Ilitaw at palayain si NDFP peace consultant Edwin Alcid at ang mga magsasaka ng Northern Samar

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inuulit namin ang aming panawagan sa Armed Forces of the Philippines (AFP), laluna sa 803rd Infantry Brigade sa ilalim ng 8th Infntry Division na ilitaw at palayain si NDFP peace consultant Edwin Alcid (Ka Veejo o Ka Terry) na dinampot kasama ang dalawang iba pa noong Marso 8 sa Barangay San Jose (Hibubuylao), Catubig, Northern Samar.

Ayon sa lokal na mga ulat, si Ka Veejo ay kinuha kasama ang mga residenteng sina Siloy Mendez at Antonio Ero. Huli silang nakita na isinasakay sa dalawang helikopter ng militar na bumaba sa kanilang komunidad nang alas-12:40 ng tanghali.

Tinutuligsa namin ang pag-aresto kay Alcid bilang lantarang paglabag sa kanyang mga karapatan sa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP).

Kinukundena rin namin ang AFP sa kabiguan nitong ilabas ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Ka Veejo at kanyang mga kasama na labag sa kanilang demokratikong mga karapatan at mga prosesong ligal maging sa ilalim ng mga batas ng reaksyunaryong gubyerno.

Iginigiit namin na kagyat ilitaw ng AFP si Ka Veejo at mga kasama at payagan silang mabigyan ng mga serbisyong medikal at ligal sang-ayon sa kanilang demokratikong mga karapatan.

Hinihikayat namin ang mga grupo sa karapatang-tao at mga tagapagtaguyod ng kapayapaan na itulak ang AFP na ilitaw at palayain si Ka Veejo.

Lubhang nag-aalala ang pamilya at mga kaibigan nina Alcid, Mendez at Ero sa kanilang kundisyon.

Si Ka Veejo ay 74 na taong gulang ay may acute diabetes. Retirado na siya sa aktibong serbisyo sa Partido.

Nagtapos siya ng inhineriya sa University of the Philippines at kabilang sa mga nagdisenyo at nagtayo ng Cloverleaf interchange sa Balintawak, Quezon City. Ang kanyang mga anak ay nakatira sa United States.

Ilitaw at palayain si NDFP peace consultant Edwin Alcid at ang mga magsasaka ng Northern Samar