Ibasura ang senaryong “kaguluhan sa eleksyon” ni Duterte pang-batas militar

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Nakipag-duet na ang tiranong si Duterte kay Sen. Panfilo Lacson sa paglikha ng panakot na “kaguluhan sa eleksyon” at paghahabi ng mga kwento ng umanoy “intelligence report,” “pakanang komunista” at “alyansa sa oposisyon.” Nagpapanting ang tenga ng mamamayang Pilipino sa kanilang pagkokoro.

Lumang tugtugin na ni Marcos ang kinakanta ni Duterte. Umaalingawngaw sa kanyang mga pahayag ang mga babala at gawang-kwento ni Ferdinand Marcos limampung taon na ang nakararaan bago magdeklara ng batas militar noong Setyrembre 21, 1972.

Nagmamadali si Duterte ng gumawa ng senaryo ng “kaguluhan sa elekesyon” sa harap ng pampulitikang pagkakahiwalay ng naghaharing rehimen at lumalaking kilusang masa laban sa tambalang Marcos-Duterte. Lumalaki ang kilusang anti-Duterte at anti-Marcos sa kampanya ng nangungunang oposisyon na sina Leni Robredo at Francis Pangilinan.

Sinasalamin ng mga pahayag ni Duterte ang kanyang pampulitikang pagkaaligaga at ang lumalaking takot na hindi na kayang nakawin ang resulta ng eleksyon nang hindi nag-uudyok ng malawakang mga protesta.

Dapat manatiling alerto at mapagbantay ang mamamayang Pilipino laban sa mga pakana ni Duterte. Ang malalabo niyang salitang tulad ng “isa, dalawa o tatlong” insidente ay maaaring tanda ng planong maglunsad ng kunga anong porma ng marahas na pag-atake (pambobomba o asasinasyon) na isisisi sa CPP at NPA, para bigyang-matwid ang malawakang pag-aresto ng mga kasapi ng mga patriyotiko at demokratikong organisasyong masa at partido ng oposisyon, o ang lantad na dekalrasyon ng batas militar.

Dapat patuloy na maglunsad ng malalaking aksyong masa ang mamamayang Pilipino para ipamalas ang galit laban sa madugong panunupil, kurapsyon at pambansang pagtatraydor ng rehimeng Duterte, at para ipaglaban ang kanilang kagyat na mga kahingian sa harap ng sumisirit na presyo ng petrolyo at umiigting na krisis.

Anumang planong guluhin ang eleksyon sa pamamagitan ng dahas ay malamang na kagagawan ni Duterte mismo, na hindi na bago sa madudugong taktika na pinatunayan ng kanyang gera kontra droga, pagpulbos sa Marawi, ang pambobomba mula sa ere at walang-awang pagpaslang sa mga rebolusyonaryo at aktibista.

Patuloy na ilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan sa kabundukan at kanayunan ang digmang bayan at titiyakin at ipagtatanggol ang interes ng mamamayan laban sa brutal na pasistang atake ng mga pwersang militar at pulis ng rehimeng Duterte.

Ibasura ang senaryong "kaguluhan sa eleksyon" ni Duterte pang-batas militar