Isulong ang adyenda ng mamamayan sa pagsisimula ng lokal na kampanya para sa eleksyong 2022!

,

Ngayon, higit kailanman, matinding binabayo ng krisis sa ekonomya ang buong bansa, kabilang ang lalawigan ng Palawan. Hindi mapigil ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin habang nananatiling mababa o halos wala nang mabunot sa bulsa ang mga Palaweñong bago pa lamang nagsisikap makabawi matapos salantain ng Bagyong Odette ang kanilang kabuhayan noong nakaraang taon. Sa pagsisimula ng araw ng lokal na kampanya para sa eleksyon sa Mayo 9, hinihikayat ng NDF-Palawan ang mga Palaweño na isulong at igiit ang mga adyenda nila sa mga nag-aambisyong lokal na burukrata sa isla.

Simula Marso 25, nagpapasiklaban na ang iba’t ibang mga lokal na partido pulitikal at kinatawan nito sa eleksyon mula sa antas-lalawigan hanggang munisipalidad para kunin ang atensyon, loob at boto ng mga Palaweño. Lahat ay babait at aamo sa mamamayan. Ang ilang buwang mabagal na pagtugon sa pinsala ng bagyong Odette ay tila bibilis, ang mga ayudang ilang buwan at taong nabinbin ay kusang-loob na lalapit sa ating mga komunidad at baryo. At tiyak, ang mga kayamanang naipon mula sa korapsyon ng mga dati nang nakaupo sa poder tulad ni Jose Chavez Alvarez (JCA) ay lalabas at hahanap ng daan patungo sa ating mga bulsa—kapalit ng pangakong sila ang muli nating iboboto. Ito ang milagro ng eleksyon sa Palawan, at maging sa buong Pilipinas.

Ngunit sa hinaba-haba ng panahon, walang makabuluhang pagbabagong nakakamit ang mga Palaweño mula sa eleksyon. Dati pa rin ang mga nakaupo sa iba’t ibang pusisyon sa lokal na gubyerno—kalakha’y korap, magnanakaw at anti-mamamayan. Habang sa kabilang banda, patuloy na nalulugmok sa higit na kahirapan ang mamamayang Palaweño. Bagama’t sa saliga’y hindi naniniwala ang rebolusyonaryong kilusan, kabilang ang NDF, sa eleksyon na isang huwad, hungkag at puno ng pandaraya, inirerespeto nito ang karapatan ng mamamayang Palaweño na pumili at maghalal ng tingin nilang pulitikong magdadala ng pagbabago sa kanilang buhay. Habang hindi pa ganap na nagtatagumpay ang rebolusyon sa buong bansa at hakbang-hakbang pa lamang na naitatatag ang gubyernong bayan sa lokal na antas, kinikilala ang kapasyahan ng mamamayang lumahok sa burgis at reaksyunaryong eleksyon.

Kaya naman hinihikayat ng NDF-Palawan ang buong mamamayang Palaweño na dalhin at higit na padagundungin ang kanilang mga panawagan para sa tunay na adyenda ng bayan, laluna sa gitna ng matinding krisis na nararanasan sa buong bansa at daigdig. Kabilang sa mga adyenda ng mamamayan na dapat iharap sa nagpapaligsahan sa eleksyon ang pagtatanggal sa labis na pagpipresyo sa produktong petrolyo, ayuda para sa mga sektor na apektado nito, pondo para mabilis na makarekober ang mga kabuhayang sinalanta ng bagyong Odette. Dagdag pa ang pagpapaunlad sa mga lokal na produkto na kinokonsumo ng mga Palaweño sa halip na mga produktong pang-eksport, pagpapatigil ng militarisasyon sa kanayunan, pagpigil sa mga mapaminsalang pagmimina at iba pang proyekto ng gubyerno at dayuhan, at syempre, ang garantiya para sa ligtas na pangingisda sa West Philippine Sea.

Ang mga adyendang ito, na tumutugon sa kanilang mga pang-ekonomya at demokratikong interes, ang dapat na dalhin ng tunay na mga lingkod bayan na dapat mahalal at manilbihan sa lokal na pamahalaan sa buong lalawigan. Sila, at hindi ang mga maka-dayuhan, maka-minahan, kurakot at pasistang mga lider ang dapat na maluklok sa iba’t ibang pusisyon sa lokal na gubyerno ng Palawan. Dapat hamunin ng mga Palaweño ang sinumang lokal na burukratang lalapit sa kanila batay sa mga nakahanay nilang adyenda para sa higit na pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at kalikasan, magpapatupad ng mga programa para sa pagpapaunlad ng kanilang pamumuhay at maglalapit sa kanila sa mga serbisyong kailangang-kailangan ng mga Palaweño.

Kasabay nito, tuluy-tuloy na makibaka para higit na palakasin ang pagkakaisa ng mga Palaweño at ibayong isulong ang digmang bayan sa lalawigan na tanging maggagarantiya sa pangmatagalang kapayapaan at kasaganaan sa kanila, at sa buong bansa.###

Isulong ang adyenda ng mamamayan sa pagsisimula ng lokal na kampanya para sa eleksyong 2022!