Focus Military Operation sa 901st Brigade, Pakyas

Maisugong gipakyas sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan – Agusan del Norte (BHB-ADN) ang walay hunong nga gastuso nga operisyong militar sa AFP ilalom sa tiraniko ug berdugong rehimeng US-Duterte sukad Oktobre 2021 hangtud Mayo 2022.

Mapadayunong nagataas ang nakomitar niining mga pagpanglapas sa tawhanong katungod batok ngadto sa masang mag-uuma ug lumad sa eryang langkob sa operation. Samot dugang kining naghatag og kalisud sa daan nang miserabling kahimtang sa panginabuhi sa katawhan.

Partikular sa Jabonga, Agusan del Norte – nagpadayon ang militar operation sa probinsya, tulo ka hugna nga nahitabo ang panagsangka tali sa BHB-ADN ug mga operating troops sa 29th IBPA nga nahitabo didto sa bukirong bahin sa Barangay Bangonay sukad Mayo 13-15, 2022. Miresulta kini og unom ka kaswalti sa militar ug usa ka pulang manggugubat.

Mayo 13, 2022 @8am: naengkwentro sa pwersa sa BHB-ADN ang militar ilalom sa 29thIBPA. Resulta usa ang patay sa han-ay sa militar.

Mayo 14, 2022@9am: nasuklan sa BHB -ADN ang nangreyd nga pwersa sa militar. Lima ang patay sa kaaway samtang luwas nga nakaatras ang BHB. Human niini, nanganyon ang militar sa kabukiran sa maong baryo.

Mayo 15, 2022@2pm: nasubli ang sinukliay sa bala tali sa BHB ug miltar. Usa ka pulang manggugubat ang samaron ug anaa na karon sa kamot sa militar. Nanganyon pag-usab ang militar human sa engkwentro.

Mayo 19, 2022: paturagas nga nagpaarak sa gatling machinegun ang Black Hawk helicopter sa kabukiran sa Jabonga, Agusan del Norte.

Samtang human dayon sa reaksyonaryong eleksyon sa Mayo 9, 2022, laing hugna sa operisyong militar ang gipahigayon sa mga yunit sa 29thIB ug 65thIBPA, ilalom sa 901st Brigade, PA didto sa kabukiran sa Putingbato, Cabadbaran City, ADN.

Laing mga yunit sa SAF-PNP ug 65thIB ang nag-operate usab sa mga baryo sa Pianing, Anticala, ug Bugsukan, sakop sa Butuan City ug Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur.

Ang nagpadayon nga pokus nga operisyong militar sa AFP/PNP kabahin sa last push sa kontra-insurhensyang gubat sa administrasyong Duterte sa pangandoy nga puohon ang rebolusyonaryong kalihukan ug pahilumon ang katawhan. Usa lang ang probinsya sa ADN ang giatake sa tibuok rehiyon sa Northeastern Mindanao Region.

Taas ang determinasyon sa mga pulang manggugubat nga suklan ug pakyason ang mga pagpangatake militar sa pasistang rehimen.

Usa ka makatarunganong gubat ang mapadayunong gilunsad sa katawhan alang sa pagkab-ot sa tinuod sa kalingkawasan sa nasud batok sa pagpahimulos-pandaugdaog sa imperyalistang paghari ug lokal nga panagkunsabo sa dagkong agalong yutaan ug burukrata kapitalismo. Rebolusyon ug dili eleksyon ang solusyon sa katilingbanong problema.

Iasdang ang Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan! Tukoron ang usa ka bag-ong sosyalistang kailingban!

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!

Focus Military Operation sa 901st Brigade, Pakyas