Hinggil sa iligal na pag-aresto Kay Jaime “Ka Diego” Padilla

Palayain si Jaime “Ka Diego” Padilla Tagapagsalita ng Melitor Glor Command ng NPA-Southern Tagalog!

Mariing kinokondena ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDFP-ST) ang iligal na pag-aresto kay kasamang Jaime Padilla ng pinagsanib na pwersa ng AFP at PNP sa Cardinal Santos Medical Center nitong gabi ng November 25, 2019. Si Jaime ‘Ka Diego’ Padilla ay maysakit sa puso at kasalukuyang sumasailalim sa isang masusing pag-aaral ng mga doctor sa Cardinal Santos Medical Center hinggil sa kundisyon ng kanyang sakit sa puso. Maselan ang kundisyon ni Ka Diego Padilla at kailangan niya ng agarang medikasyon para sa kanyang nararamdamang sakit sa puso.

Ipinapakita lang ng pangyayari sa iligal na pag-aresto kay Ka Diego na walang anumang pagrespeto ang administrasyong Duterte sa karapatang pantao ni Ka Diego Padilla na sumailalim sa medikasyon. Nilabag ng administrasyong Duterte ang International Humanitarian Law (IHL) na nagbibigay proteksyon sa mga tulad ni Ka Diego, na may malubhang karamdaman sa puso at sumasailalim sa medical attention mula sa mga propesyunal na mga manggagamot na kanyang pinili.

Ang iligal na pag-aresto kay Ka Diego ng mga pwersa ng reaksyunaryong estado ay maglalagay sa panganib sa buhay ng kasama. Malaki ang magiging pananagutan ng pasistang rehimeng US-Duterte sakaling may masamang mangyari kay Ka Diego.

Kailangang agarang palayain si Ka Diego para maipagpatuloy niya ang kanyang pagpapagamot sa mga doktor na kanyang pinili.

Palayain si Jaime ‘Ka Diego’ Padilla!
Palayain ang lahat ng mga Bilanggong Pulitikal sa bansa!

Hinggil sa iligal na pag-aresto Kay Jaime “Ka Diego” Padilla