Ginkasubo sang Pumuluyo ang Dugang nga Tropa Militar sa Isla

Lubos nga ginkasubo sang malapad nga pumuluyo ang dugang nga tropa militar sa isla ilabe na sa Central Negros sa idalum sang MO #32 sang rehimeng US-Duterte.

1. Mas nagadamo ang isip sang AFP sa Negros mas labi nga nagadamo ang biktima sang human rights violations. Mas rampant ang extra judicial killings pareho sang natabo nga Sagay 9 masaker, pagpatay kay Atty Ben Ramos kag madamo pa nga mga aktibista ilabe na sa Guihulngan City diin pabilin kag dugang lang sa mga unsolved cases.

2. Dugang lang ini nga nagapasingki sang militarisasyon sa kaumahan. Imbes duta nga palangabuhian kag pagkaon ang kinahanglanon sang mga mangunguma, kamatayon kag dislokasyon ang ila naagum sa ila mga lugar kag puluy-an. Pareho sang natabo nga SEMPO kag Oplan Sauron nga ginlunsar sang mga katapo sang 94th IB, SAF-PNP PRO 7 sadtong Disyembre 27, 2018 diin nag-utas sang 6 tanan nga kabuhi sang mga inosenteng mangunguma, iligal nga pagpang-aresto, pagpangpriso resulta sang planted kag himu-himo nga kaso, pagpangawat kag pagpangransak sa mga kabalayan sang mga mangunguma sa Guihulngan. Subong man pag-ibakwit sang madamo nga isip sang pamilya bunga sang kahadlok. Nagapakita nga wala kaseguruhan ang kabuhi sang mga pumuluyo sa kaumahan kon ara ang presensya sang militar nga imbes proteksyunan ang sibilyan sila pa ang ginapanglagas sang militar kag ginapatu-patuan nga mga katapo sang NPA kag ginakabig nga mga terorista.

3. Wala man gani kaseguruhan ang kabuhi sang pumuluyo sa Mindanao nga nagaluntad ang Martial Law diin halos 80 porsyento sang AFP ang makita nga presensya sini kag ang sunud-sunod nga paglinupok sang bomba kaangay sang natabo sa Jolo Sulu nga nagpatay sang mga pumuluyo kag pagkapilas sang kadam-an sini halos wala man mapunggan.

4. Nagakahulugan nga inutil ang militar kag PNP sa paghatag proteksyon sa seguridad sang malapad nga pumuluyo labi na sang Negrosanon sa pihak sang presensya kag daku nga sweldo ang ginabaton sini gikan sa buwis sang pumuluyong Pilipino.

Gani wala rason ang pagdugang sang militar sa bug-os nga isla labaw na gid sa Central Negros nga kuno nagagarantiya sang kalinong kag kauswagan. Ang matuod, nagadislokar sa malinong nga pagpangabuhi sang pumuluyo labi na sa kaumahan.

Matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industrialisasyon ang solusyon kag labi nga ginakinahanglan sang katawhan para sa tunay kag pangmalawigon nga kalinong kag hustisya sosyal.

Duta nga ulumhan, indi bala kag lulubngan!

Ginkasubo sang Pumuluyo ang Dugang nga Tropa Militar sa Isla