Hustisya para sa kinulong at pinaslang sa Bloody Sunday massacre!

Mabigat na balita ang bumungad sa rehiyon ng Timog Katagalugan nitong umaga ng Marso 7. Hindi pa nagsisimula ang araw, sunod-sunod na inilunsad ng mga pasistang kapulisan ang pagloob sa mga opisina at bahay na arestuhin at pagpapatayin ang mga unyonista, organisador, at mga community leaders.

Iligal na inaresto at ikinulong ang mga kasamang sina: Esteban Mendoza ng OLALIA KMU, Mags Camoral ng Bayan Laguna, Nimfa Lanzanas ng Kapatid TK, Eugene Eugenio ng Courage Rizal, at Joan Castro Efren.

Sa proseso ng kanilang pagka-aresto, mga kaduda-dudang search warrant ang ipinresenta sa kanila—kulang sa impormasyon, may pagkakatulad sa pagkakalathala, at gayundin sa kung anong iligal na pasabog ang pinagbibintangan na nasa posesyon ng mga organisador. Pinadapa ng mga pulis ang mga home owners para hindi ito makapagbantay sa kanilang kagamitan habang kinokondukta ang search.

Kinuha rin ang mga selpon para hindi makapagrecord ang mga kasama ng mga pangyayari; hindi rin isinama ang mga selpon sa search warrant ngunit sinamsam rin ang mga ito. Muli na namang ipinamalas ng kapulisan ang kanilang modus ng pagtatanim ng ebidensya at pagsasawalang bahala ng ligal na proseso.

Liban dito, walang awa ring pinaslang sina: Immanuel “Ka Manny” Asuncion ng Bayan Cavite, Ariel Evangelista at Chai Lemita-Evangelista ng UMALPAS KA, Melvin Dasigao at Makmak Bascano ng KADAMAY Rizal, at Puroy dela Cruz, Randy dela Cruz, Abner Damas Esto, at Emil Esto, na mga Dumagat mula sa Sierra Madre.

Sa kaso ni Ka Manny, hindi lamang siya pinatay. Binastos pati ang kanyang bangkay nang ito’yy kaladkarin palabas ng Workers Assistance Center matapos siyang pagbabarilin nang sampung beses. Ngayon, pinapalabas na nanlaban si Ka Manny. Kahit sa warrant na ipinresenta na naglalaman ng maling address, makikita kabulukan ng modus ng kapulisan tuwing kumikitil sila ng inosenteng buhay. Tiyak ang motibo nilang mga pasista patayin ang isa sa mga makikisig na community leaders ng Cavite.

Sa pagpapatay kina Ariel at Chai, naulila ang anak nilang si Raymart, 10 taong gulang. Isa na naman mula sa hanay ng kabataan ang pinagkaitan ng mapayapang kinabukasan sa ilalim ng tiraniyang Duterte.

Ating alalahanin na ang pagtahak ng mga organisador sa landas ng aktibismo ay bunga ng kagustuhan nilang wakasan ang sistematikong kahirapan na umaagnas sa minamahal nilang Pilipinas. Kanilang kinilala na bigo ang sambayanang Pilipino kung sila’y aasa pa sa mga makauring walang kwentang wupo bilang Pangulo. Nasa kamay ng mga mamamayan ang kanilang kalayaan!

Naninindigan ang Artista at Manunulat ng Sambayanan Timog Katagalugan Balangay Deborah Stoney na ang gampanin natin ay sa pamamagitan ng ating mga makabayan at mapagpalayang sining. Mula sa kumpas ng ating mga gitara at krokis ng mga lapis, tayo ay aambag sa pagpapanday ng pambansa-demokratong rebolusyon. Umiigting ang panunupil sa pasisitang rehimen ni Duterte at makakaasa siya at ang sambayanan na ating haharapin ito nang buong lakas. Sa sunod-sunod na pandarahas mula sa estado, makatarungan lamang na tayo ay tumangan ng armas at lumahok sa armadong pakikibaka.

Kabataan, tumungo sa kanayunan. Paglingkuran ang sambayanan!

Pabagsakin ang tiraniya ni Dutertel

Isulong ang demokrasya!

Pagtagumpayan ang rebolusyon!

Hustisya para sa kinulong at pinaslang sa Bloody Sunday massacre!