Intel operative ng 31st IB, Norberto Bandojo, patay sa operasyon ng NPA

,

Napatay sa operasyong partisano ng NPA ngayong araw si Norberto Bandojo alyas Patrick, isang aktibong elemento ng CAFGU at intelligence asset ng 31st IB laban sa rebolusyonaryong kilusan, sa kanyang tirahan sa Barangay Sta. Cruz, Barcelona, Sorsogon.

Si Bandojo ay isa sa mga nagkokoordina ng lambat ng mga impormer ng militar sa ilang baryo ng Barcelona at Bulusan. Siya ang nagturo para matunton at makubkob ng mga tropa ng 31st IB ang isang yunit ng NPA sa Barangay San Isidro, Bulusan noong Mayo 15, 2019

Siga si Bandojo sa kanyang baryo at laging sangkot sa mga anti-mamamayang aktibidad tulad ng pagnanakaw, pananakot, panunutok at walang pakundangang pagpapaputok ng baril.

Isa siyang dating mandirigma ng NPA na itiniwalag sa hukbo noong 2005 dahil sa di pagsunod sa mga patakaran at disiplina. Sumuko siya sa ilalim ng E-CLIP noong 2019 at mula noon ay lalong naging mabagsik sa paghahari-harian sa baryo.

Bilang elemento ng CAFGU, aktibo siya sa pananakot, panggigipit at sapilitang “pagpapasurender” sa kanyang mga kababaryo. Madalas din siyang kalahok sa mga operasyong pangkombat ng 31st IB.

Intel operative ng 31st IB, Norberto Bandojo, patay sa operasyon ng NPA