Insulto sa mga biktima ng Bloody Sunday ang promosyon at pagtatalaga kay Judge dela Rosa bilang associate justice ng Court of Appeals

,

Kinukundena ng National Democratic Front-Southern Tagalog ang pagtatalaga ng pinunong pasistang si Duterte kay Jose Lorenzo dela Rosa bilang isa sa mga bagong associate justice ng Court of Appeals kahapon, kasabay ng anibersaryo ng Bloody Sunday na kumitil sa buhay ng siyam na aktibista sa rehiyon at iligal na nang-aresto at nagkulong sa siyam pang mga aktibista. Si Jose Lorenzo dela Rosa, ng Manila RTC Branch 4 ang isa sa mga hukom na nag-isyu ng mga inimbentong warrant of arrest at search warrant sa ikinasang Oplan Asval ng PNP-CALABARZON at CIDG noong Marso 7 ng nakaraang taon na nagresulta sa Bloody Sunday.

Si Jose Lorenzo dela Rosa din , isang search warrant factory operator, ang nag-issue ng warrant of arrest kina Elizabeth Camoral at Esteban Mendoza, mga lider- manggagawa sa Timog Katagalugan. Pumirma din ito sa search warrant sa ilan sa 17 Tumanduk sa Tapaz, Capiz, at Calinog sa Iloilo na inaresto noong Disyembre 2020. Siyam ang pinaslang sa kasunod na operasyon ng mga pulis at sundalo.

Tigmak ng dugo ang kamay ng pasistang hukom na ito.

Nakapagngangalit para sa mga pamilya ng biktima ng Bloody Sunday ang ginawa ni Duterte na itinaon pa sa unang anibersaryo ng krimen. Salaminan ito ng garapal na pangunguna niya sa pagtataguyod ng kultura ng impyunidad sa bansa. Wala pa ngang napananagot sa karumal-dumal na krimen ng estado, pinupuri pa ng rehimen sa pangunguna ni Duterte ang mga pasimuno nito. Bago nito, noong nakaraang linggo ay ginawaran ni Duterte ng promosyon ang pinuno ng Oplan Asval na si General Felipe Natividad.

Habang kunwa’y umuusad sa pamamagitan ng mga hakbangin ng DOJ at NBI ang imbestigasyon at paglilitis sa mga kapural ng Bloody Sunday, tuluy-tuloy ang rehimeng Duterte sa pagbibigay-gantimpala, pangangalaga at pagpoprotekta sa mga ito. Walang kredibilidad si dela Rosa sa pagiging bahagi ng mas mataas na hukuman dahil tigmak ang kanyang kamay ng dugo ng mga pinaslang sa Bloody Sunday. Pinatunayan lamang nitong hungkag ang sistema ng hustisya sa bansa.

Lalong walang maaasahan kay Duterteng may madugong rekord at pasimuno ng maramihang pagpaslang sa mga sibilyan at nagpipilit takasan ang kanyang pananagutan. Bahagi na ito ng paghahawan ni Duterte na linisin ang kanyang rekord at umiwas sa anumang pananagutan dito. Titiyakin niya na maisasalin niya sa kapwa niya may dugong kriminal at tagapagmana ang estado-poder sa pamamagitan ng pandaraya sa paparating na eleksyong 2022.

Dapat malawakang kundenahin ng mga pamilya ng biktima, ng mamamayan ng TK at buong bansa ang ginawang ito ni Duterte na pagtatalaga kay dela Rosa bilang associate justice ng Court of Appeals. Hindi pabuya, kundi parusa ang nararapat na igawad sa kanya ng taumbayan sa pagiging kasangkapan ng pasismo at terorismo ng estado. Dapat silang patuloy na kumilos at magpunyagi para hanapin ang hustisya, singilin at papanagutin ang lahat ng maysala sa madugong Bloody Sunday.

Makakaasa silang aabutin ng mahabang kamay ng rebolusyonaryong hustisya ang mga katulad ni dela Rosa, Natividad at Duterte, sampu ng kanilang mga kasapakat na AFP-PNP para managot sa lahat ng krimen nila sa taumbayan.###

Insulto sa mga biktima ng Bloody Sunday ang promosyon at pagtatalaga kay Judge dela Rosa bilang associate justice ng Court of Appeals