Ipagtanggol ang soberenya at teritoryal na integridad ng bansa! Kondenahin at labanan ang lantarang pang-aagaw ng China sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea!

Mariing kinokondena ng NDFP-ST ang gubyernong Duterte sa kawalan nito ng kongkretong aksyon para itaboy at paalisin ang mga sasakyang pandagat ng China na malinaw na nasa loob ng teritoryo ng bansa.

Matatandaan na simula pa noong Marso 7, 2021 ay namataan na ng Western Command ng AFP na nakabase sa Palawan ang nasa mahigit sa 200 sasakyang pandagat ng China na pabilog na nakahilera sa karagatan ng Julian Felipe Reef, 175 nautical miles kanluran ng Bataraza, Palawan at nasa loob ng 200 nautical miles na exclusive economic zone (EEZ) at extended continental shelf ng Pilipinas. Ang pagpasok ng mga sasakyang pandagat ng China sa loob ng karagatan ng Julian Felipe Reef (JFR) ay maituturing na tahasang “agresyon” sa pambansang soberenya at pagyurak sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas na hindi dapat pinalalampas at marapat lang kondenahin ng sambayanang Pilipino.

Ang presensya ng mga sasakyang pandagat mula China sa JFR ay patunay na patuloy na nilalabag ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration ng United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) noong Hulyo 2016 na pumapabor at kumikilala sa mga lugar na pag-aari ng bansa sa WPS, kabilang ang JFR, bilang teritoryo at saklaw ng EEZ ng Pilipinas. Binasura din ng nasabing desisyon ng UNCLOS ang mga inaangking teritoryo ng China sa WPS alinsunod sa kanilang mapang 9 Dash Line.

Naniniwala ang NDFP-ST na walang ibang intensyon ang pagparada ng mahigit sa 200 sasakyang pandagat ng China na pinaniniwalaang lulan ang mga maritime militia ng PLA sa bahura ng JFR kundi ang okupahin at mang-agaw ng teritoryo. Kahalintulad ito sa ginawa nilang estratehiya sa pagpwesto at pag-agaw sa Michief Reef noong 1995, ayon sa pahayag sa midya ni dating hukom ng Korte Suprema na si Antonio Carpio. Ito’y panimulang paghahanda para sa pagtatayo duon ng mga istruktura tulad ng ginawa nila sa Mischief Reef, dagdag pa niya. Ang Mischief Reef ay bahagi ng extended continental shelf ng Pilipinas na kabilang sa napanalunan ng bansa sa Permanent Arbitral Court ng UNCLOS noong Hulyo 2016. Sa ngayon, ang Mischief Reef ay tinayuan ng China ng 550 ektaryang air and naval outpost para sa gawaing surbeylans nito sa WPS.

Malinaw ang layunin ng bansang China, palawakin pa ang kanilang saklaw na teritoryo sa WPS para sa layuning pang-ekonomya, pampulitika at militar. Dadambungin at pagsamantalahan nito ang likas na yamang mineral, langis, isda at iba pang yamang dagat na matatagpuan sa WPS na saklaw ng Pilipinas para lalong bundatin sa yaman ang mga malalaking burgesya komprador at burukrata kapitalista ng bansang China.

Bakuna kapalit ng bahura?

Hanggang sa kasalukuyan, kahit nagpadala na ng diplomatic protest ang bansa sa China, matigas pa rin ang pusisyon ng huli na walang mali kung naruon man ang mga sasakyang pandagat nila dahil pag-aari nila ang lugar. Iginigiit nila na bahagi ito ng tinawag nilang Niu’e Jiao ng Nansha Qundao ng China. Sa simula, una nilang idinahilan ang masamang panahon kung bakit naobligang magpuntahan sa JFR ang mga sasakyang pandagat nila. Itinanggi din ng China na hindi mga maritime militia ng People’s Liberation Army (PLA) bagkus mga mangingisda ang lulan ng mga naruong sasakyang pandagat. Subalit hindi na mahalaga kung mga mangingisda man o maritme militia ang lulan ng mga sasakyang pandagat. Ang usapin ay kailangang lumayas sila sa teritoryo ng bansa at bayaran ang lahat ng mga kinulimbat at nasira nilang yamang-dagat sa saklaw ng teritoryo ng Pilipinas sa WPS.

Sinangkalan din ngayon ng bansang China ang donasyon nitong 1 milyong Sinovac Vaccine sa bansa habang patraydor na ipinupwesto ang mga sasakyang pandagat nito sa karagatang saklaw ng Pilipinas. Ginagamit nila ang donasyong bakuna para palambutin ang magiging reaksyon ng gubyernong Duterte sa kanilang ginagawang agresyon sa WPS. Malaki ang hinala na ang embahada ng China sa bansa ang iligal na nagpuslit ng bakunang gawa ng Sinophram na naunang nang ipinanturok sa mga kagawad ng Presidential Security Group (PSG), ilang gabinete at senador noong Setyembre 2020.

Lampang rehimen sa harap ng pang-aagaw ng China

Wala sa prayoridad ni Duterte at AFP ang pagtatanggol sa bansa laban sa mga panghihimasok at pang-aagaw ng mga dayuhan, partikular ng China, sa ating mga teritoryo. Napakaliit ng pwersa ng AFP na nakatalaga sa pagtiyak sa seguridad ng teritoryo ng bansa laban sa mga manghihimasok. Labis ang tuon ng pansin ni Duterte at ng AFP sa “internal na banta sa seguridad ng bansa” tulad sa pagpapatupad ng madugong kontra-droga, anti-terorista at anti-mamamayang “kontra-insurehensyang gera” kaysa ang matamang pagbibigay pansin sa mga panlabas na banta sa seguridad at pagtatanggol sa teritoryo ng bansa mula sa unti-unting pangangamkam dito ng bansang China.

Ang programang modernisasyon ng AFP at PNP ay pangunahing nakatuon para supilin at labanan ang panloob na banta sa seguridad ng mga reaksyunaryong uri at ng pasistang estadong nagtatanggol dito. Nakatutok sa ulo ng mamamayang Pilipino ang mga armas at makabagong kagamitang pandigma ng AFP at PNP sa halip na gamitin ito para igiit at ipagtanggol ang pambansang soberenya at integridad ng mga teritoryo ng Pilipinas.

Matapang lamang si Duterte pagdating sa mamamayang Pilipino subalit sukdulan ang pagiging duwag sa bansang China. Umaapaw ng mga maaanghang na salita, pagbabanta ng pagpatay, mga pananakot at kalupitan ang kanyang mga ipinapahayag sa publiko laban sa mga mamamayang Pilipino pero masyadong maingat at kalkulado ang mga hakbang at pahayag niya pagdating sa gubyernong China. Laging nasa depensibo at patalong pusisyon kung pomustura sa harap ng lantarang agresyon ng bansang China sa mga teritoryo ng bansa sa WPS para maiwasang maantagonisa ang China at malagay sa alanganin ang ayuda at utang na pinagkakaloob nito sa bansa para tustusan ang mga ambisyosong proyekto sa ilalim ng programang Build, Build, Build ng kanyang gubyerno.

Kolektibong paglaban ang tanging daan

Makatwiran lamang ipanawagan ng taumbayan ang pagpapatalsik kay Duterte sa kapangyarihan dahil sa pagiging traydor sa bayan, sa pagiging pabaya sa buhay at kapakanan ng mamamayang Pilipino, sa pagiging inutil at kawalan nito ng kakayahang labanan ang Covid-19 at kabiguang ipagtanggol ang pambansang soberenya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas sa WPS mula sa lantarang agresyon at panghihimasok ng bansang China.

Nananawagan ang NDFP-ST sa lahat ng mga makabayan at patriotikong Pilipino na magbuklod-buklod para ipagtanggol ang pambansang soberenya at patrimonya laban sa lantarang agresyon at pang-aagaw ng bansang China sa mga teritoryong kinikilala ng internasyunal na komunidad na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Higit na kailangan ngayon ang malakas na tinig ng mamamayang Pilipino upang igiit sa gubyernong Duterte na magpatupad ng mga kongkretong aksyon para itaboy ang mga sasakyang pandagat mula sa China na matagal nang nasa loob ng teritoryo ng bansa sapul Nobyembre 2020. Hindi na nakasasapat ang kinagawian ng gubyernog Duterte, sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs (DFA), ang paghahain ng note verbale at diplomatic protest sa ginagawang lantarang agresyon ng bansang China. Kailangan ang ibang aksyon na hindi naman hahantong sa paghahamon ng gera laban sa China. Maraming magagawang paraan ang sambayanang Pilipino para igiit nito ang kasarinlan at soberenya ng bansang Pilipinas. Ganunpaman, bilang mga Pilipinong nagmamahal sa bayan dapat din nitong paghandaan ang anumang gerang agresyon na maaaring ilunsad ng bansang China at iba pang imperyalistang kapangyarihan tulad ng USA sa hinaharap.

Malinaw ang paninindigan ng NDFP na handa itong itransporma ang nagaganap na gerang sibil sa bansa tungong pambansang gera sa pagtatanggol laban sa tuwirang agresyon at panghihimasok ng sinumang dayuhang kapangyarihan sa bansa. ###

Ipagtanggol ang soberenya at teritoryal na integridad ng bansa! Kondenahin at labanan ang lantarang pang-aagaw ng China sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea!