Isang Circus ang Paghahabla sa mga Suarez

Kuhang-kuha ng mga strategist ng kalaban sa pulitika ng kampong Suarez ang kiliti ng madlang tagapanood sa maaga nilang electioneering na nagkukubli sa paghahabla sa mag-amang Danny at Jay-Jay Suarez at mag-asawang Bokal Doray at Jeson Tan, na diumano’y protektor ng mga rebelde.

Natunghayan ng sambayanang Pilipino na hindi mauubusan ng bala ang gubyernong Duterte kung paano sisirain at pababagsakin ang mga kalaban sa pulitika — red tagging ngayon, at hindi na lamang paghahanay sa listahan ng mga may kaugnayan sa iligal na droga.

Noong March 12, nagsampa sa Ombudsman ang diumanong nagpakilalang “mga dating may mataas na katungkulan sa komunistang NPA” ng kasong kriminal at administratibo laban kina Gov. Danilo Etorma-Suarez, kanyang anak na Second District Rep. David Jay-Jay Suarez, at Provincial Board Member Rhodora Blas-Tan at kanyang asawa na si Jeson Haboc-Tan.

Ang mga naghabla ay sina Rufino Callanta at Sonny dela Cerna, na ayon sa kanilang affidavit ay mga dating NPA. Si Callanta ay nagsasabing siya ay battalion commander ng Komunistang NPA Hukbong Makabayan at Makabansa (HMM) Southern Luzon Operation Wing na nasa Rizal, at si dela Cerna ay NPA Guerilla Squad Team ng HMM na nasa Quezon at Laguna.

Limampu’t dalawang taon na sa Marso 29 ang New People’s Army, isang bukas na aklat na sa sambayanang Pilipino ang pangalan ng mga command unit nito sa bawat rehiyon, lalawigan at mga larangan. Sino ang hindi mauutas-sa-tawa sa mga kinakatawang organisasyon ni Callanta at dela Cerna? O sa pinakamenos ay magkukunot-ng-noo at magdududa.

Habang sinusulat ang pahayag na ito, matapos magsaliksik ng AMC-NPA sa roster ng kanyang kasapian, walang makapagkumpirma na mga dating NPA ang dalawa. Ni wala ngang mapagkumpirmahan ng tunay na pagkatao nila.

Marami pang kakatwa at katawa-tawa sa affidavit ng dalawa na matibay na sanang dahilan para kwestyunin ng Ombudsman ang pagiging makatotohanan ng habla. Masasayang ang panahon at espasyo ng pahayag na ito kung iisa-isahin ang kabulaanan at kabalbalan ng habla.

Malaking hamon din sa media community kung papatulan nila ang mga istoryang ito.

Ang malinaw lamang na katotohanan sa pinakahuling palabas ay malapit na ang eleksyong 2022. Simula na ng batuhan-ng-putik.

Sabagay, ang mga nakahablang pulitiko, ang naghabla, ang makinaryang nasa likod ng pagdidemanda, at ang korteng pinagsampahan ng kaso ay pare-parehong bahagi ng karnabal na kasasabikang panoorin at abangan ng mahihilig sa mala-teleseryeng palabas.

Walang makikinabang sa palabas na ito kundi sila-sila rin. Media mileage sa magkakalabang kampo at sukatan ng katapatan ng mga alipores ang resulta nito para sa konsolidasyon ng kanilang makinaryang elektoral.

Siguradong kahihiyan ang aabutin ng Ombudsman sa hablahang ito, kung hindi man ay mapapasama sa patas ng inaagiw na mga kaso ang naturang demanda.

Sa ganito, anuman ang kahihinatnan ng demandahan at darating na eleksyong 2022 walang maaasahan ang mamamayan sa lalawigan at buong bansa na pundamental na pagbabago sa hirap, api at busabos na kalagayan ng sambayanang Pilipino na lalong pinapalala ng krisis pang-ekonomya at pampulitika sa panahon ng pandemyang Covid-19.

Rebolusyon pa rin, at hindi eleksyon ang solusyon sa kasalukuyang problema ng lipunang Pilipino. Walang ibang paraan kundi patuloy na magpunyagi ang sambayanan sa pagpapalakas ng armado at di-armadong paglaban sa militaristang rehimen ni Duterte.#

——
Para sa mas malawig na paliwanag at paninindigan ng CPP-NPA sa lalawigan ng Quezon tungkol sa usapin, maaring basahin ang Editoryal sa pinakahuling isyu ng Diklap na may pamagat na Suarez vs Tan

Isang Circus ang Paghahabla sa mga Suarez