Ika-52 nga anibersaryo sa PKP, malampusong nalunsad sa NPA-Surigao del Sur

,

Malampusong nalunsad sa NPA-Surigao del Sur ang usa ka simple, mamugnaon ug makahulugang pagselebrar sa ika-52 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas kaniadtong Disyembre 26 sa bukirong dapit sa probinsya sa Surigao del Sur taliwala sa walay gideklarang hunong-buto sa pasistang Duterte ug sa walay puas nga operisyong militar sa AFP/PNP panahon sa kapaskohan. Aduna kini temang “Iasdang ang DRK ug pangulohan ang katawhan sa pagpalagpot sa pasistang US-Duterte’’.

Sa may alas 9:00 sa buntag gisugdan ang maong programa sa pagpormasyon sa usa ka platun sa NPA-SDS ug gisunod gilayon ang pagkanta sa Internasyunal. Gibasa ni Ka Sandara Sidlakan ang pamahayag sa komite sa rehiyon sa Partido Komunista ng Pilipinas. Sumala sa pamahayag nga bisan sa mga kalisdanan sama sa Covid-19 ug sa walay puas nga atake sa AFP/PNP nga nasinati sa rehiyon sa tuig 2020 tukmang napangulohan sa PKP ang rebolusyonaryong kalihukan ug napatigbabawan kini sa mga kauban nga hukbo ug masa.

Sunod nga gibasa dayon ni Ka Reo Balagtas ang suportang mensahe gikan sa Regional Operational Command sa NPA ni Ka Ariel Montero. Matod ni Ka Montero, nakalunsad og 10 ka Batakang Taktikal nga Opensiba (BTO) ang rehiyon kun asa nakaarmas kini og usa ka platun sa NPA ug nakahiagom og ubay-ubay nga kaswalidad ang tropa sa kaaway. Katapusang gibasa ni Ka Armand Sinag ang pakighiusang mensahe sa NDFP-NEMR ni Ka Maria Malaya. Subay sa pamahayag ni Ka Maria Malaya nga taliwala sa daghang mga sibilyan ang gipangpatay sa pasistang Duterte, AFP ug PNP padayon gihapon ang mainitong pagsuporta sa mga masa sa katawhan sa rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon.

IMG_20210103_091115
IMG_20210103_061719
surigao-sur-cpp52

 

Human sa pagbasa sa matag pamahayag gisal-otan kini og mga dalit nga kulturanhong pasundayag gikan sa mga pulang hukbo. Gitak-upan ang programa sa usa ka sayawit nga nag-uluhang Pulang Silangan. Gitambungan kini sa ubay-ubay nga mga New Peoples Army ug mga masa.

Pagkaugma sa alas 8:00 sa buntag sa Disyembre 27 napahigayon usab ang solidarity program. Tumong sa maong programa ang integrasyon ug paghiusa sa mga kaubanang hukbo taliwala sa mga kalisdanan nga nasinati sa tuig 2020. Sama sa naandan sa mga miaging katuigan nakadawat og mga regalong pahalipay ang mga kauban gikan masa. Nadasig ug nalipay sila sa ilang mga nadawat ug napahinumduman sila balik sa kabililhon sa simpleng panginabuhi ug pursigidong pakigbisog isip maoy nag-unang unod sa mensahe sa maong programa.

Nahuman ang duha ka programa nga puno sa kadasig ug determinasyon ang mga kaubang NPA ug masa alang sa `pag-atubang na usab sa laing dugang mga hagit sa tuig 2021.

Ika-52 nga anibersaryo sa PKP, malampusong nalunsad sa NPA-Surigao del Sur