Gikalipay sa mga Lumad ang kaparotan sa kampanya sa AFP sa Daguma

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Ka Dencio Madrigal
Tigpamâbâ
Valentin Palamine Regional Operations Command
NEW PEOPLE’S ARMY – Far South Mindanao Region

Mas gipakusgan sa Task Force Central sa AFP ang kampanyang militar niini sa mga dapit sa West Daguma sa probinsya sa Sultan Kudarat. Dinagkung operisyong militar ang ginapahigayon sa mga yunit sa Marines sa halayong mga barangay sa mga lungsod sa Kalamansig ug Palimbang sa milabayng duha ka bulan.

Ang kampanyang militar nagtumong sa paghinlo sa lugar alang sa subling paghibalik sa operasyon sa logging sa DMCI. Nagahinam-hinam si Consunji sa subling pagpadayon sa operasyon niini nga na-oktaba og kapin duha ka tuig tungod sa kusganong pagbabag sa katawhan ug armadong kampanya sa NPA batok sa DMCI. Ang ispontanyong armadong pagsukol sa masang Lumad padayon usab nga nagsukol sa tiranikong kompanya.

Anaa nay tulo ka mga armadong engkwentro ang nahitabo sukad misugod ang pasistang kampanya niadtong Setyembre. Niadtong miagi, giatubang sa NPA ang Marine Battalion Landing Team-2 (MBLT-2) sa duha ka magkasunod nga mga armadong panagsangka nga nahitabo sa Brgy. Sangay sakop sa Kalamansig niadtong Setyembre 16 ug 17. Kumpirmadong 21 ka mga sundalong Marines ang nangamatay gumikan sa maong panghitabo.

Niadtong Oktubre 14 dul-an sa alas 9:00 sa buntag laing armadong panagsangka ang nahitabo sa Brgy. Batangbagras, sakop sa Palimbang. Usa ka yunit sa NPA nga naga-opereyt sa lugar ang miplano og ambus batok sa mga pwersa sa 63rd Marine Company Reconnaissance Group―Marine Brigade Special Unit nga nagpahigayon og operisyong kombat sa lugar.

Mipatigbabaw ang NPA sa 15 minutos nga pakig-away nga walay suporta sa bomba batok sa usa ka kompanyang pwersa sa Marines. Luwas ug walay tatsa nga miatras ang mga Pulang manggugubat samtang pito ka mga tropang Marines ang namatay sa gubat.

Misugod ang pagpamomba trayenta minutos human nga nakabiya ang mga kauban sa lugar nga gi-engkwentrohan. Tungod niini, ang mga tropa sa kaaway nga nagpabilin pa sa lugar maoy naigo sa ilang pagpanganyon.

Napakyas ang AFP nga makapahigayon og hinanali ug paspas nga rescue and retrieval sa ilang mga kaswalti. Matud sa mga nakasaksi, mokabat sa 35 ka mga lawas ang nakolekta hangtod natapos ang rescue operation kapin duha ka semana human nahitabo ang insidente. Ang ubang bangkay padugta na dihang narikober.

Malagmit nga mas daku pa ang tinuod nga ihap sa mga kaswalti sa kaaway kaysa sa mga nataho samtang ang ispontayong armadong pagsukol sa mga masa padayong nagakumpronta sa mga pasistang tropa sa lain-laing dapit sa Daguma.

Gikalipay sa mga Dulangan-Manobo ang pagkaparot sa kampanyang militar nga naglarawng panalipdan ang mga negosyo ni Consunji. Makanunayon silang nagasuporta ug nagasalmot sa mga aksyong pagsilot batok sa DMCI ug mga pasistang protektor niini aron pakyason ang kahakog ni Consunji. Diha sa pag-asdang sa rebolusyon, mas mikusgan ug mas milig-on ang ilang pakigbisog alang sa yuta, ug anam-anam nga nakaangkon og mahinungdanong mga kadaugan.

Gikalipay sa mga Lumad ang kaparotan sa kampanya sa AFP sa Daguma