Grabeng pagbagsak ng presyo ng sibuyas sa Mindoro epekto ng neoliberal na patakaran ng rehimeng US-Duterte

, , ,

Ang isla ng Mindoro ay isa sa malaking prodyuser ng sibuyas sa bansa na nagsusuplay sa Kabisayaan at Palawan. Noong 2014 umaabot sa 13,330 metriko tonelada ang produksyon ng sibuyas sa isla kung saan ang 99% nito ay mula sa Occidental Mindoro. Ang mga bayang pangunahing prodyuser ng sibuyas ay ang San Jose, Calintaan at Sablayan sa Occidental at sa hangganan ng Bulalacao at Magsaysay sa Oriental Mindoro.

Dati relatibong may kita kahit kaunti sa pagsisibuyas. Subalit nitong huli, luging-lugi na ang mga magsasakang magsisibuyas sa kasalukuyang mga presyuhan sa Mindoro na PhP 8, PhP 12 at PhP 15 bawat kilo ng sibuyas. Pinahihirapan na nga sa mataas na upa sa lupa, usura at napakataas na gastusin sa produksyon, dagdag pang pahirap ang napakababang presyuhan ng mga nag-aangkat ng sibuyas mula sa mga magsisibuyas ng Mindoro patungong mga lokal na pamilihan at panluwas.

Katulad na lamang sa isang kasong aralin na ginawa ng NDF-Mindoro. Sa isang ektaryang lupa umabot sa PhP 57,590 ang kabuuang gastos sa produksyon ng sibuyas– umabot sa PhP 21,050 ang para sa farm-input na kinabibilangan ng 2 latang buto ng sibuyas, abono, pestisidyo at panghalo sa pestisidyo, panglaman at mga red bags; umabot naman sa PhP25,500 ang sa lakas-paggawa para sa pag-aararo, patanim, pagamas, paggawa ng mga plot at kanal hanggang sa pag-ani; at PhP11,040 sa gasolina para sa water pump. Pagkatapos ng apat na buwan umani sila ng kabuuang 4,200 kilos na sibuyas. Tiyak na ibayo pang tumaas ang gastos sa produksyon ng sibuyas matapos ang kulang 8 taon dahil na din sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at implasyon sa Pilipinas.

Sa kasalukuyang presyong PhP8 bawat kilo, ang kabuuang kita lamang ng mga magsisibuyas ay PhP33,600 o 58% lamang sa kabuuang PhP57,590 na gastos sa produksyon. Samantala sa presyong PhP12 bawat kilo, ang kabuuang kikitain nila ay PhP 50,400, habang sa presyong PhP15 bawat kilo ay PhP 63,000. Alinman sa umiiral na presyuhan ng sibuyas sa Mindoro, walang kikitain ang mga magsasaka at luging-lugi!

Pinalala pa ito ng umiiral na sistema ng arbitraryong pagpipresyo ng mga komprador at traders sa mga produktong bukid . Dagdag pahirap pa ang samu’t saring mga iskema at pakana para mapalaki pa ang mahuhuthot sa kawawang magsisibuyas tulad ng sistemang ‘salandra’ kung saan hindi na binabayaran ng mga traders ang mga sibuyas na hindi pasok sa gusto at itinakda nilang sukat. Samakatwid libre na itong kukunin ng mga mangangalakal sa mga magsasaka.

Ayon sa pagsusuri ng NDF-Mindoro, ang pagbagsak ng presyo ng sibuyas sa isla ay epekto lamang ng neoliberal na patakaran ng rehimeng US-Duterte. Dahil dito, bumaha ang lokal na merkado ng mga imported na sibuyas galing Tsina na lubhang mas mura ang presyo. Isama pa ang mga di masawatang pag-iismagol o iligal na pagpasok ng mga sibuyas sa bansa. Nagreresulta ang mga ito sa sobrang suplay ng sibuyas sa merkado at labis na pumipinsala sa lokal na produksyon at mga magsasakang Pilipino na prodyuser ng sibuyas sa bansa. Sa harap ng masamang epekto ng neoliberal na patakaran sa mga magsisibuyas na Pilipino, walang mapagpasyang hakbang ang papet na rehimeng US-Duterte upang lutasin ang problema ng mga magsasaka, hindi lamang sa Mindoro kundi sa iba pang bahagi ng bansa tulad ng sa Nueva Ecija. Karaniwan pa namang itinataon ang mga importasyon ng sibuyas at iba pang produktong bukid sa panahon ng anihan sa bansa.

Imbes na protektahan ang sariling industriya ng pagsisibuyas ng mga magsasakang Pilipino, patuloy at masugid na isinusulong ang mga neoliberal na pang-ekonomyang patakaran ng rehimen. Bukod sa sibuyas, pangunahing naapektuhan ng neo-liberal na Rice Tarrification Law ang industriya ng palay at bigas sa isla ng Mindoro at buong bansa. Labis ang kahirapang idnulot nito—napakababang farmgate-price ng mga produktong agrikultura na halos wala nang kinikita ang mga magsasaka katulad na lamang sa ipinapakita ng kasong-aralin sa itaas. Pinapatay ng neo-liberal na patakaran at programa ng tiranikong rehimeng US-Duterte ang agrikultura at ang mga magsasaka sa Pilipinas gayong ang mga ito ang pangunahing nagpapakain at bumubuhay sa sambayanang Pilipino.

Kailangang ilantad, tutulan, labanan hanggang maibasura ang mga neoliberal na patakarang patuloy na ipinapataw sa mga produktong pang-agrikultura. Sa Mindoro 90% ng mamamayan ay mga magsasaka kaya’t nararapat lamang na ilagay sa unahan ang pagtatanggol at paglaban para sa interes ng masang magsasaka at higit na paunlarin ang agrikultura sa buong bansa.

Dapat na magkaisa at makipag-ugnayan ang mga magsasaka partikular ang mga magsisibuyas sa rebolusyonaryong kilusan at hukbong bayan na kilala at konsistenteng nagsusulong sa kapakanan at interes ng mga magsasaka. Malulutas lamang ang problema ng mga magsisibuyas at ng masang magsasaka sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng rebolusyonaryong programa sa reporma sa lupa, kaakibat ng pambansang industriyalisasyon. Sa pamamagitan nito, ibabasura ang neo-liberal na patakaran, lalabanan ang hindi kinakailangang pag-iimport, lulutasin ang problema sa lupa ng mga magsasaka at magsisibuyas upang makalaya sa pyudal na upa sa lupa, mababang pasahod, usura at mababang presyuhan ng mga produktong bukid. Makakamit lamang ito sa pamamagitan ng pag-asa sa sariling rebolusyonaryong lakas ng masang magsasaka’t magsisibuyas, kasama ang Bagong Hukbong Bayan at mga makabayang pwersa upang ibunsod ang malakas na kilusan para sa rebolusyong agraryo at pambansang industriyalisasyon.###

Grabeng pagbagsak ng presyo ng sibuyas sa Mindoro epekto ng neoliberal na patakaran ng rehimeng US-Duterte