Ipagtanggol at ipaglaban ang Pambansang Soberenya at Patrimonya ng Pilipinas sa West Philippine Sea! Ibagsak ang taksil at pahirap sa bayan na si Duterte!

Mahigpit na nakikiisa ang NDFP-ST sa sambayanang Pilipino sa paggunita sa ika-5 taong anibersaryo ng makasaysayang pagkakapanalo ng Pilipinas sa isinampang kaso sa Permanent Court of Arbitration (PCA) ng United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) laban sa lantarang agresyon, okupasyon at pang-aagaw ng China sa mga teritoryo at karagatang saklaw ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone ng bansa.

Kasama ng sambayanang Pilipino ang rebolusyonaryong kilusan sa mariing pagkondena sa kataksilan ng gubyernong Duterte sa pagsuko at pagbenta sa pambansang interes ng mamamayang Pilipino sa West Philippine Sea (WPS) sa China. Marapat lamang singilin at papanagutin ng taumbayan ang walang kaparis na kataksilan ito sa bayan. Lubos din ang aming pakikiisa at pagsuporta sa lahat ng mga makabayan at patriotikong indibidwal at grupo na buo ang loob na naninidigan sa paglaban para igiit at ipagtanggol ang pambansang soberenya at mga nakamit na tagumpay ng bansa sa PCA.

Noong Hulyo 12, 2016, limang taon na ang nakakalipas, inilabas ng PCA ang desisyong pumapabor sa Pilipinas at nagbabasura naman sa 9-Dash Line ng China. Kung matatandaan, nagsampa ng kaso ang gubyernong Benigno “Noynoy” Aquino III sa PCA laban sa China pagkaraan ng ilang buwan matapos maganap ang insidente ng “standoff” sa Scarborough Shoal (Panatag Shoal o Bajo de Masinloc) noong Abril 8, 2012. Nagkaroon ng “standoff” sa Panatag Shoal nang tangkaing hulihin ng Philippine Navy ang 8 pangisdaang Chinese dahil sa ginawang iligal na pagkuha ng mga corals, higanteng taklobo, at buhay na mga pating. Hindi nagawang hulihin ng Philippine Navy ang 8 pangisdang Chinese dahil sa hinarangan sila ng Chinese maritime surveillance ships. Namagitan nuon ang bansang America sa sigalot ng Pilipinas at China at pinagkasundo ang dalawang panig na kapwa lisanin ng kani-kanilang mga barko ang Panatag Shoal. Tumupad ang Pilipinas sa kasunduan subalit tusong hindi tumalima ang bansang China.

Mula nuon hanggang sa kasalukuyan patuloy ang ginagawang panggigipit at pagtataboy ng Chinese Maritime Forces sa mga mangingisdang Pilipino sa tuwing magtatangka ang huli na mangisda sa Scarborough Shoal at ibang panig ng WPS na kung tutuusin ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Sa halip na ipagtanggol ang kapakanan at kabuhayan ng libong mangingisdang Pilipino at igiit ang Arbitral Award (AA) ng PCA, buong karuwagan at kataksilang nanikluhod, pinanigan at ipinagtanggol ng gubyernong Duterte ang pusisyon ng China kapalit ng pangakong ayuda, pautang at pamumuhunan.

Nakahanay sa ibaba ang mahahalagang laman ng AA ng PCA na pumabor sa Pilipinas subalit isinantabi at itinuring ng pasistang rehimeng Duterte bilang isang kapirasong basurang papel:

a. Pinagtibay ng arbitral award ng Pilipinas sa PCA ng United Nations ang ligal at istorikal na karapatan ng bansa sa pinag-aagawang teritoryong pandagat at solong pakinabang sa lahat ng rekurso sa EEZ ng Pilipinas sa WPS.

b. Ibinasura at pinawalang-saysay ang mapang 9-dash line ng China bilang walang batayang ligal at istorikal at sumasalungat sa UNCLOS. Ang mapang 9-dash line ay kumokontra at lampas sa mga ibinibigay na karapatan ng Convention sa China. Wala itong ligal na pagsasaalang-alang na lumalagpas ito sa heograpikal at substantibong hangganan ng saklaw ng karagatan (maritime entitlement) ng China sa ilalim ng Convention. Pinawalambisa na ng Convention ang lahat ng naunang istorikong karapatan o soberanyong karapatan o hurisdiksyon na lampas sa lahat ng hangganang itinakda nito.

k. Idineklarang iligal ang pag-okupa at pang-aagaw ng China sa Scarborough Shoal at sa ginagawang okupasyon at reklamasyon ng China sa mga isla at bahura sa Spratlys na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ang Mischief Reef at ang Second Thomas Shoal na matatagpuan sa loob ng 200 Nautical Miles (NM) ng Pilipinas ay bahagi ng EEZ at ECS ng Pilipinas. Idineklarang iligal ang pag-okupa at pang-aagaw ng China sa Scarborough Shoal at sa ginagawang okupasyon at reklamasyon ng China sa mga isla at bahura sa Spratlys na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas.

d. Inilinaw ng PCA ang mga katangian ng mga bahura:

i. Mga high tide elevation (HTE) features: (batong litaw kapag taeb) Scarborough Shoal, Cuarteron Reef, Feiry Cross Reef, Johnson Reef, McKennan Reef at Gaven Reef.

ii. Low-tide elevations o LTE (litaw kapag hibas): Hughes Reef, Gaven Reef (South), Subi Reef, Mischief Reef, Second Thomas Shoal

iii. Lahat ng mga bahura na nabanggit sa itaas, ito man ay HTE o LTE ay hindi makakasustine ng buhay ng tao o anumang sariling buhay pang-ekonomiya at kung gayon ay wala itong EEZ o ECS.

iv. Nilabag ng China ang tungkulin nito sa ilalim ng Convention at niyurakan ang soberanyong karapatan ng Pilipinas sa kanyang EEZ at ECS sa panghihimasok nito sa Reed Bank (2011 at 2012) at kabiguang ipagbawal ang pangingisda ng mga Chinese sa Mischief Reef at Second Thomas Shoal (2013)

e. Walang karapatan ang China na pagbawalan ang tradisyunal na pangingisda ng mga Pilipino sa Scarborough Shoal.

g. Nilabag ng China ang patakaran ng Convention sa pagpreserba at pangangalaga sa marine environment dahil sa mapanirang pangunguha ng mga endangered species sa mga bahura at islang ito.

h. Nilabag din ng China ang patakaran ng Convention kaugnay sa soberanyong karapatan ng Pilipinas sa kanyang EEZ at ECS sa pamamagitan ng pagtatayo at instalasyon ng mga artipisyal na mga isla sa Mischief Reef nang walang otorisasyon ng Pilipinas.

i. Pinalalala at pinaiigting ng China ang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng patuloy na dredging, pagtatayo ng mga artipisyal na isla at konstruksyon sa mga isla at bahura.

Pinatunayan ng makasaysayang pagkakapanalo ng Pilipinas sa PCA na may pinanghahawakan itong istorikal at ligal na batayan para patuloy na igiit at ipaglaban ang ginagawang lantarang pangangamkam at pandarambong ng China sa likas na yaman ng mga karagatang saklaw ng EEZ ng Pilipinas. Mga duwag, tuta at taksil sa bayan ang mga taong tulad ni Duterte para sabihing ang EEZ ng Pilipinas ay matagal nang hawak ng China.

Sa loob ng limang taon ay hinayaan lamang ni Duterte na dambungin ng bansang China ang mga likas na yamang dagat at mineral sa karagatang saklaw ng EEZ ng bansa kapalit ng maanomalyang mga kontrata’t transaksyon, mabigat na mga pautang at kakarampot na ayuda mula sa gubyernong China. Tahimik at pinagtatakpan ng rehimeng Duterte ang pag-okupa ng China sa Sandy Cay noong 2017 na 2 NM lamang ang layo sa Pag-asa Island na sakop ng Palawan at kung gayun nasa loob ng 12 NM ng teritoryong karagatan ng Pag-asa.

Winaldas ni Duterte ang tagumpay na nakamit ng sambayanang Pilipino sa pagkakapanalo nito sa PCA dahil sa maling patakarang panlabas na pagiging sunod-sunuran sa dikta at imposisyon ng mga imperyalistang kapangyarihan tulad ng USA at China.

Nananawagan ang NDFP-ST sa mamamayang Pilipino at sa lahat ng patriyotiko at progresibong pwersa na ipagtanggol ang pambansang soberanya at pangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa laban sa mga mananakop, kabilang ang soberanya sa teritoryong pandagat at sa panloob na katubigan at ang soberanyong karapatan sa EEZ. Ang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa WPS at ang pakikibaka ng buong bayan para ipagtanggol ang bawat pulgada ng teritoryo at pag-aari nito sa loob ng EEZ sa WPS ay bahagi ng pambansang pakikibaka para wakasan ang imperyalistang dominasyon at mga neo-liberal na imposisyon sa bansa ng imperyalistang US at China.

Sang-ayon sa Programa para sa Demokratikong Rebolusyon ng Bayan ng CPP, itinataguyod natin sa paggigiit ng karapatang ito ang patakarang panlabas na nakaangkla sa pambansang soberanya at kasarinlan at alinsunod sa limang prinsipyo ng internasyunal na relasyon: (a). mutwal na paggalang sa teritoryal na integridad at soberanya; (b). mutwal na walang-agresyon; (k). walang panghihimasok sa panloob na mga usapin ng isa’t isa; (d). pagkakapantay at mutwal na suporta, at (e). mapayapang pakikipamuhay.###

Ipagtanggol at ipaglaban ang Pambansang Soberenya at Patrimonya ng Pilipinas sa West Philippine Sea! Ibagsak ang taksil at pahirap sa bayan na si Duterte!