Hamon sa Sambayanan: Lumaban! Ibayong Ilantad ang Drug Overlord na si Duterte!

Lantarang kinakasangkapan ni Duterte ang buong reaksyunaryong gubyerno upang lubusang pagtakpan ang kanyang kontrol sa operasyon ng iligal na droga sa bansa.   Sa ilinabas na ulat ni dating PSSupt Eduado Acierto ng PNP-Drug Enforcement Group hinggil sa kaugnayan ni Duterte sa drug lord na si Michael Yang, malinaw ang mga hakbangin ni Duterte sa malaking operasyon ng iligal na droga sa bansa.
Mula noong makapwesto si Duterte bilang presidente gamit ang pondo ng iligal na droga, ginamit na niya ang makinarya ng estado upang higit na mapalawak ang kanyang monopolyo sa operasyon ng iligal droga sa bansa, mula sa pagpuslit nito sa Bureau of Customs (BOC), pagproseso sa mga laboratoryo at hanggang sa distribusyon sa mga kasapakat na sindikatong druglord.
Ginagamit nito bilang tabing ang madugong Oplan Tokhang kung saan malawakang pinaslang ang mga mahihirap at ang kakumpitensya niyang mga druglord at pulitiko sa suplay ng droga.   Ilinagay ni Duterte ang mga tauhan niya sa AFP na sina Nicanor Faeldon at Isidro Lapeña at ipinasakamay sa kontrol ng militar ang BOC upang maipuslit ang tone-tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng humigit-kumulang P20 bilyon para sa mga pinapaburang sindikatong kinabibilangan ni Michael Yang at kinasuhan ang mga ahente ng PDEA tulad ni Acierto na nakatuklas ng kanilang operasyon.  Muling pinalitan ni Duterte ng ibang sundalo ang BOC sa pamumuno ni Samuel Guerrero upang patuloy na maipuslit ng walang problema ang bultu-bultong iligal na droga habang nakokontrol ang iba pang mga iligal na operasyon ng BOC na nagkakait ng bilyun-bilyong piso ng halaga ng buwis sa kabang-yaman ng bansa.
Tahasang dinarahas at ginigipit ng kanyang pasistang makinarya ang mga indibidwal, institusyon at sektor sa loob at labas ng bansa na tumutuligsa sa kanyang madugong gera kontra-droga.  Subalit nailantad ng mapanuri at nagngangalit na sambayanan ang pangkating Duterte bilang utak ng malaking operasyon ng iligal na droga sa bansa at naitulak ito upang desperadong pagtakpan ang malalim na partisipasyon nito sa talamak na operasyon ng drogang shabu at pati na cocaine sa bansa.
Ibayong tumatambol sa loob at labas ng bansa ang panawagang imbestigahan si Duterte kasabay ng kanyang mga pangunahing kasapakat na sina Bong Go at Ronald “Bato” Dela Rosa, na kasalukuyang tumatakbo bilang senador, kaugnay ng ilinabas na ulat ni Acierto.  Hamon sa mapanuring midya na ilantad sa publiko ang mga hinabing kasinungalingan ng rehimen at ibayong patambulin ang panawagan ng mamamayan na imbestigahan sina Duterte at ang mga kasakapat niya.  Marapat na magpursige ang mga kagawad ng midya na ihatid sa mamamayan ang mga impormasyon na pilit na itinatago ng rehimen sa pamamagitan ng pagwawasiwas ng ligal na mga sagka.  Inaasahang sa mga susunod na araw, magkukumahog ang pangkating Duterte na gumawa ng mga senaryo upang matabunan ang isiniwalat ni Acierto.  Ngayon pa lamang, nilulunod na ng paninirang puri ng iba’t-ibang upisyal ng gubyerno si Acierto.  Samantala, kanya-kanyang iwas-pusoy naman ang iba’t-ibang upisyal ng pulis na dinaluyan ng ispesyal na ulat ni Acierto upang linisin ang kanilang pangalan.
Nasa mainam na posisyon ang mamamayan upang itayo ang pinakamalapad na kilusang masa upang singilin at panagutin ang rehimen sa patung-patong na krimen nito sa ilalim ng huwad na gera kontra droga.  Mahalagang salik dito ang pagpanig sa mamamayang lumalaban ng mga institusyong nagtataguyod ng katotohanan.
Hamon sa mga lingkod-bayan, kandidatong pulitiko at mga makabayang propesyunal na ilantad ang pambabanta at panggigipit ng rehimen US-Duterte na kaakibat ng paglalabas ng narco-list.  Ilantad ang ginagawang ‘whitewash’ ng Kongreso at Senado sa pamumuno ng ilang mga upisyal na kontrolado ni Duterte upang hugasan ang imahe ng kanyang mga pangunahing kandidato sa darating na halalan at maikubli ang kanyang direktang partisipasyon sa kalakalan ng iligal na droga sa bansa.
Marapat ding ipagpatuloy ng simbahan ang pagkundena sa malawakang pamamaslang at maging katuwang ng mga organisasyong masa sa pagpapalaganap ng mga kampanyang edukasyon hinggil sa huwad na Oplan Tokhang.
Nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayang Pilipino na itaas ang antas ng pagkasuklam kay Duterte tungo sa paglaban.  Sa harap ng pinatinding terorismo ng rehimeng US-Duterte at pagtutulak ng tripleng gerang Oplan Tokhang, Oplan Kapayapaan at batas militar, walang ibang magiging pananggalang ang mamamayan kung hindi ang pinakamaigting na pagkakaisa at pakikibaka para sa pagpapabagsak ng pasistang rehimen.
Hamon sa Sambayanan: Lumaban! Ibayong Ilantad ang Drug Overlord na si Duterte!