Isnayp-Haras ng Isang Tim ng LDGC-NPA-Mindoro sa FMO ng 4th IB, Tagumpay!

,

Binabati ng Lucio de Guzman Command – New People’s Army- Mindoro (LDGC-NPA-Mindoro) ang matagumpay na operasyong isnayp-haras ng isang tim nito laban sa Focused Military Operation (FMO) ng 4th Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) noong 3 Marso 2021, alas-sais ng hapon sa Brgy Manoot, Rizal, Occidental Mindoro. Halos isang linggo ng nag-ooperasyon ang mga pasistang tropa sa mga barangay ng Monte Claro, Manoot, at Lisap nang maisnayp ng tim. Ang mga barangay ng Monte Claro at Manoot ay nasasaklawan ng bayan ng San Jose at Rizal ng Occidental Mindoro (OccMin) samantalang ang Lisap ay saklaw ng Bongabong, Oriental Mindoro (OrMin) at magkakaratig ang bawnderi. May katugon din itong FMO-RCSP sa mga Brgy. Panaytayan, Mansalay at sa Brgy. Hagan, Bongabong pareho sa OrMin.

Ang aksyong militar na ito ng LDGC-NPA Mindoro ay tugon sa kahilingan ng mamamayang Mindoreno at ng mga biktima ng mababangis na mga operasyong militar at pang-aabuso ng 203rd Brigade at PNP-MIMAROPA. Habang naghihingalo at papaikli ang nalalabing taon ng Rehimeng US-Duterte mistulang halimaw itong naninibasib at nagpapakawala ng bangis at lupit.

Paulit-ulit na sinasalasa ng mga FMO at RCSP ang mga lugar na nabanggit dulot ng mga proyektong nais ipasok ng gubyerno sa nasabing erya. Ginagamit lamang na dahilan na ito diumano ang “pugad” ng insurhensya pero ang katunayan, ito ang lugar kung saan nakaambang palayasin ang mga magsasaka, katutubo at ilang pastuhan ng mga panginoong maylupa dahil sa proyektong mina ng natural gas, lime, itatayong dam at ang pagpapalawak ng Tamaraw Reservation na bahagi ng programa sa eko-turismo. Nasa gitna ng mga barangay at pamayanan na ito ang nasabing mga proyekto.

Matagal nang tutol sa mga proyektong ito ang mga magsasaka, katutubong Mangyan at ang mga may pastuhan at mga lupain dito dahil mawawalan sila ng tirahan at kabuhayan. Ang layunin ng mga operasyong militar ay lumikha ng takot upang mapadali ang pagpapalayas sa mga pamayanan kasabay ng mga maniobra upang pagmukhain na kusang nilisan nila ang kanilang mga lugar.

Itinulak ng makadayuhan, tiwali at anti-mamamayang patakaran ng rehimeng Duterte ang labis na pagkabangkarote ng ekonomya ng bansa. Nais niyang makabawi sa pamamagitan ng todong paglilimas sa natitirang likas na yaman kahit mangahulugan ito ng pagpapalayas sa mga mamamayang nagsisikap mabuhay sa sariling pagpupunyagi sa lupain. Samantala, ang mga malalaking proyektong ito ay nakadisenyo para sa pakinabangan ng iilang lokal na burukrata at dayuhang kapitalista.

Ang LDGC ay nakahandang ipagtanggol ang interes ng mamamayang Mindoreno sa harap ng mga proyekto at programang magdudulot ng higit na pinsala sa buhay, lupain at kabuhayan ng malawak na mamamayan ng isla.###

Isnayp-Haras ng Isang Tim ng LDGC-NPA-Mindoro sa FMO ng 4th IB, Tagumpay!