Hinggil sa napakababang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at palyadong blended learning sa panahon ng pandemya

Nangangamba ang mga guro sa kinabukasan ng mga bata at kabataan sa bansa. Ano na lang ang maiaambag nila sa lipunan kung napakababa ng kalidad ng edukasyong kanilang natatanggap? Lalo pa itong sumahol ngayong panahon ng pandemya. Sa pagtatapos ng modular, blended at online learning ngayong taon, ayon sa mga magulang na tuwirang nakasama ng mga estudyante ay halos walang natutunan ang kanilang mga anak sa palyadong pagpapatupad nito.

Dahil sa pahayag na ito, kulang na lang ay tawaging mang-mang ng DepEd ang mga magulang sa paggiit na mali ang pagtinging ito. Ngunit, pinatunayan lamang ng DepEd na sila ang nakalutang sa hangin at walang malay sa tunay na reyalidad ng sistema ng edukasyon sa bansa. Mayorya sa mga estudyante ay hindi nakakabasa ng maayos at walang batayang kasanayan sa matematiks. Apat sa limang estudyante na edad 15 anyos ay hindi nakakaintindi ng mga pundamental na konsepto ng math.

Nananawagan ang KAGUMA-Bikol na magkaisa ang lahat ng mga guro, magulang, kabataan, uring anakpawis at propesyunal sa paniningil sa rehimeng US-Duterte sa patuloy nitong komersyalisasyon ng edukasyon at neoliberalisasyon ng lahat ng sektor ng bansa. Hindi na siya dapat hayaang makapanatili sa pwesto! Wakasan na ang tiraniya ni Duterte!

Hinggil sa napakababang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at palyadong blended learning sa panahon ng pandemya