Gipanginwala sa RJPC-BHB ang Armadong Engkwentro sa Brgy. Minapasuk, Calatrava

Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Ang Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front sang Bagong Hangaway sang Banwa (RJPC-BHB) nagapanginwala sa alegasyon sang 303rd Infantry Brigade nga may armadong panagsangka ang natabo sa tunga sang 79th Infantry Battalion (79th IB-PA) kag RJPC-BHB sadtong ika-22 sa Hunyo 2022 mga alas 6 sang aga sa Purok Puting Bato, Sityo Tinibiangan, Barangay Minapasuk, Calatrava. Wala sang yunit sang RJPC-BHB ang naghulag sa amo nga lugar panahon natabo ang gina-alegar nga engkwentro.

Sa isa ka interbyu nga ginpalayag sa amo nga adlaw, si Brigadier General Inocencio Pasaporte, 303rd IBde Commanding Officer, nagbinotig nga samtang nag operasyon kombat ang 79th IB-PA, ang nasambit nga reaksyunaryo nga tropa, naka-engkwentro sa mga 10 ka elemento sang RJPC-BHB sulod sa 15 ka minuto kag nag-atras sa nabukid nga bahin sang amo nga barangay. Sa separado nga interbyu, ginpahayag ni Pasaporte nga ang Northern Negros Guerilla Front ang madugay na nga nabungkag kag ang mga nabilin na lang sa amo nga larangan ang gusto magsulod sa amo nga barangay.

Ginpanginwala sa RJPC-BHB ang amo nga pahayag ni Pasaporte kag nagduso nga wala sang Pulang hangaway ang ara sa erya panahon sa ginpahayag nga armadong engkwentro. Ang matuod, ang 79th IB-PA ang namonitor sa bukiran nga sityo Ekogan sa amo nga barangay sadto pang katapusan nga semana sang Mayo 2022 kag naghimo sang operasyong militar sa mga sityo sang Ekogan, Victory, Winsing, Nabaisan, kag iban pa. Inadlaw antes ang peke nga engkwentro, ang suholan nga suldado nakalab-ot na sa mga sityo sang Tinibiangan, Kapanuyan kag Palala.

Grabe na siguro pagpresyur kay Pasaporte sang iya mas mataas nga opisyal sa kung paano niya tabuon ang asud-asod nga mga taktikal nga opensiba bisan sa iya hinimu-himo nga pahayag nga ang RJPC-BHB ang madugay na nga nabungkag; amo nga naghatag siya sang mataas nga pagsalig sa iya butigon nga sumulunod nga wala na niya ginasala ang mga report nga ginapasa.

Sa masaligan nga network sang intelligence sa AFP, ang gin-angkon nga ang nadismantol nga prenteng gerilya sang BHB, wala nagakinahanglan sang malawig kag gastoso nga kompaniya nga kadakuon nga operasyong militar.

Sa imbestigasyon nga gihimo sa RJPC-BHB, may mga kaso sang pagpanglapas sa tawhanong kinamatarong nga kahimuan sang reaksyunaryong naka-unipormadong tropa, 79th IB-PA sa partikular, panahon sa ila operasyon. Pipila ka makaluluoy nga sibilyan ang ginliab sa mga elemento sa nasambit nga bayarang militar. May mga insidente man sang pagpamahug, upod ang pagpamahug sa kabuhi, ang na-record. Panahon sa linukpanay, ang puno-sang-kahadlok nga mga sibilyan ang ginpahog nga bombahan ang ila mga balay ukon pasibangdan nga kuno mga katapo sang NPA kun indi sila magbakwit gilayon. Panahon na nga namakwit ang pumuluyo, ang tropa sang kaaway hilway nga nangransak sa mga panimalay kag nagpangawat sang mga kasapatan. Isa man ka payag ang ginsunog sa mga pasistang elemento. Para matago ang mga isyu, ang 79th IB-PA nagpugong sa mga biktima nga magreport kag magpabloter sa mga awtoridad.

Ang kasaysayan naghambal na nga ang pagpanglapas sa tawhanong kinamatarong nga kahimuan sang reaksyunaryo nga AFP amo ang maayo nga pamaagi sa pagpadaku sang katapuan sang rebolusyonaryong BHB. Ang wala-sang-pangdepensa nga biktima sang amo nga mga kalapasan, lakip ang nakugmat nga mga residente, ang ginduso nga maga-usoy sa rebolusyonaryo nga dalan, bilang isa ka lubos-panahon nga hangaway ukon masaligan nga lider sa baseng masa.

Kabaliskaran sa pahayag nga nabungkag na, ang RJPC-BHB gina-abi-abi pa gihapon sang mga masa sa ila mga panimalay. Bisan sa madamo nga hokus-pokus sa dinaghan nga pagpasurender, deklarasyon nga persona non grata, kag iban pa, ang mga Pulang komander kag hangaway sang RJPC-BHB padayon nga nagapatuman sa iya tahas sa pag-alagad sa pumuluyo subay sa ila kakayahan kag subay sa nagaluntad nga kahimtangan. Sa absolutong pagpamuno sa Partido kag sa kamatinugahon nga pagbulig sang dungganon nga mga masa, ang RJPC-BHB ang wala mabungkag kag bug-os pa.

Ang mga pagtabon, kabutigan kag binuang nga obra isa ka makahalam-ot nga nagalambod nga pahayag nga ang na-dismantol nga prenteng gerilya kay kuno naka-engkwentro sa kompanya kadakuon nga tropa sang AFP. Ang ini nagapakita sang indi matungkad nga ka-desperado ni Pasaporte kag ang iya tagasunod, si Lieutenant Colonel J-jay Javinez (79th IB-PA Commanding Officer), nga nagahilapit na ang deadline sa ila pagwasak sa bilog rebolusyonaryong kahublagan karon nga patapos na ang rehimen nga US-Duterte.

Ang RJPC-BHB ang nagapanawagan sa tanan nga patriyotiko sa han-ay sa unipormadong personel nga makig-isa sa rebolusyonaryong pwersa sa paghatag sang matuod nga serbisyo sa pumuluyo. Ang RJPC-BHB naga-abi-abi sa tanan nga ginakapoy na sa pagsunod sa mando sa pagtarget sa mga sibilyan kag tanan nga ginatak-an na sa pag-obra sang pekeng balita kag istorya.

Ang RJPC-BHB nagahangkat sa Commission on Human Rights kag sa tanan nga grupo sang tawhanong kinamatarong nga maghiwat sang separado nga imbestigasyon kaangot sa peke nga engkwentro kag kalapasan sa kinamatarong panahon sa operasyong kombat.

Nagapanawagan ang RJPC-BHB sa tanan nga media outlet sa Isla sang Negros nga magkuha sang matuod nga balita nga ginapahayag direkta sa baba sang mga apektadong sibilyan kag salaon ang gipanghatag sa inyo mga opisina, ilabi na ang halin sa tigpalapta sa pekeng balita nga tropa sang AFP. Ang amon nga mga pahayag ang mahimo man ninyo nga mapaidalum sa inyu separado nga imbestigasyon.

Dugang pa, ang RJPC-BHB nagapanawagan sa bilog pumuluyong Pilipino, ilabi na ang yara sa norte nga bahin sang Negros, nga ibuksas ang tanan nga kalapasan sa kinamatarong kag pamatukan ang militarisasyon sa inyu mga komunidad.

Gipanginwala sa RJPC-BHB ang Armadong Engkwentro sa Brgy. Minapasuk, Calatrava