publiko labi sang milyones nga mga kubos kag pigado nga bagsak ang ila matag-adlaw nga inkam nga amo man lang ang ila ginasaligan para magbakal sang bugas, pagkaon kag iban pa nga kinahanglanon. Sa baylo nga hatagan sang gilayon nga ayuda ukon subsidyo sa nabuhin nga inkam nila, ang mga imposisyon ang ginatutukan ni Duterte nga wala man nagabulig sa paglikaw sang masa sa virus kundi nagpalala lang sang ila kapigaduhon.

Gamiton sang estado ang mga imposisyon agod punggan ang maga-protesta ukon mag-reklamo sa iya patakaran. Sa ini nga militarista nga paghari, indi kita dapat maghipos kag mangin sunod-sunuran lang sa mga patakaran nga gina-lampos sa aton sang rehimen. Dapat magtukib kita sang lainlain nga pamaagi agod mapautwas ang aton mga reklamo kag mga demanda ukon solusyon sa aton problema. Dapat maduso naton ang pagpanukot sa gobyerno, mahublasan ang iya ka-inutil kag walaíy ikasarang sa pagsabat sa epidemya kag mapatupa ang gilayon nga mga ayuda, mga kinahanglanon nga subsidyo kag serbisyo sa pumuluyo labi sa mga kubos kag pigado.

Maisog nga pamatukan ang militarista nga mga imposisyon sang pasistang rehimeng Duterte!

Pursigido nga iduso ang kinamatarung sang pumuluyo sa libre nga serbisyo sa ikaayong lawas, gilayon nga ayuda kag nagakaigo nga subsidyo!##

Duterte: Inutil kag Wala Kapasidad Mag-atubang sa Epidemya -- Concha Araneta, NDF-Panay