Ihunong ang bangis nga pagpamomba sa Israel batok sa mga Palestinian sa Gaza

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishChinese

Nakigduyog ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa katawhang Palestinian ug katawhan sa tibuok kalibutan sa labing hugot nga pagkundena sa gubyerno sa Israel sa paturagas ug talamayong pagpamomba batok sa katawhang Palestinian sa Gaza Strip.

Among gisuportahan ang pangayo sa mahigugmaon sa kalinaw nga katawhan sa tibuok kalibutan aron hinanaling ipaundang ang Israel sa kampanya niini pagpamomba sa katawhang Palestinian sa Gaza City.

Nagpabusikad ang Israel og labing menos 160 ka mga pag-atake gamit ang mga rocket sukad kaniadtong Biyernes, nga mipatay sa 24 ka mga Palestinian, lakip ang unum ka mga bata, ug nagresulta sa pagkaangol sa kapin sa 200 ka mga tawo. Mokabat sa 650 ka mga balay ang naguba, 29 niini dili na mapuy-an ug 11 ang hingpit nga naguba.

Gisaway sa PKP ang mga pwersa sa Israel sa sunod-sunod nga pag-aresto, pag-atake ug pagpatay sa miaging pipila ka semana nga nagtarget sa mga Palestinian sa tibuok Gaza, ingonman sa pagpahamtang og fuel blockade (pagpig-ot sa suplay sa gasolina) nga miparalisa sa nag-inusarang planta sa kuryente sa teritoryo ug nagpaminus sa kuryente ngadto sa pipila ka oras kada adlaw.

Nakighiusa ang Partido sa katawhang Palestinian sa ilang pakigbisog aron tapuson ang pag-okupa sa Israel ug genocidal war (gubat pagpoo sa tibuok kaliwatan). Among gipapanubag ang imperyalistang US nga responsible usab sa mga krimen batok sa katawhan sa ilang padayon nga pagsuporta ug pagsuplay og armas sa Israel.

Kinahanglang lig-ong mobarog ang katawhang Pilipino uban sa katawhang Palestinian ug molihok aron depensahan ang Palestine, ug suportahan ang ilang pagsukol batok sa pag-atake sa Zionista.

Ihunong ang bangis nga pagpamomba sa Israel batok sa mga Palestinian sa Gaza