Engkwentro sa Tunga sang NPA kag 62nd IBPA Ginadugangan sang Binutig nga Eksena ni 303rd Bde Commander Col. Inocencio Pasaporte

 

Natabo ang engkwentro sa tunga sang unit sang NPA kag 62nd IBPA sa Sitio Tabago, Brgy. Sandayao, Guihulngan City, Negros Occidental, Agosto 14, sa takna nga alas 11:30 sang udto. Indi matuod nga duha ka besis ang engkwentro, indi man matuod nga may engkwentro nga natabo sa Sitio Maluy-a sa amo man nga baryo, indi man matuod nga may kaswalidad pareho sang patay kag pilason sa hanay sang NPA kg mas labi nga indi matuod nga may nakuha nga mga armas ang mga militar halin sa NPA tungod wala sang nabilin nga mga kagamitan militar ang yunit sang NPA sa amo nga engkwentro.

Ang matuod nakaalerto na ang yunit sang NPA sang malapit na sa ginakampohan sini ang 33 tanan ka tropa sang 62nd IBPA nga wala sang ihibalo nga pasulod na sila sa kampo. Ginhulat sang NPA ang ila pagsulod sa kampo kag ginpalupkan sila sang Command Detonated Explosive amo nga 10 gilayon ang KIA (Killed in Action) kag na kompirmar nga may duha pa ka pilason sa hanay sang militar nga gnkarga ini sa duha ka helicopter pa gwa sa amo nga erya. Luwas kag wala sang kaswalidad ang hanay sa NPA nga nakagwa palayo sa amo nga erya. Naga pati ang LPC-NPA nga ang napatay isa naman ka sibilyan kag nagdrama sang engkwentro para matabunan ang ila mga kalakasan batok sa pumuluyo.

Ang pahayag ni Pasaporte napuno sang drawing sa iya utok kag ginadrama sang iya mga tropa. puro kabutigan, hinimo-himo nga mga eksena kag malayo sa matuod nga mga hitabo. Indi man malipod ini sa mga pumuluyo nga amo ang saksi sa panahon sang engkwentro kag pagkatapos sini. Indi man malipod sa iya mga tropa ang ini nga kamatuoran nga sila mismo naga into sang ila kaugalingon nga gina uyonan ang kabutigan sang ila mga opisyal kag mga propagandista kaangay ni Pasaporte samtang ginatago ang ila mga kaswalidad sa tuyo nga mapahagan-hagan ang grabe nga kahadlok sang ila tropa. Ang pinakakaladlawan pa kay pilit sila ginapapati sa mga kabutigan nga kahibalo sila nga indi matuod kag hinimo-himo lamang nga mga istorya nga kon anu ang malab-ot sa ginadrawing sang utok ni Pasaporte.

Wala man sang mataas nga moral ang pasista kag bayaran nga tropa sa pagpakig-away atubang sa NPA nga boluntaryo, bug-os sa tagipusuon ang pagpakig-away para sa interes sang sahing anakbalhas nga mahilway sa sa mapiguson kag mahimuslanon nga sistema. Bit-bit man sang NPA ang inspirasyon sa pagpalangga sang masa kag pag angkon sang hustisya kag matuod nga kalinong. Samtang ang mga pasista kag bayaran nga tropang militar sweldo lang ang ginalagas kag ginakaugtan sang pumuluyo tungod sa ila kapintas kag madamu ang ila gin-utang nga dugo sa pumulyo.

Ang ini nga engkwentro indi makapugong sa pagpaninguha sang NPA nga malab-ot ang malapad nga pumulyo sa kampanya sa edukasyon kag mga paghanas para sa ikaayong lawas kag pag-atubang batok sa makamamatay nga COVID-19 nga pandemya. Kadungan man ang kampanya sa malapnagon nga pagpauswag sa produksyon sang pagkaon para sa paghanda sa mga nahimo nga epekto sa ekonomiya tuga sang lackdown. Ang LPC-NPA lubos man nga nagakondina sa paghatag sang gobyerno sang mas dalagku pundo para sa operasyon kombat sang militar ikompara a suporta pang ikaayong lawas kag pang-ekonomiya sang pumuluyo ilabi na sa karon sa ginaatubang nga krisis sa pandemya.

Padayon nga maghimakas!
Isulong ang armadong rebolusyon!

Engkwentro sa Tunga sang NPA kag 62nd IBPA Ginadugangan sang Binutig nga Eksena ni 303rd Bde Commander Col. Inocencio Pasaporte