Isalikway ug ibagsak ang moryo-moryong rehimeng Marcos/Duterte

, ,

Dismayado ang katawhang Bol-anon sa nahitabong dili katuohang resulta sa pagdaug nila Marcos/Duterte sa miaging May 9, 2022 automated national election. Dili gayud motuo ang mayorya sa katawhang Bol-anon nga modaug si Marcos ug Duterte-Carpio tungod sa ilang gihimong grabe nga pagpanglimbong ug pagpanikas pinaagi sa pagkontrol sa Comelec ug automated nga pamaagi sa piliay ug uban pang porma sa grabeng pagpanikas sa May 9, 2022 automated national election.

Notado ang mga Marcos ug Duterte isip grabe ka limbongan ug tikasan. Busa alang sa mga Bol-anon, usa ka dili lihetimo o moryo-moryo ang US/China-Marcos/Duterte nga rehimen tungod kay produkto kini sa grabeng pagpanglimbong ug pagpanikas. Sa esensya, wala kiniy matuod nga mandato gikan sa mga katawhan, busa angayan lamang nga ilhon kini nga usa ka moryo-moryong rehimen nga angayang isalikway ug ibagsak.

Ang moryo-moryo nga rehimeng Marcos-Duterte sa esensya maoy usa ka espesyal nga organo nga gikomposar sa mga dagkong dinastiyang pulitikal sa Pilipinas nga gipaluyuhan sa mga imperyalistang US ug China aron panalipdan ang ilang mga ekonomikanhon, pulitikanhon ug kulturanhong interes dinhi sa Pilipinas.

Walay mapaabot ang katawhan nga kalambuan o kaayuhan ug kasulbaran sa ilang mga suliran. Hinuon, sukwahi ang ilang matagamtaman tungod kay labaw pang mas mograbe ang kawad-on ug kalisod ilawom niining moryo-moryo nga rehimen resulta walay kukaluoyng pagpanglimas sa panudlanan ug bahandi sa nasud kakumbuya sa ilang mga amo nga mga langyawng kapitalistang US ug China. Labaw pang mosulbong ang atong utang sa gawas sa nasud ug pagabayran kini pinaagi sa pagpahamtang ug patong patong nga buhis ngadto sa katawhan.

Padayong mosulbong ang presyo sa palaliton samtang mobagsak ang presyo sa produktong agrikultural, mubo nga suholan ug dili makitawhanong kondisyon sa panarbaho, walay libreng serbisyong sosyal ug uban pa. Busa makatarunganon lamang nga suklan sa katawhan pinaagi sa paglunsad sa nagkadaiyang porma sa pagsukol — legal ug ilegal, armado ug dili-armado.

Dugang pakusgon ug suportaran sa katawhan ang nagtubo nga lihetimong armadong rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan sa kabanikanhan karon nga naglunsad sa malanatong gubat aron palayason ang mga langyawng mapahimuslanon ug dugmokon ang moryo-moryong rehimen sa mga nagharing hut-ong —dagkong burgesya komprador ug agalong yutaan—ug sa mosunod pa, hangtud nga kaya nang pulihan sa bag-ong demokratikong gobyerno sa katawhan nga napundar na karon sa mga kabanikanhan sa tibuok nasud alang sa nasudnong kalingkawasan.

Mabuhi ang CPP/NPA/NDF! Kabatan-onan, salmot na sa NPA!

Isalikway ug ibagsak ang moryo-moryong rehimeng Marcos/Duterte