Hinggil sa pamamaslang sa Negros

 

Mahigpit na kinokondena ng Leonardo Panaligan Command –New People’s Army (LPC-NPA) ang 16 lahat na rekord ng pinaslang na sibilyan sa loob lamang ng isang linggo sa lungsod ng Guihulngan, Kanlaon, Ayungon Sta. Catalina, Siaton at Manjuyod, Negros Oriental.

Palatandaan ng naagnas na at desperadong rehimeng US-Duterte ang kalakasan ng pamamaslang o paghawak sa pasismo, sa pamamagitan ng pag red-tag ng mga legal na organisasyon, psywar, ekstra-hudisyal na pamamaslang, tiraniko at militarisasyon sa kanayunan para wasakin at paralisahin ang pakikibaka ng mamamayan na nag-aasam ng makatarungan at mapayang pagmumuhay.

Kinokondena rin ng LPC-NPA ang pakanang paggamit ng pangalan ng rebolusyonaryong kahublagan sa pagpaslang sa mga nasabing biktima. Paghuhugas-kamay lamang ito sang mga berdugong tropa ng AFP at PNP sa kanilang mga kalakasan dahil hindi napigilan ang kagaya nitong kaganapan ang pagdeploy ng tropa militar sa ilalim ng Memorandum Order #32. Ngunit sa kabila nito, lalong tumitindi ang kaso ng pamamaslang sa pamamagitan ng mga “riding-in-tandem”, Duterte Death Squad at mga armadong nakabonnet sa nasabing mga lugar.

Ang pagdagdag ng tropa at ang pagmilitarisa ng kanayunan ng mga mersenaryong tropa militar at pulisya ang hindi nangungunang sagot sa malubhang kahirapan at armadong tunggalian sa isla at sa buong bansa. Dapat harapin ng umiiral na papet na rehimen ng demanda sang pumuluyo kag solusyonan ng husto ang nangungunang problema ng mamamayang Pilipino—ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon.

Hindi kailanman makapapahina ng rebolusyonaryong pakikibaka ang pangigipit ng karapatan ng mamamayan na mabuhay. Bagkus, sinisindihan lamang ang damdamin ng bawat mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ginahimuslan na tumahak sa landas ng pag-aalsa at pagpapataas ng porma ng pagkikibaka para depensahan ang mga karapatan at mga mithiin ng mapayapa at pantay na pamumuhay.

Malinaw din na malaki itong kabiguan sa kanila ang pagwasak ng rebolusyonaryong kilusan sa kabila ng kaliwa’t kanan na paninira at paghahasik ng mga kasinungalingan para makuha ang simpatiya ng malawak na mamamayan.

Ang LPC-NPA patuloy na nagatataguyod at nagpoprotekta ng interes at kapakanan ng malawak na mamamayan sa iba’t ibang porma ng pakikibaka. Kasama ng malawak na pumuluyo, sinusulong ng rebolusyonaryong kilusan ang pag-abot ng tunay na hustisya sosyal at depensahan ang kabuhayan at buhay ng mamamayan.

Panagutin at biguin ang pasistang paghari ng rehimeng US-Duterte!

 

Hinggil sa pamamaslang sa Negros