Ekstensyon sang Enhanced Community Quarantine Dugang Perwisyo kag Peligro sa Pumuluyo

Gutom na, singgitan sang pumuluyo! ang dugang 15 ka adlaw nga Enhanced Community Quarantine (ECQ) dugang nga perwisyo kag peligro sa seguridad sang pumuluyong Pilipino kag sang Negrosanon.

Sa una nga implementasyon sang ECQ gikan Marso 30, 2020 tubtob subong nga adlaw Abril 14, 2020, nakita ang tuman kahinay nga distribusyon sang ayuda halin sa gobyerno sa pihak sang P275B nga gin-alokar sang rehimeng Duterte sa pagpakig-away sa COVID-19 pandemic. Sandig sa pahayag ni Duterte, ini iga-partineser sa pagsuporta sa pumuluyo samtang naka-kwarantina sa tagsa sini ka mga puluy-an bilang isa ka pamaagi  sa paglikaw sa paglapta sang makamamatay nga Coronavirus. Samtang uyaya naman sa pagpatigayon sang Mass Testing kag iban pa ilabe na sa paghatag proteksyon kag pag-atipan sa mga Frontliners. Sa aktwal mas nagataas pa ang indibidwal sa pungsod nga natumod nga mga PUM, PUI kag nagkalamatay sa COVID-19 sa pihak sang may pipila nga mga nakarekober. Sa subong malapit 5,000 na ka Pilipino nga inibidwal ang apektado sa Coronavirus sa pungsod.

Nakita sang kadam-an nga indi mapatay ang pumuluyo sa COVID-19 nga krisis kundi mapatay bangud sang krisis ekonomiya kag pulitika sa pungsod. Ang wala sang makaon kag wala sang sandigan nga panginahanglanon ang tagsa ka puluy-an sa ginatumod nga mga “poorest of the poor” sa  diin tubtob subong kadam-an  sini ang wala makabaton sang gintalana nga ayuda. Nagapakita ini sang pagka-inutil sang rehimeng Duterte.

Ang Social Amelioration Program nga tag P5,000.00-P8,000.00 nga gintalana nga ayuda sang gobyerno para sa tagsa ka pamilya ilabe na ang sahing mamumugon sa pungsod, padayon pa nga nagahangla bangud tubtob subong nagapabilin nga “nagalutaw pa sa sabaw sang tugabang” ang ayuda sang gobyerno. Kadam-an sini ang wala makabaton bunga sang marikot nga pamaagi sa paghim-os sang mga rekisitos kaangay sang pabalik-balik nga pagpirma, sulit-sulit nga pag-fill-up kag malawig nga pagpila sa tagsa ka talatapan. Nagresulta ini sang malaparan nga kinagamo bunga sang pamulitika, palapit sa luwag kag pinamilya nga pamaagi sang mga hakugan nga pulitiko kag iban pa nga burukrasya sang gobyerno.

Matuod nga nakabaton ang pipila ka benepisyaryo sang 4P’s sang SAP apang P4,650.00 lamang indi amo sa gintalana nga minimum nga tag P5,000.00-P8,000.00. Nakita ang lapnagon nga korapsyon sang natalana nga ahensya sang gobyerno base sa isip sang mga benepisyaryo kag aktwal nga kantidad nga ila nabaton.

Dugang pa ang lunsay militar nga pamaagi sa mga checkpoints dira sa mga boundaries sang baryo, syudad kag kabanwahan, nga naghalit sa dalagan kag daloy sang ekonomiya sa pungsod. Nagtuga man ini sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung, pagpugong kag pag-ipit sa sibilyan nga kinamatarung sang pumuluyo sa pagbyahi, pagpangita sang pangabuhian kag ang pagkriminalisa sa mga nakakomiter sang paglapas kaangay sang pagbayolar sa curfew, wala sang quarantine pass, wala paggamit sang face mask, paglapas sa traffic rules and regulation kag iban pa. Kon sumahon, mas madamu pa ang nadakpan sa mga check point sa sini nga paglapas ikumpara sa naapiktuhan sang Covid-19 virus.

Nagapakita lang ini nga indi para nga kontrolahon ang paglapta sang makamamatay nga pandemya kundi plano nga kontrolahon ang paghulag sang pumuluyo sa ila matag-adlaw nga pag-ekonomiya nga kinahanglanon nga nagdugang nga nagpa-antus sa pumuluyo.

Sa tuyo kuno nga mapahapos ang pamaagi sa paglikaw kag pagpakig-away sa COVID-19 pandemic, sa baylo nag-ani sang kinagamo sa tunga sang awtoridad kag indibidwal. Subong man ang malaparan nga pagka-diskontento sang kadam-an nga pumuluyo sa rehimeng US-Duterte kag sa mga alipores sini.

Sa una nga hugna sang pagpatuman sang lockdown kag ECQ, paslaw ang pamaagi sang rehimeng Duterte sa paglikaw kag pagpakig-away sa COVID-19 pandemic. Paslaw man sa pagsabat sang socio-ekonomiko nga panginahanglan sang pumuluyong Pilipino sa diin madugay na nga naga-antus sa kagutom kag kapigaduhon bangud sang kawad-on sa duta, palangabuhian kag kakulang sang serbisyo soyal.

Agud hinabunan ang kapalpakan sang rehimen sa pagpakig-away sa epidemya nga Coronavirus, kulang sang serbisyo sosyal kag korapsyon, ginagamit sang rehimen ang pasismo batok sa mga kritiko kag nagahimakas nga pumuluyo. Gusto ni Duterte nga pahipuson ang mga nagahambal sang kamatuoran sa pagpa-aresto sa mga indibidwal dira sa tri-media kag social media. Apang paghilway naman sa mga idu-ido sini sa pagpalapnag sang fake news.

Ang COVID-19 nga isyu ilabe na ang pagpatuman sang lockdown kag ECQ ang naghublas sang pagka-inutil, pabaya, korap kag tiraniko sang pasistang Duterte.

Dapat handaan sang pumuluyo kag lubos nga pamatukan ang liwat nga pagpatuman sang Martial Law sa pungsod sa kamot sang pasistang Duterte paagi sa pagpalawig sang lockdown kag ECQ.

Ginamando man sa tanan nga yunit sang NPA idalum sa Mount Cansermon Command nga pabilin mabinantayanon, mag-alerto kag aktibo nga magdepensa batok sa mga pagpang-atake sang pasistang AFP,PNP, paramilitar kag iban pa nga mapintas nga mga makinaryas sang rehimen samtang nagapatigayon sang serbisyo medikal sa pag-away sang COVID-19 pandemic.  Kadungan man ang pagtigayon sang produksyon sa pagpatuhaw sang dugang nga pagkaon kag iban pa nga kinahanglanon sang pumuluyo.###

Ekstensyon sang Enhanced Community Quarantine Dugang Perwisyo kag Peligro sa Pumuluyo