Encounter sa Igbaras, produkto sang halusinasyon sang AFP

 

Wala sang natabu nga engkwentro sa tunga sang New People’s Army kag 61st IB Philippine Army nga ginpamunuan ni 1st Lt. De Vera sadtong Hunyo 7, 2020 sa Sityo Mahe, Brgy. Corucuan, Igbaras, Iloilo. Isa ini ka peke nga engkwentro nga produkto sang halusinasyon kag kabahin sang dirty tricks sang AFP.

Ginpangin-wala na sang Mt. Napulac Command ang presensya sang ila yunit sa nasambit nga lugar sang amo nga adlaw. Sa mga propaganda nga ginpagwa sang AFP sa mainstream kag social media, Sibat Platun kuno sang NPA ang ila na-engkwentro kag nakuhaan pa sang M16 rifle, mga bala, mga dokumento, bandera, kag mga kagamitan medikal? Para sa kaathagan sang publiko, ang “Sibat” isa sa mga unit sang NPA sa idalom sang Napoleon Tumagtang Command. Indi area of maneuver ukon area of operation sang ini nga unit ang nasambit nga lugar. Maathag nga isa lang ini ka halusinasyon (hallucination) sang warshock nga mga Philippine Army.

Sandig sa intelligence network sang NPA ang ginpalukpan sang army, amo ang kweba sa naibabaw nga bahin sang Sityo Mahe. Naglawig sang mas o menus 20 minutos ang linupok nga nagtuga sang tuman nga kakulba sang pumuluyo sa palibot. Antes sini, may ginsakit pa nga mangunguma ang amo nga tropa militar sa Danawan, isa ka ulumhan nga sakop sang Brgy. Lab-on. Ginpalibutan man nila ang balay ni Narciso Gapal sang Brgy. Tigbanaba sa rason kuno nga didto nagpanago ang NPA.

Indi mapapati ni Major Cenon Pancito III, spokesperson sang 3rd ID PA kag sang 61st IB sang ila drama ang pumuluyo sa palibot nga kabaryuhanan sang Igbaras. Sa baylo, labi nila nga ginahublasan sa malapad nga masa ang ila pagkatarantado, pagkapasista kag kontra-pumuluyo nga kinaiya. Ang mga inagihan sang masa sa nagasingki nga pasismo kag militarisasyon mas labi nga magapamuklat sa ila kon sin-o ang ila tunay nga soldado kag sang kahustuhan sang armadong paghimakas.

 

Encounter sa Igbaras, produkto sang halusinasyon sang AFP