Helicopter sa AFP, nahagsa sa Bukidnon tungod sa walay hunong nga pagpamomba

Read in: Englsih

Malaybalay City, Bukidnon Enero 16, 2021 Alas 2 sa hapon—Nahagsa ang UH-1HN1-517 nga gimaneho ni Lt. Arroyo ug kaubang piloto nga si Lt. Abay. Ang pagkahagsa nahitabo sa Barangay Busdi, Malaybalay City, Bukidnon

Nakita sa mga lomulupyo ang helicopter una kini mitibugsok ug mibangga sa mga kakahuyan hinungdan sa grabeng pagkadugmok niini, walay nabuhi sa pito (7) ka sakay niini, upat (4) ka air force ug tulo (3) ka Philippine Army.

bukidnon-helicopter
npa-bukidnon-helicopter

Sa wala pa kini nahitabo ang UH-1HN1-517 ug mga kauban niini nga helicopter, unum (6) ka beses kiningnaglibot-libot sa boundary sa Misamis Oriental, Agusan del Norte ug Bukidnon, tumong niining maong mga himan pang-kawanangan nga magpahigayon sa ocular survey sa area aron maglunsad ug lain nga bombing sa mga kabukiran. Kahinumduman nga walay gipakanaog nga ceasefire ang rehiming US-Duterte taliwala sa pasko ug bag-ong tuig sa miaging mga semana, nagpaila lamang kini sa daw hayop nga pagtratar sa iyang mga binayrang sundalo, nga maoy ginabahog sa gubat.

Mao nga kining mga sundalo, pag-abot didto sa kabukiran, ang mga kabus nga katawhan maoy gipahimungtan sa ilang kasuko sa ilang commander-in-chief. Daghang pagpanglapas sa tawhanong katungod, ang ilang gihimo—pagkampo, sagol sa sibilyan, pugos nga pagpasurender sa mga yanong mag-uuma, food blockade, curfew, pag-kontrol sa mga lumulupyo sa paggawas sulod sa komunidad hinungdan sa kagutom, pagpanamastamas sa kababayen-an, pagpakaylap sa mga bisyo ug uban pa.

Walay hunong sila nga nagpakana nga naglunsad ug community support program (CSP) ug nagpundo sa mga pinakalayo nga komunidad, sama sa Balaodon,Indalasa sa syudad sa Malaybalay; Tapayanon, Meyaray, Mandahikan, Kanangaan ug tanang Barangay sa Cabanglasan; Nam-nam, Katambod, Malungay sa San Fernando, ug mga komunidad sa boundary sa Agusan del Sur.

Halos kada adlaw galupad ang ilang kahimanan pangkawanganan tungod sa paghatod sa ilang mga supply didto sa layo nga mga kabukiran, nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga daoton-nang-daan nga makina sa helicopter hinungdan sa pagkahagsa niini.

Hapit na mahuman ang termino ni Duterte apan nagpabilin ang Bukidnon nga ika unum (6) sa pinakakabus nga prubinsya sa tibuok nasud ug usa sa mga pinakaapektado sa pandemyang Covid-19. Nag-antos ang mga mag-uuma sa walay yuta nga matikad, kabarato sa mga produkto, barato ang suhulan ug walay mga benipesyo ang mga mamumuo, walay kasiguruhan sa trabaho ang mga propesyunal, ug kawalay batakang serbisyo sa katawhan, imbes sulbaron kining kalisod sa katawhan ug hatagan ug kalinaw ang katawhang naapektuhan sa pandemyang Covid-19 Mas gipasamot pa hinoon ang pagpalisud-lisod sa katawhan tungod sa walay hunong nga pagpamomba ug pagpang interogar sa katawhan bisan katong mga gidudahan nga misuporta sa armadong pag-asdang.

Busa, angay lamang nga maningkamot ang tanang rebolusyonaryong pwersa aron suklan ug pildihon kining atake sa bangis nga Presidente. Kinahanglang molihok ang tanang sektor ug himoon ang tanang paningkamot. Nag-umido na ang kasuko sa katawhan tungod sa dili na maantos nga kalisod sa panginabuhian, ug pagpanglapas sa tawhanong katungod ug kawalay hustisya niini nga sistema. Bisan sa han-ay sa PNP ug AFP , kaylap ang pagka desmayado na sa kasamtangan, busa alang sa mga elemento sa PNP ug AFP, panahon na aron inyong talikdan ang amo ninyo nga si Duterte nga bangis ug walay kasing-kasing. Gikan kamo sa mga pamilyang kabus, busa angay nga sa kabus kamo mudapig, dili sa amo ninyo nga nagharing hut-ong.

Mabuhi ang Partido Kumunista ng Pilipinas !
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan !
I-asdang ang Rebulusyon hangtud sa Kadaugan!

Helicopter sa AFP, nahagsa sa Bukidnon tungod sa walay hunong nga pagpamomba