Ipanghimaraot ang teroristang pagsunog sa usa ka SSG passenger bus sa lungsod sa Salug! Ibutyag ang pattern sa pasistang kabangis ug pagpanglingla ug paghandos sa maong luog nga mga binuhatan ngadto sa NPA!

Niadtong Enero 9, 2019, sa may alas-8:00 sa kagabhion, gisunog sa lima (5) ka armadong kalalakihan ang usa ka SSG passenger bus nga milarga gikan sa Poblacion sa Salug, Zamboanga del Norte padulong sa lungsod sa Godod. Pagkasunod nga mga adlaw, gibalita sa lokal nga mga sibyaan ang nahitabong pagsunog isip kuno binuhatan sa NPA.

Ang fake news pinaagi sa radyo, TV, prensa ug internet maoy pinakasayon nga paagi sa mga pagpakaylap sa pamakak ug panglingla sa publiko. Gipakaylap sa Facebook ug lain-laing outlets sa social media ang mga balita ug letrato sa gisunog ug naugdaw nga sakyanan.

Gani, daghang mga masa ang nagpangutana sa hitabo bisan kun wala pa kini masibya sa radio o mapatik sa mga lokal nga pamantalaan ug sa Internet. Naghimo dayon sa pakisusi ang hingtungdang mga kamandoan sa NPA sa lokalidad aron masayod ang kinabag-ang publiko.

Kini ang migula nga mga pakisusi sa kamandoan sa NPA gikan sa baseng masa ug mga kaalyadong pwersa sa rebolusyonaryong kalihukan.

Sa wala pa milarga ang SSG passenger bus nianang sayo sa kagabhion, usa ka wala mailhing tawo ang miduol sa driver sa maong bus ug nangutana: Madayon ba paglarga ang bus padulong sa Godod ug ang tubag sa driver, “Oo, madayon”. Sa paglarga sa maong sakyanan, kargado kini sa kargamentong igbabaligya: 10 ka sakong bugas, 8 ka sakong abono, krudo ug gasolina ug mga grocery items nga gitugon sa gagmayng mga tindahan ug mga suki. Walay mga pasahero kay kargado ang sakyanan. Mipara pag-abot sa unahan ang usa ka pasahero: kadtong wala mailhing tawo nga sa sayo pa nangutana sa driver kun madayon ba ang paglarga sa bus padulong sa Barangay Bunawan, Godod.

Sa paglarga sa bus, duha ka motor ang misunod niini nga may tagsa ka angkas, puro lalaki. Midip-ig lang kini sa kilid o sa ikog sa bus pero dili mo-overtake bisan tinuyo nga gimenoran sa driver ang dagan sa iyang gimaneho nga bus. Pag-abot sa usa ka hilit nga bahin sa Barangay Pukay diin may putol nga parte nga gisemento, mi-overtake ang duha ka motor, mibunot sa tagsa-tagsang ACP 45 pistol ug gipahunong ang sakyanan. Gipakanaog ang driver ug konduktor. Apil nga abtik mikanaog mao kadtong pasahero nga tua sa luyo milingkod ug nagbitbit na sa pistolang 45.

Human gibuboan sa gasolina ug giduslitan, misilaob ug naugdaw ang trak apil ang mga sinako ug ubang kargamento. Nasunog sab ang usa ka bag nga may sulod nga kantidad nga dili moubos sa P10,000 ug duha ka cellphones sa driver ug konduktor. Ang total nga kadaot mokabat sa P450,000.

Sa dayong larga sa mga armadong arsonista, nagbilin kini og pakapin nga singgit: “Mga NPA kami! Gisunog namo kining sakyanan kay sigi ra pamasahero sulod na sa tulo ka tuig apan walay gihatag nga Tong!

Bisan pa man dili pa hingpit ang kasayoran aron tin-aw nga mapunting kinsa gayud ang responsableng utok sa pagsugba sa SSG bus, aniay pipila ka deklarasyon nga sigurado ang NPA:

1. Dili NPA ang nagsunog sa bus.

Ang NPA usa ka hugot sentralisado nga organisasyon. Ang tanang plano-militar sa nahaubos nga mga yunit ug teritoryo adunay tin-awng pagtugot sa nahataas nga mga kamandoan. Absoluto kining gipamunoan sa Partido Komunista ng Pilipinas ang NPA sulod sa miaging 50 anyos tungod niana nga matngong disiplina.

Ang NPA walay gikahadlokan sa pag-atubang sa kahimtang ug kamatuoran. Kun husto ang usa ka hunahuna ug aksyon, ilhon niya kini nga husto ug, kun sayop, abli niya kining dawaton isip sayop. Mao usab kini ang batakang rason ngano nga gidawat ug gisuportahan sa masang mamumuo ug mag-uuma ang rebolusyonaryong kalihokan sa paglunsad sa malungtarong gubat sa katawhan sulod sa 50 anyos.

2. Walay bug-at nga atraso si Boboy Gallo, tag-iya sa gisunog nga SSG bus ug usa ka operator sa ubang yunit sa pamasaheroan nga nagbase sa Liloy. Wala siya’y dakung utang ngadto sa rebolusyonaryong kalihokan sa miagi ug kasamtangan. Busa dakung hinangal ug ang NPA dili hungog ang pamalanse nga mosilot ni bisan kinsa.

Tinuod nga among nadungog ang mga estorya nga si Gallo may pagka-istrikto sa iyang mga trabahante. Apan kun silotan nato ang tanang istriktong tawo sa Pilipinas, dakung kagubot ang mamugna sa tibuok kalibotan. Ang husto pa gihapon sa pagdumala sa mga kontradiksyon sa han-ay sa katawhan mao ang dili bangis nga pamaagi sama sa dayalogo, negosasyon, ug pag-areglo. Ang rebolusyonaryong gubat, ang paggamit sa kabangis, ang pagpaagas sa dugo mahitabo lang kun bangis, duguon ug patyon ka sa imong kaatbang.

3. Ang pagguyod sa maayong pangalan sa NPA aron ilhong demonyo atubangan sa masa usa lamang ka sayon nga pagtabon sa dautang mga binuhatan sa usa ka tawo o grupo sa mga tawo nga mahimong anti-sosyal o kaha kontra sa NPA. Dili ibaylo sa NPA bisan kanus-a pa man ang pulitikanhong kadungganan niini bugti sa pipila ka libo ug bisan minilyon pa kun kini nga mga aksyon dili masabtan ug dili kahimut-an sa masang mamumuo ug mag-uuma. Niadtong nasayod sa mga balaod sa NPA, sila nahibalo nga bug-at ang silot nga ipahamtang ni kinsa man nga myembro niini nga mohimo sa pagwaldas sa salapi nga iyaha sa katawhan, pagpangsunog sa kabalayan sa masa, pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan, pagpanulis, pagluib o pagtraydor sa kalihokan, ug uban pang silot nga nahipatik sa Batakang Lagda sa Bagong Hukbong Bayan.

4. Ang praktika sa NPA nagpakita sa matuod nga kinaiya niini isip usa ka rebolusyonaryong organisasyon nga hugot giniyahan sa pulitikanhong mga prinsipyo ug mga lagda sa organisasyon.

Niadtong Mayo 15, 2017 gi-checkpoint sa NPA ang military service vehicle sa Harayo Construction didto sa Barangay Rebe, Godod aron kumpiskahon ang mga armas sa private security guards sa maong kompanya ug silotan kun mopakita’g bangis nga pagsukol. Apan walay armas nga nakuha gikan sa sulod sa maong sakyanan. Ang bugtong nasakmit mao ang payroll nga alang sa grabe ka ubos ug hilabihan ka langan nga suholan sa mga laborers sa maong kompanya. Apan giuli kini sa NPA pagbalik ngadto sa foreman nga uban sa maong sakyanan nga walay bisan usa ka sentabo man lang nga nakulang.

Dili usab kalikayang malakbitan nato nga, atol sa malampusong pag-dis-arma sa NPA sa duha ka PNP officers sa Barangay Mauswagon, Godod niadtong Mayo 30, 2017, dili lang 3 ka M16 rifles ug usa ka 9mm pistol ang nakumpiska. Nasakmit usab ang liboang salapi sulod sa usa ka beltbag nga para sa kagamitan sa PNP personnel sa Godod nianang bulana. Wala matingala ang duha ka dinakpang pulis nganong wala na iuli NPA ang ilang mga armas dihang sila libreng gipapauli isip temporaryong mga dinakpan. Ang ilang natingad-an nganong giuli sa NPA ang dakung kantidad sa kwarta nga ilang dala. Dugay na man gud natisok sa pasistang edukasyon ug oryentasyon sulod sa AFP ug PNP nga mga tulisan ug patay-gutom ang mga NPA.

5. Kami moingon nga dili ordinaryong grupo sa mga dautang elemento ang midabdab sa SSG bus ni Boboy Gallo kun dili usa kadto nga organisado ug haniti nga pundok sa dirty tactics operations. Ngano?

Lima ka 45 caliber pistols. Duha ka motor. Walay ordinaryong sibilyan nga may ingon niana ka preparado sa armas ug sakyanan para lang mangsunog o kaha manulis. O para lang isinggit ngadto sa driver ug konduktor nga “Mga NPA kami! Gisunog namo kining bus kay wala mohatag sa Tong!”

Sa tinuod lang, ang NPA dili gyud mag-usik sa iyang personnel (5 ka tawo), armas (5 ka 45) ug pasilidad (2 ka motor) aron lang masugba sa daghang military checkpoints diha sa national highway niining panahon sa martial law ug Oplan Tokhang ni Duterte.

Maayong masayran usab sa publiko nga ang NPA bisan asa sa Pilipinas dili gyud nagagamit sa bokabularyo nga Tong sulod sa han-ay niini ug pagpaila sa iyang pagka-siya ngadto ni bisan kinsa. Ginagamit lang ang pulong nga Tong diha sa mga sugalan o mga maton nga mangilngil diha sa mga kanto-kanto samtang nag-inom ug mga pulis nga mangolekta diha sa mga merkado o tindahan.

6. Ang Oplan Kapayapaan sa rehimeng US-Duterte adunay usa ka tinibuok nga hulma o pattern sa pagdugmok sa NPA nag-una pinaagi sa pabalik-balik ug dinut-anay nga combat military operations kadungan ug kasangga sa gipakusog nga military intelligence operations. Ug ang ikaduha nga pamaagi sa pagdugmok mao ang psywar operations o komon nga gitawag nga Civil-Military Operations (CMO) para ipintal nga demonyo ang mga NPA ug sa tinguha nga mabulag kini sa suportang masa.

Kaso 1

Niadtong Oktubre 30, 2017 sa may alas-4:00 sa kahaponon, usa ka ordinaryong mag-uuma, si Eden Consolacion, ang gipusil didto sa iyang panimalay sa Barangay Banuangan, Godod. Ang nagpusil mga armadong tawo, nakasul-ob og bonnet apan nailhan gihapon sa komunidad nga sakop sa pwersang paramilitar. Apan sa dihang midangop sa kapulisan ang asawa sa gipatay, gipakita sa imbestigador ang sketch o drawing sa usa ka babaye nga kunohay usa kadto ka NPA nga maoy nagpusil sa biktima. Wala mopirma sa affidavit ang asawa sa namatay sa rason nga dili babaye ang nagpusil ug ilado sa mga nakasaksi ang grupo nga responsable sa krimen busa dili gayud kadto NPA sumala sa gipasangil sa PNP.

Kaso 2

Niadtong unang Desyembre 2018 sa lungsod sa Imelda, Zamboanga Sibugay Province, usa ka arangan og kahimtang nga magtiayon ang gipukaw sa katulogon dihang kalit misilaob ang ilang balay ug naugdaw nga walay nadala nga kabtangan, gawas sa tapot sa lawas nga sinina ug ilang mga anak. Apil sa naabo mao ang tinipigang kapital sa mag-asawa nga mokabat sa P500,000. Sa sunod adlaw, mikaylap ang balita nga gisunog sa NPA ang maong panimalay kay wala mohatag sa gipangayong pangilkil sa NPA.

Kaso 3

Upat (4) ka armadong kalalakihan, apod sa 45 nga pistola ang mibutho didto sa usa ka quarry area sa Layawan River. Barangay Deventa Perla, lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte niadtong Desyembre 26, 2018. Ang upat ka armadong tawo nagpaila nga sila mga NPA ug naningil sa buhis nga P50,000. Walay nakuha ang mga tawong nagpakaaron-ingnon nga NPA kay mibalibad ang mga trabahante, mokabat sa ihap nga 20, kay wala diha ang ilang amo.

Mibalibad gihapon ang mga trabahante sa pagbalik sa usa kanila samtang naghapa luyo sa sagbotan ang laing tulo isip look-out niadtong Enero 2, 2019. Kay walay nakuha, nasuko ang usa kanila ug nagbahis-bahis sa dalan bitbit ang iyang 357 nga pistol. Nalisang ang mga naligo ug nanglaba sa suba sa gipakitang kaisog sa 4 ka tawo. Usa ka bata ang nahulong sa suba nga miresulta sa kaguliyang.

Mibalik sa ikatulong higayon ang mao rang grupoha niadtong Enero 4 , 2019 nga nakasakay na sa motor ug miparada nga gipagawas ang tagsa-tagsa ka pistola sa ilang hawak.

Ang resulta: Naukay sa kahadlok ang mga lumulupyo sa Barangay Deventa Perla. Ang uban nga nahasi namakwet ug mibalhin sa ilang mga pinuy-anan.

Kaso 4

Mao usab kadto ang nahitabo sa SSG bus ni Boboy Gallo didto sa Barangay Pukay niadtong Enero 11, 2019.

Ang dakung katingad-an niadto mao nga naapil sa pagkasunog ang cellphones sa driver ug iyang konduktor sa SSG bus. Apan kinsa ang nagkuha sa video footages sa nagdilaab nga SSG bus ug paspas nga gipakaylap sa Facebook ug sa TV news?

Ang among analisis susama ra kadaghanang magtutuon ug tig-obserbar sa mga kutay sa tinuod nga mga panghitabo nga gisaysay dinhi. Dili kini sulagma lang. Usa kini ka desinyo nga ang NPA maoy gihimong sayon nga pahiranan ug trapo sa duguong mga pasista nga uhaw sa bahandi ug gahum nga walay kinutoban.

Gusto sa rehimeng US-Duterte nga dugmokon ang NPA ug ihimulag kini sa suporta ug simpatiya sa halapad nga masang Pilipino. Ug tungod kay imposible kini nga makab-ot, gusto mugnaon ni Duterte ang klima sa kaguliyang ug kagubot, sa ingon, adunay dakong rason nga ipahamtang ang balaod-militar sa tibuok Pilipinas ug dili lang sa Mindanao.

Ang among awhag sa mga tigpaminaw, magbabasa, mga magsisibya: Tun-an ang kamatuoran luyo sa mga panghitabo ug ayagon ang lugas gikan sa tipasi. Ang pagsagop sa syentipikong paagi sa pagtuki mao lamang ang hustong paagi aron malingkawas ang panghunahuna sa katawhan gikan sa mga tigre sa atong likoran ug multo sa atong atubangan nga gihadlok kanato sa mga hut-ong malupigon ug mapahimuslanon.

Ipanghimaraot ang teroristang pagsunog sa usa ka SSG passenger bus sa lungsod sa Salug! Ibutyag ang pattern sa pasistang kabangis ug pagpanglingla ug paghandos sa maong luog nga mga binuhatan ngadto sa NPA!