Imbestigasyon sa terorismo ng estado ang dapat atupagin ng CHR, hindi ang paghadlang sa soberanong karapatan ng mamamayan na mag-aklas

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinapahiya ng Commission on Human Rights ang sarili sa walang katwirang pagbatikos sa Celso Minguez Command NPA-Sorsogon sa paglulunsad nito ng lehitimong armadong operasyon laban sa mga kasapi ng 504th Police Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion-PNP Reg. V sa Brgy. Esperanza, Pilar, Sorsogon ng Pebrero 28. Tulad ng kanilang utak-pulburang pangulong si Duterte, mukhang nakakalimot ang tanggapan sa reyalidad ng lipunang Pilipino at nalilito sa kahulugan ng karapatan at mga batas ng digma. Hinihikayat ng NDF-Bikol ang CHR na pag-aralang muli ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), Protocol II of the Geneva Conventions at iba pang mga batas na kaugnay nito nang sa gayon ay hindi ito naglalabas ng mga walang batayang akusasyon.

Una sa lahat, ang mga taktikal na opensiba ng NPA ay integral na bahagi ng pagsasabuhay ng soberanong karapatan ng mamamayan na mag-armas at ipagtanggol ang sarili. Kinikilala sa buong daigdig ang karapatan ng mamamayan na magsagawa ng mga hakbang upang labanan ang anumang pwersang humahadlang dito kapag malinaw na hindi ipinahihintulot ng estado sa kaparaanan ng batas ang tunay na pagbabago. Ang pag-iral ng mga kilusang pagpapalaya, gaya ng rebolusyong isinusulong ng CPP-NPA-NDFP sa bansa, ay malinaw na nakasaad sa International Bill of Rights. Ang pagkakabuo ng iba pang mga internasyunal na batas tulad ng Protocol II sa Geneva ay nagpapahigpit sa pagkilala sa karapatang ito. Kailanman, hindi terorismo ang mamulat at tumindig laban sa pagsasamantala ng reaksyunaryong gubyerno. Alinsunod dito, ang NPA ay isang hukbong binubuo mismo ng karaniwang mamamayang biktima ng pagsasamantala at karahasan ng estado.

Ikalawa, walang linabag na anumang karapatan o pandaigdigang batas ng digma ang mga pulang mandirigma ng CMC NPA-Sorsogon. Tulad ng lahat ng taktikal na opensiba ng anumang yunit ng NPA, ang operasyong isnayp ng CMC ay ilinunsad laban sa mga lehitimong target – mga sagadsaring elementong may utang na dugo sa mamamayan at mga instrumento ng karahasan at pang-aapi.

Dapat tandaan ng CHR na pundamental ang pagkakaiba ng rebolusyonaryong dahas mula sa karahasan ng estado. Ang rebolusyonaryong dahas ay nakatuntong sa interes ng masa at nagsisilbing sandata ng mamamayan laban sa higit na malupit at walang pakundangang dahas ng estado.

Makikinabang pa ang sambayanan kung sana ay ibinubuhos nila ang kanilang panahon sa pag-aksyon sa hindi mabilang na mga kasong isinampa sa kanilang mga tanggapan kaugnay ng mga paglabag sa karapatang tao ng AFP-PNP-CAFGU kaysa hadlangan ang makatarungang armadong pakikibaka ng mamamayan. Imbestigahan nila ang patung-patong na kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang at masaker, ang malalakihang aerial strikes na malawakang nakasisira sa buhay at kabuhayan ng masa, mga kaso ng iligal na pag-aresto, tortyur, panggigipit at iba pa. Imbestigahan nila ang berdugong militar at pulis na tumatarget ng mga sibilyan at ang gasgas na iskrip ng nanlaban-patay.

Ano na ang resulta ng kanilang pag-iimbestiga sa kaso nina Jaymar Palero at Marlon Naperi? Dalawang aktibistang pinaslang ng mga myembro ng PNP-Albay noong Hulyo 26, 2021. Isa lamang ito sa mga kasong inihapag sa kanilang tanggapan. Mistula silang nagmamaratong na mga pagong sa kupad ng usad ng mga kaso ng mga ordinaryong mamamayan sa tanggapan nila. Ito ay sa kabila na nang ipinapakitang katotohanan ng mga ebidensya na mga kasapi ng PNP o AFP ang may kagagawan sa mga pagpaslang, pagdukot o iligal na pag-aresto sa mga sibilyan.

Sa harap nito, asahan na ng CHR na mananatili ang mamamayang naghahangad ng hustisya sa pangangalampag sa tarangkahan ng CHR upang gawin ng ahensyang ito ang kanilang mandato bilang isang independyenteng institusyon para sa karapatang tao. Ito ang katangi-tangi nilang trabaho at hinahangad ng mamamayan na gawin nila ang kanilang obligasyon para sa tao.

Imbestigasyon sa terorismo ng estado ang dapat atupagin ng CHR, hindi ang paghadlang sa soberanong karapatan ng mamamayan na mag-aklas