Hiunong ha lurong nga “dedlayn ha pagsurender” han meyor han Matuguinao nga hi Aran Boller

Read in: English

Waray na gud kinalasan ha “dedlayn” nga ginyinawit han lurong, utok-pulbura, ngan ahente-militar nga meyor han Matuguinao nga hi Aran Boller ha mga kapitan han barangay nga gindududahan nga nasuporta ha BHB nga “sumurender” antes an Pebrero 15. Kun diri, sering niya, kakasuhan hira han pagtalapas han pasista nga Anti-Terror Law.

Ano pa daw la an malalauman han mga taga-Matuguinao ha agaron han mga death squad nga “Alsa Masa ngan “Dos,” tag-ataman han mga lanong nga kontra-rebolusyunaryo ngan magraot nga elemento nga hira “Laloy,” “Luis,” “Ombo” ngan “Bobby,” utok han pagpatay ha diri mamenos ha ha 18 nga indibidwal kalakip an iya mga pangontra ha pulitika sugad ni ex-meyor Carlos dela Cruz, ABC president Yurbit Dias, ngan kapitan han barangay nga hi Otot Obiado, tagamando han pakyas nga pagpatay ha mga kaapi han Sangguniang Kabataan nga iya gintarhug nga suportahan hiya hadton eleksyon 2016, ngan meyor han Matuguinao hadton 2017-2019 diin diri mamenos ha 17 nga indibidwal an biktima han ekstrahudisyal nga pagpatay?

Ano pa daw la an malalauman han mga taga-Matuguinao hini nga berdugo nga meyor nga kaapi han Intelligence Service han AFP (ISAFP), usa ha pinaka mag-aringasa ngan hambog nga lokal nga upisyal, nga aktibo nga kabulig han pasista nga gubyerno ha buwa nga pagpasurender han mga sibilyan, ngan waray kaawod nga pagbinuwa ngan pagpakaraot ha rebolusyunaryo nga kagiusan?

An kahuna ni Boller pinaagi han puthaw-nga-kamot ngan panhadlok mapapamingaw niya an mga taga-Matuguinao. Ha kamatuoran, ira hiya ginkakangalsan ngan gintitinawaan. Luyo han iya mga buladas, pakigkonsabuhay ha militar ngan pananarhug, sumamwak ha taghimaryo an kanta nga “An Berdugo-Terorista nga Meyor Aran Boller” (ha tono han “Manok na Pula”). Grabe man gud an iya kasina hini nga kanta nga iya pa ginpatawag an mga kapitan han barangay agud piriton hira nga pugngan an pagsamwak hini.

Natapod na la hi Boller ha paghihinambog ngan pananarhug tungod kay grabe an iya kahadlok nga mapagbaton hiya han rebolusyunaryo nga hustisya. Nahahadlok hiya nga hul-os nga mapatuman an sirot-kamatayon ha iya han BHB-Arnulfo Ortiz Command nga una na nga nag-atentar hadton Nobyembre 2018. Yana, nakikigkonsabuhay ngan nagpapakaniyutiyo hiya kan Lt. Col. Jasper Pecson, kumander han “masaker nga batalyon” nga 19th IB, agud seguruhon an iya proteksyon. Kundi diri hiya mamumurayaw ngan padayon hiya nga lalanaton han rebolusyunaryo nga hustisya tungod ha iya diri maihap nga krimen kontra ha katawhan.

An gindeklara ni Boller nga “dedlayn ha pagsurender” kaparte han pankabug-usan nga programa han pagpasurender ngan pasipikasyon han iya igkasi parupanmatay rehimen Duterte. Pilion man han mga kapitan nga “sumurender,” diri hira makakalaum nga magigin murayaw gihapon an ira mga kinabuhi. Permi la hira kukwelyuhan ni Boller ngan han AFP nga pumartisipar ha mga operasyon saywar, ha pagbinuwa ngan pangingintriga ha ira mga molupyo, ha arbitraryo nga pagtudlok han mga gindududahan nga tagsuporta han BHB nga haharason, ig-iinterogar, aarestuhon ngan papatayon han mga sundalo.

Ginkukundenar han National Democratic Front-Eastern Visayas an paggamit ni Boller han Anti-Terror Law agud tarhugon an katawhan han Matuguinao ha “pagpasurender.” Nag-aalerto kami nga una gin-gamit ini nga madarahug nga balaud agud arestuhon an duha nga minoriya nga Aeta ha Zambales nga gin-akusaran han militar nga mga kaapi han BHB.

Nananawagan an National Democratic Front-Eastern Visayas ha katawhan han Matuguinao nga magpabilin nga madig-on ngan pakyason an kampanya han pagpasurender ngan todo nga terorismo han estado han rehimen Dutete. Mayda maiha nga kasaysayan han militansya ngan kaisog an mga taga-Matuguinao, nga angay nira balikon ngan magserbe ha ira nga inspirasyon ha butnga han pagpintas han gerra han panmuypoy nga ginbubuhat han AFP-PNP.#

Hiunong ha lurong nga "dedlayn ha pagsurender" han meyor han Matuguinao nga hi Aran Boller