Handang depensahan ng NPA-Mt. Province ang masang ginigipit

Ang lahat ng yunit sa ilalim ng Leonardo Pacsi Command – New People’s Army Mountain Province ay nakahandang depensahan ang sariling hanay, at lahat ng rebolusyonaryong mamamayan ng Montanyosa laban sa mga pasistang atake ng AFP at PNP.

Nitong nakaraan ay inutusan ni Duterte ang AFP at PNP na patayin ang lahat ng mga kasapi ng CPP, NPA, at mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa buong bansa. Sa totoo’y hindi lang ang rebolusyonaryong kilusan ang target ni Duterte, ngunit lahat ng mamamayang lumalaban sa kanyang anti-mamamayang rehimen.

Ito ay lantarang pagbabalewala sa mga wastong proseso ng ating sistema ng hustisya, at magreresulta lamang sa mas marami pang paglabag sa karapatang tao. Tuloy-tuloy ang pang-reredtag, harassment, iligal na pag-aresto, at pagpatay sa mga progresibo, lider masa, at inosenteng sibilyan.

Dito sa Montanyosa ay tuloy-tuloy rin ang mga operasyon at okupasyong militar sa mga komunidad, partikular sa mga bayan ng Bauko, Besao, Bontoc, Sadanga, Sagada, at Tadian. Lumalala ang krisis kaya lumalala rin at kahirapang nararanasan ng mamamayan. Titindi at titindi ang kanilang paglaban. Hindi magagapi ang rebolusyon. Ang mas sigurado ay ang pagpapabagsak ng mamamayan sa rehimeng Duterte.

Handang depensahan ng NPA-Mt. Province ang masang ginigipit