PINUGOS NGA PAGPASURENDER SA DAGHANG MGA SIBILYAN USA KA HUGAW UG HINUNGOG NGA LAKANG SA AFP


PINUGOS NGA PAGPASURENDER SA DAGHANG MGA SIBILYAN USA KA HUGAW UG HINUNGOG NGA LAKANG SA AFP

Sama sa gihimo sa mga nangaging rehimen, tungod sa kapakyas sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP) nga pasurenderon ang daghang mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) miliwag kini sa usa ka hugaw ug hinungog nga lakang sa pinugos nga pagpasurender sa daghang mga sibilyan. Tinukmod sa pag-apas sa mga opisyal sa militar nga makuha ang kota sa gidaghanon nga mapasurender isip basehan sa ilang promosyon ug tinubdan sa korapsyon, bisan ang mga inosenteng sibilyan ug mga membro sa lehitimong mga organisasyon sa mga mag-uuma ug Lumad pinugos nga gipasurender usab.

Niadtong Nobyembre 10, giparada sa 401st ug 402nd Infantry Brigade (Bde), Philippine Army (PA) ang 96 kuno nga mga “rebel returnees” alang sa pagpaukyab sa awarding sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP) didto sa Surigao del Sur. Apan kadaghanan sa giingong mga surrenderees mga sibilyan ug mga kanhing membro sa BHB nga dugay nang nagpahulay. Bisan ang 219 nga ilang gipanghambog nga nagsurender sa Surigao del Sur, kadaghanan mga sibilyan gihapon. Tinuod nga dunay walo (8) nga nagsurender ngadto sa kaaway nga nagdala og pusil sa tibuok rehiyon karon nga tuig. Apan pulos kini biktima sa pagpanghaylo ug pagpresyur sa kaaway ngadto sa ilang pamilya.

Isig hambogay ug kompetensyahay ang mga opisyal sa matag batalyon niining rehiyon sa gidaghanon sa ilang napasurender sama ni Lt. Col. Jaime Datuin sa 75th IB ug Lt. Col. Xerxes Trinidad sa 36th IB aron ma-promote ug mahimong hingpit nga colonel ug ma-heneral. Mao usab sila si BGen. Andres Centiño sa 401st Brigade ug BGen. Franco Gacal sa 402nd Brigade aron ma-promote nga mahimong division commander. Mao nga bisan surit (pali-untod) nga gigamit sa mga mag-uuma ug Lumad sa pagpangayam gidaginot isip basehan nga membro sa Milisyang Bayan (MB) ang maong sibilyan. Ang mga mag-uuma nga gidudahang simpatisador sa BHB nga nagpa-clear sa pangalan kay gihulgang kasohan, giila na nga mga surenderees. Mga paryente ug ginikanan sa mga Pulang manggugubat nga gipatawag sa militar mitumaw nga surrenderees na usab.

Isig inilogay usab sila apil na ang PNP nga makapasurender og mga “komander” kuno sa BHB kay daku kini nga merito panahon sa ilang ebalwasyon alang sa promosyon ug tinubdan usab sa pangwarta. Busa bisan dugay na nagpahulay nga kanhing membro o kaha nailang lider sa usa ka yunit sa BHB pinugos nga gipasurender. Ginamaniobra niining maong mga opisyal ug sa ilang mga ahente sa intelligence ang reward niining kanhing mga membro sa BHB. Dakung kantidad sa kwarta ang ilang nakumkom dinhi gawas pa sa pondo nga gikan sa ECLIP ug Office of the Presidential Assistant for the Peace Process (OPAPP). Giilad lang nila ang ilang goberno, si Presidente Duterte ug ang ilang kaugalingon.

Sa laing bahin, ang ECLIP nga gipa-ukyab sa rehimeng US-Duterte, sama ra usab sa kanhing nanglabay nga mga gobyerno nga programa alang sa gitawag konuhay nila nga “rebel returnees” nga walay laing kapadulngan kundili korapsyon ug promosyon sa mga opisyal sa militar. Ang mga saad nga nahipatik niini nga programa kutob ra gayod sa pasundayag aron makapanglingla ug makakwarta. Sama sa mga pulitiko panahon sa eleksyon daghang saad ug nibaha ang kwarta. Apan inig ka human sa eleksyon ug natuman na ang iyang gipangandoy, nawala na ang gisaad ug padayong kabus ang katawhan samtang siya samot naadunahan.

Ang unod sa ECLIP pulos lang pagtalo-talo ug pagpakamenos. Motabang kuno ang gobyerno nga makatrabaho ang kanhing “rebelde”, libre ang balay, libre ang hospitalisasyon, tabang sa gastos sa pag-eskwela sa anak, naa pay cash assistance ug 4Ps, naa pay pautang alang sa negosyo ug uban pang insentibo. Ang ECLIP sama sa usa ka swindler (mangingilad) nga kusog mang-atik tungod kay dili kini tinuod. Wala man gani masulbad sa rehimeng US-Duterte ang halos 10 milyon ka tawo nga walay trabaho; minilyon ka mga pobre nga walay mga balay; kadaghang kabatan-onan nga dili maka-eskwela sa kolehiyo; minilyon ka mamumuo nga kontraktwal ug nag-antos sa kaubos sa sweldo; minilyon nga nag-antos sa kamahal sa palaliton; minilyon ka mga masakiton nga walay katakus mobayad sa galastuhan sa hospital; minilyon ka mag-uuma nga walay yutang gitikad, biktima sa kataas sa abangan sa yuta ug kataas sa patantos sa pautang; ug daghan pang uban. Buot ba ipasabot nga kinahanglan pang gamiton ang ngalan sa BHB aron makakwarta?

Ang pinugos nga pagpasurender sa mga sibilyan ug ang ECLIP kabahin lang sa iyang propaganda ug saykolohikal nga operisyon aron dauton ug pahuyangon ang barug sa mga rebolusyonaryong pwersa samtang gilunsad ang dinagkung operisyong militar aron puohon ang BHB. Wala gipunting sa rehimeng US-Duterte nga seryosong sulbaron ang ugat hinungdan nganong adunay gubat sibil nga nahitabo sa Pilipinas sulod sa lima ka dekada. Kun dili kini matinud-anong tagdon, ang programa sa pagpasurender magbalik-balik lang nga tinubdan sa korapsyon ug promosyon sa mga opisyal sa militar sa matag kinsang rehimen nga mopuli. Dugang palas-anon lang kini sa buhis sa katawhan.

Kun atong mahinumduman ang matag rehimen sa Pilipinas gikan kang Marcos hangtud kang Noynoy Aquino pulos nanghambog nga puohon ang BHB sa ilang termino apan tanan sila napakyas. Sama usab ang rehimeng US-Duterte nanghambog nga puohon ang BHB karong tuiga, apan pakyas gihapon. Malampusong napatigbabawan sa BHB ug mga rebolusyonaryong pwersa sa pagpangulo sa Partido Komunista ng Pilipinas ang mga bangis nga atake sa AFP ug PNP nga inabagan sa imperysalistang US sulod na sa 50 ka tuig. Padayong napreserba ang armadong kusog sa BHB ug padayong niasdang ang rebolusyonaryong kalihukan dinhi sa rehiyon ug sa tibuok kapupud-an.

Taas ang kaakuhan sa BHB nga tibuok kinabuhi nga alagaran ang katawhan ug iasdang ang ilang nasudnon ug demokratikong pangandoy sama sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon batok sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo. Ang mga matinud-anong mga rebolusyonaryo ug Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan bisan kanus-a dili mosurender ug moluhod sa usa ka pasista, itoy ug reaksyonaryong rehimen.

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mapasigarbuhong saulugon ang ika-50 anibersaryo sa PKP!

PINUGOS NGA PAGPASURENDER SA DAGHANG MGA SIBILYAN USA KA HUGAW UG HINUNGOG NGA LAKANG SA AFP