Gubyernong Duterte: Ang Tunay na Terorista

Kabalighuan, kundi man katawa-tawa ang naging hakbang ng reaksyunaryong gubyernong Duterte sa pagproklama na terorista ang Communist Party of the Philippines (CPP) at New People’s Army (NPA) sa ilalim ng niratsadang batas na Anti-Terrorism Law (ATL). Hindi makakaapekto sa integridad ng CPP-NPA ang hakbanging ito dahil walang kapangyarihan ang batas ng reaksyunaryong gubyerno na saklawin ang rebolusyonaryong kilusan.

Sa kabila ng higit 30 reklamong nakasampa sa Korte Suprema na kumukwestyon sa ligalidad ng ATL, garapal pa ring inilulusot ni Duterte ang pagpapatupad ng palsipikadong batas. Maging ang mga legal expert ay kinukwestyon ang naturang batas; at para maantala, ginagamit ang pandemya para isantabi ng Korte Suprema ang pagdinig sa mga asunto.

Kung tuluy-tuloy na maipatutupad ang ATL, katambal ang nilulutong charter change para rebisahin ang Konstitusyon ng Pilipinas ng 1987, matitiyak ni Duterte ang suportang militar ng US at suportang pang-imprastruktura naman ng China. Mangangahulugan ito ng pagkakamal ng dagdag na yaman para kay Duterte at sa kanyang mga opisyal at kroni.

Pinipilit ng gubyernong Duterte na paniwalain ang mamamayan na terorista ang CPP-NPA gayong matagal nang kinikilala ng iba’t-ibang organisasyon at institusyon sa loob at labas ng bansa, pati na rin ng maraming gubyerno sa ibayong dagat na lehitimo, at hindi terorismo ang armadong paglaban para magkamit ng pambansang kalayaan mula sa pang-aapi at pagsasamantalang lokal at dayuhan.

Ang totoo niyan, sa tabing ng “kontra-terorismo”, ang mga patriyotiko at pambansang demokratikong samahan, organisasyon at indibidwal na lumalaban sa tiraniya ang tunay na target ng ATL. Iipitin nito ang karapatan ng mamamayan upang pigilan ang kanilang paglaban sa tiwali, korap, inutil at kontra-mahirap na pamumuno ng gubyernong Duterte.

Sa ating lalawigan, naramdaman na antimano ng mga aktibista at mamamayang kasapi ng iba’t-ibang samahang masa ang lupit at hagupit ng ATL. Sinampahan ng kasong Non-cooperation noong nakaraang Setyembre ang siyam kataong quick response team na nag-aalam sa kalagayan ng magsasakang naapektuhan ng labanan sa pagitan ng NPA at AFP.

Gayundin, ang pangunahing lider ng samahang Karapatan sa lalawigan na si Gng. Jennilyn Dichoso ay isinangkot sa isang enkwentro na naganap noong 2019.

Lalo lamang pinalabo ni Duterte ang posibilidad ng pagkakamit ng kapayapaan sa bansa sa pamamagitan ng paglutas sa mga pundamental na suliraning siyang ugat ng armadong tunggalian. Malamang na maghihintay na ng susunod na rehimen ang rebolusyunaryong kilusan para muling mabuksan ang usapang kapayapaan.

Kung gayon, ang mga ipinaghahambog ng Southen Luzon Command ng AFP na “localized peace talks” ay bogus, peke, huwad, palsipikado – na kung maari ay huwag na dapat bilihin ng mga mamamahayag at ng buong mamamayan. Ang pekeng localized peace talks na ipinangangalandakan ng AFP sa lalawigan ay yaong pananakot at panggigipit na ginagawa nila sa mga lokal na sangguniang pamahalaan na maglabas ng persona non grata resolution.

Anumang porma ng paglaban sa tiraniya at pagsusulong ng pambansang kalayaan ay hindi terorismo.

Ang gawain ni Duterte at ng militaristang pangkat sa kanyang gubyerno ang terorismo.

Sa pamumuno ng CPP-NPA sa sambayanang Pilipino, sisiklab ang malawak na paglaban sa mapaniil na batas kontra-terorismo at sa lahat ng patakaran at imbing pakana ng sangganong si Duterte.

Lalong napapanahon ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba ng NPA-Quezon para maprotektahan ang mamamayan sa kanayunan at bigyang katarungan ang mga biktima ng karahasan ng reaksyunarong gubyerno.

Papanagutin ang tunay na teroristang gubyerno ni Duterte sa kanyang kapabayaan sa mamamayan sa panahon ng pandemya!

Kamtin ang pambansang paglaya! Isulong ang armadong pakikibaka!

###

Gubyernong Duterte: Ang Tunay na Terorista