Pamatukan ang MO 32, Pamatukan ang Martial Law!


Ang deklarasyon ni Duterte sg Memorandum Order 32, wala nakatay-og sa kahublagang rebolusyonaryo. Bisan ano na lang ang himoon ni Duterte nga mga kabutigan kg di-makatarongan nga mga plano, para mahadlok ang bug-os nga katawhan. Ini nga memorandum nagatuga sa ordinaryo kg imol nga pumuluyo sg pagkabalaka kg kahadlok bangud sg tayuyun nga militarisasyon sa kabukiran kg kasyudaran.

Dugang pa diri, ang ginahimo nga mga kabutigan kg pagpang-ipit sa pumuluyo sg tanan nga yunit sg Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police-Special Action Force (PNP-SAF) kg Paramilitar kasubong sa Civilian Armed Forces Geographical Unit (CAFGU), Special CAFGU Active Auxiliary (SCAA), Revolutionary Proletarian Army (RPA), kg Kanlaon Green Brigade (KGB) nga amo ang mga makinaryas sg reaksyonaryong gobyerno para iimposar ang di-makatarungan nga mga buluhaton kg matakpan ang tanan nga ila mga krimen kag korapsyon sa gobyerno. Amo sila ang nagaprotektar sa interes sg mga agalong may duta sa isla sg Negros para magpabilin sila sa ila manggad kg poder.

Partikular sa norte nga bahin sa isla sg Negros indi na bag-o ang MO 32, kay sang wala pa ini ara na ang de facto Martial Law. Madamo na mga sibilyan, magunguma kg mamumugon sa kaumahan ang nabiktima sg pagpamatay, pagmasaker, forced evacuation, illegal arrest, forced surrenders, red-tagging, tailing, surveillance, illegal search kg pagpangransak sa kabalayan sg pumuluyo, ilabi na sa mga katapo sg mga progresibo nga sektor.

Kasubong sg mga hitabo, kabutigan kg krimen sg estado na Sagay Masaker sadtong Oktubre 20, 2018, kg mga peke nga engkwentro sa Brgy. Washington kg Brgy. Langub sa syudad sg Escalante sadtong Nobyembre 16 kg 17, 2018. Buot silingon, sa pagdeklarar ni Duterte sg State of Emergency sa apat ka “kritikal nga erya” sg pungsod lakip na diri ang isla sg Negros, nahuy-an na si Duterte kg napaslawan, kay indi na masarangan sg iya mga ido-ido nga katapo sg militar, ang iya nga deklarasyon nga papason ang rebolusyonaryong tropa sg New People’s Army (NPA) sa bug-os nga pungsod sa unang kwarto sg 2019.

Kag klaro naman sa rebolusyonaryong kahublagan diri sa Negros nga indi masarangan nga okuparon sg apat ka batalyon sg 94th, 15th, 62nd kag 79th IBPA ang isla idalom sg 303rd Brigade. Gani ila ginhimo nga bahinon ang Negros sa duha ka brigada nga ang maga-ukopar sa sakop sg Region 6 sa Occidental, idalom sg 303rd Brigade kg ang sakop sa Region 7 ang Oriental, idalom naman sg 302nd Brigade. Gani indi na lipod sa pumuluyo nga nagdako na gid man ang pwersa sg NPA sa isla kg indi na masarangan sg pasistang militar ang pag-nyutralisa sini. Bisan ano pa man ang ila nga himoon nga mga kalakasan kg black propaganda batok sa rebolusyonaryong kahublagan indi nila ini matago sa pumuluyo.

Gani nagapanawagan kami sa pumuluyo nga dapat indi kamo magkahadlok sa MO 32 kg Martial Law ni Duterte. Magpadayon sa paghimakas, aktibo nga pamatukan kag ibulgar ang kamatuoran kabahin sa mga abuso kg mga kabutigan nga ginahimo sg mga pasistang militar, pulis kg paramilitar batok sa mangunguma, mamumugon kag mamumugon sa kampo, mangingisda, pamatan-on, kababayen-an kg iban pang sektor sg imol kg ordinaryong pumuluyo. Ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan, aktibo nga magadepensa kg magapabaskog sg iyahang hanay para mapunggan ang pasistang plano sg dunot nga rehimeng Duterte. Gani ang tanan nga pumuluyo nga handa na kag may ara sg ikasarang dapat mag-upod na sa NPA ukon Bag-ong Hangaway sg Banwa.

Maghimakas indi mahadlok!

Pamatukan ang MO 32, Pamatukan ang Martial Law!