Hindi magagapi ng NTF-ELCAC ang BHB sa pamamagitan ng mga solusyong pantapal

Read in: English

Nitong nakaraang linggo, ipinagmalaki ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) sa press conference sa Davao City na naglaan ito ng ₱20 milyon para pondohan ang iba’t ibang proyekto sa ilalim ng kanyang Barangay Development Program para sa 215 barangay sa Rehiyon 11. Bahagi ito ng ₱19.2 bilyong pondo na nakuha ng NTF-ELCAC sa ilalim ng badyet ni Duterte para sa taong 2021.

1. Ang mga pantapal na proyekto gaya ng kalsada, paaralan at health centers sa ilalim ng Barangay Development Program ng NTF-ELCAC ay panakip lamang sa ugat ng ligalig ng masang magsasaka sa kanayunan.

Dahil hindi nito tinutugon ang pundamental na kahingian para sa tunay na reporma sa lupa at panawagan para sa pagrespeto sa lupang ninuno, mananatiling mahirap, api at pinagsasamantalahan ang masang magsasaka at mamamayang Lumad. Layong lamang ng mga proyekto pambarangay ng NTF-ELCAC na pahigpitin ang kontrol ng AFP sa mga komunidad ng sibilyan upang bantayan ang kapangyarihan sa ekonomya ng mga kumpanyang mina, malalaking panginoong maylupa at higanteng kumpanya ng agribisnes sa Southern Mindanao. Sa ilalim ng NTF-ELCAC, magpapatuloy ang pagpapalayas sa masang magsasaka sa kanilang mga lupa.

Mabibigo ang mga proyektong pambarangay ng NTF-ELCAC na pigilan ang lumalaking paglaban sa kanayunan. Ang panawagan para sa lupa at agarang mga repormang agraryo ay patuloy na magtutulak sa masang magsasaka at mamamayang Lumad na maglunsad ng pakikibaka at suportahan at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan.

2. Layon lamang ng Barangay Development Program ng NTF-ELCAC na pagtakpan ang madugo at maruming digmang inilulunsad ng AFP laban sa masang magsasaka at mamamayang Lumad. Hangad nitong palabasing inaatupag ng militar ang kaunlaran, edukasyon, kalusugan at iba pa. Subalit hindi nila mapagtatakpan ang katotohanan ng mga pagpatay, mga pag-arestong labag sa batas, intimidasyon at pananakot, panggigipit sa pagkilos at pang-ekonomyang aktibidad, red-tagging at pamimilit sa mamamayan na sumurender at makipagtulungan sa militar. Sa ilalim ng Retooled Community Service Program (RCSP), kinokontrol ng AFP ang mga komunidad at inilalagay sa kapahamakan ang buhay ng mga sibilyan at nilalabag ang kanilang mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas.

3. Ayon sa NTF-ELCAC ang ₱20 milyon ay hahatiin sa ₱12 milyon para sa “farm to market roads;” ₱3 milyon para sa mga paaralan; ₱2 milyon para sa mga proyektong patubig at sanitasyon; ₱1.5 milyon para sa reporestasyon at ₱1.5 milyon para sa mga health centers. Saan aabot ang ₱20 milyon ng NTF-ELCAC sa 215 barangay (na kung pantay-pantay na hahatiin ay ₱93,000 lamang). Halos wala. Saan ka ba naman makakakita ng barangay health center na ₱6,976? O ₱13,953 para sa ekswelahan?

4. Sa pagpapatupad ng Barangay Development Program, ang trabaho ng mga sibilyang ahensya ay kinukubabawan na ng NTF-ELCAC na dominado ng mga militar. Ginagamit nito ang kanyang pondo para ibaling ang mga prayoridad ng iba’t ibang ahensya. Inaapakan ng NTF-ELCAC ang prinsipyong “pananaig ng sibilyan” sa pag-oobliga sa lahat na sundin ang “whole of nation approach” nito.

Ipinakikita nito paanong ginagamit ng militar at ng sektor pangdepensa ang anti-komunismo para kontrolin ang buong burukrasya. Lahat ng pambansang ahensya at lokal na pamahalaan ay pinipilit na gawing prayoridad ang kontra-insurhensya. Sila ay pinipilit na makipagtulungan sa AFP at sumunod sa lahat ng dikta at programa nito.

5. Ang ₱20 milyon ng NTF para sa 215 barangay (na tanging pahayag na kanilang ginawa ngayong Enero) ay nag-uudyok sa pagtatanong kung saan pa mapupunta ang P19.2 bilyon pondo ng NTF-ELCAC.

Ayon sa mga upisyal nito, ang mga pondong ito ay mapupunta diumano sa kaunlaran ng mahigit 800 barangay na “malinis na.” Kung ibabatay sa alokasyon sa Rehiyon 11, o ₱93,000 para sa pangkabuuang kaunlaran umano ng bawat barangay, ang NTF ay gagastos lamang ng ₱74.5 milyon o mababa pa sa 1% na kanyang badyet. Kahit pa maglabas ito ng ₱20 milyon kada buwan, gagastos lamang ito ng ₱240 milyon o 1.25% lamang ng kanyang badyet. Kaya, saan talaga mapupunta ang bilyun-bilyong piso nito?

Ang bilyun-bilyong pisong pondo ng NTF-ELCAC ay kabang pang-eleksyon ng AFP. Maaari nitong piliing suportahan ang mga lokal na upisyal na pabor sa militar at iprayoritisa ang kanilang palabas na mga proyekto upang pasikarin ang kanilang mga plano para sa eleksyong 2022. Sa kabilang banda, asahang lalapit ang mga lokal na upisyal sa militar para mabigyan sila ng prayoridad sa pondo upang mapalaki ang tsansang manalo sa eleksyon.

Hindi magagapi ng NTF-ELCAC ang BHB sa pamamagitan ng mga solusyong pantapal