Hindi terorismo ang paglaban para sa demokrasya, makatwiran ang magrebolusyon — NPA-Quezon

Kaisa ng sambayanang Pilipino ang rebolusyunaryong kilusan ng Quezon sa mariing pagkundena sa pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte sa batas na “kontra-terorismo”. Nagsilbi itong huling pako sa ataul ng demokrasya sa bansa.

Walang modo ang militaristang rehimeng ito kahit sa apila ng United Nations na magtimpi muna si Duterte sa pagpirma sa naturang panukalang batas dahil pinalabo ng Anti-Terrorism Act of 2020 ang pagkakaiba-iba ng kritisisimo, kriminalidad at terorismo.

Ngayong ganap nang batas, inaasahang magdudulot ito ng walang kaparis na pagsupil at paglabag sa mga karapatang-tao sa kanayunan at kalunsuran ng lalawigan at saan mang panig ng bansa.

Walang binago sa inihapag at inamyendahang batas na Human Security Act – mabangis na instrumento ito laban sa mga sibilyan na tumutuligsa sa palpak na palakad ng gubyerno bilang bahagi ng kanilang demokratikong karapatan – imbes na tunay na tapusin ang terorismo sa bansa na gawa rin mismo ng nakaluklok na gubyerno.

Naging ligal na ngayon ang pag-aresto ng walang warrant, mahahabang detensyon kahit wala pang kaso ang inaresto, red-tagging, sarbeylans at extrajudicial killing.

Sa lalawigan, mahigit isang taon nang umiiral ang nabanggit dahil sa paglabag sa karapatang-tao dulot ng Joint Campaign Plan Kapanatagan ng sundalo at pulis. Ang mga focused military operations at kunwaring community service program ang pamamaraan ng pasistang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para durugin ang CPP-NPA na itinuturing nilang teroristang organisasyon. Subalit sibilyang populasyon ang naging biktima nila.

Kahit sa panahon ng lockdown at community quarantine dulot ng pandemyang Covid-19, hindi nahinto ang operasyong militar sa kanayunan ng Quezon. Sa halip na ituon ng gubyernong Duterte ang lahat ng makinarya ng kanyang pamahalaan sa pagsugpo sa sakit pinalala lamang nito ang kalagayan ng mamamayan.

Ang inaasahang solusyong medikal laban sa nakamamatay na sakit ay itinuon sa militaristang lockdown sa anyo ng general at enhanced community quarantine na walang anumang siyentipikong batayan at pinangunahan ng sundalo at pulis, at hindi ng mga ekspertong medikal at siyentista.

Lubhang nakakapangamba para sa sibilyang populasyon ang pagiging ganap na batas ng Anti-Terror Act of 2020. Siguradong wala itong sasantuhin sa hanay ng mamamayan sa layuning puksain ang di-matalo-talong CPP-NPA. Sinumang tutuligsa sa nakapusisyong pamahalaan, at yaong may kaugnayan sa rebolusyunaryong kilusan, tuwiran man o pinaghihinalaan pa lamang – ang tiyak na target ng batas.

Siguradong nagdiriwang ang mga promotor at probokador ng di-deklaradong batas militar. Habang nagluluksa naman ang mamamayan sa inilibing na demokrasya at karapatan nila.

Ang tungkulin ngayon ng sambayanan ay patuloy na labanan ang Anti-Terrorism Law.

Nananawagan din kami sa mga kongresista at iba pang lingkod-bayan na totoong kumikilala sa karapatang tao na irehistro ang kanilang pagtutol sa nasabing batas. Hindi pa huli para ipamukha sa rehimeng US-Duterte ang pagiging anti-mamamayan at palsipikado ng naturang batas laban sa terorismo.

Lalo ngayong napapanahon ang maghimagsik. Makatwiran ito. Hindi terorismo ang paglaban para sa demokrasya at karapatan. Makatwiran ang magrebolusyon.#

Hindi terorismo ang paglaban para sa demokrasya, makatwiran ang magrebolusyon -- NPA-Quezon