Isalikway ang pakanang “pagpanggubot sa eleksyon” ni Duterte alang sa balaod militar

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Miduyog sa pagkanta ang tiranong si Duterte kang Sen. Panfilo Lacson sa pagmugna sa gikahadlukang “pagpanggubot sa eleksyon” ug paghimohimo og mga istorya sa “intelligence reports,” “usa ka komunistang pakana” ug “alyansa sa oposisyon.” Gialingugngugan ang katawhang Pilipino sa ilang pagkanta.

Karaang kanta ni Marcos ang ginakanta karon Duterte. Ang iyang mga pamahayag nagsangyaw sa mga pasidaan ug scenario-building (pagpakaylap og istorya para sa posibleng senaryo o mga panghitabo) ni Ferdinand Marcos 50 ka tuig na ang milabay sa wala pa ang deklarasyon sa balaod militar niadtong Septyembre 21, 1972.

Nagdali si Duterte sa paghimo sa senaryo sa “ pagpanggubot sa eleksyon” atubangan sa nagkagrabeng pagkahimulag sa politika sa nagharing rehimen ug nagkadaku nga kalihukang masa batok sa Marcos-Duterte tandem. Ang nagkadaku nga kalihukang anti-Duterte ug anti-Marcos mikaylap sa kampanya sa eleksyon sa mga nag-unang oposisyon nga sila Leni Robredo ug Francis Pangilinan.

Ang mga pamahayag ni Duterte repleksyon sa pulitikanhong kalisang ug ang nagkadakung kahadlok nga basin dili niya makawat ang eleksyon nga walay kaylap nga mga protestang mahitabo.

Kinahanglang magpabiling alerto ug magbantay ang katawhang Pilipino batok sa mga pakana ni Duterte. Ang iyang dili klaro nga mga pulong sama sa “usa, duha o tulo” nga mga insidente mahimong timailhan sa mga planong maglunsad sa unsamang matang sa bangis nga mga pag-atake (pagpamomba o pagpatay) nga ibasol dayon sa CPP ug NPA, ug hatagag rason ang malukpanong pagpang-aresto sa mga myembro sa patriyotiko ug demokratikong organisasyong masa ug mga partido sa oposisyon, o ang usa ka dayag nga deklarasyon sa balaod militar.

Kinahanglang ipadayon sa katawhang Pilipino ang paglunsad og dagkung aksyong masa aron ipakita ang ilang kasuko batok sa maduguong pagpanumpo, korapsyon ug nasudnong pagluib sa rehimeng Duterte, ug aron makigbisog alang sa ilang hinanaling demanda sa ekonomiya taliwala sa padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo ug nagkagrabeng krisis.

Unsamang planong samukon ang eleksyon pinaagi sa kabangis lagmit binuhatan mismo ni Duterte, nga anad sa maduguong taktika nga napamatud-an sa iyang gubat kontra-droga, pagpamomba sa Marawi, kampanyang aerial bombing ug walay kalooy nga pagpatay sa mga rebolusyonaryo ug aktibista.

Padayong ilunsad sa Bagong Hukbong Bayan sa kabukiran ug kabanikanhan ang gubat sa katawhan ug panalipdan ug depensahan ang interes sa katawhan batok sa brutal nga pasistang pag-atake sa mga pwersang militar ug pulis ni Duterte.

Isalikway ang pakanang “pagpanggubot sa eleksyon” ni Duterte alang sa balaod militar